Antwerpen bindt strijd aan tegen stadskankers

kade rechteroever

Digitale bouwvergunningen, soepele bestemmingswijzigingen en een modernisering van het vergunningenbeleid: Antwerpen zet hoog in om de stadskankers aan te kunnen pakken.

Terwijl de Vlaamse regering al heel wat stappen doet om bouw- en milieuvergunningen sneller af te kunnen leveren, wil de stad Antwerpen nog een tandje bijsteken. 'We willen de stadskankers wegwerken door privé-investeerders zo veel mogelijk kansen te geven', zegt de Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA).

'Er is al een weg afgelegd', meent Van de Velde. 'De bouwcode is vereenvoudigd en er is een regulerend kader uitgewerkt, waardoor privéspelers bestemmingswijzigingen kunnen aanvragen én financieren onder regie van de stadsarchitecten. De volgende stap is de digitale bouwvergunning. We beginnen daarmee op 1 juli.'

Met de digitale vergunningen hoopt de stad Antwerpen dat korter op de bal kan worden gespeeld, zodat onder andere de leegstand kan worden aangepakt. Maar digitale vergunningen alleen zullen niet volstaan. 'De trage doorvoering van bestemmingswijzigingen is de achilleshiel van het beleid. Hoe langer zoiets aansleept, hoe meer speculatie. Bovendien ontstaat dan een verkeerde perceptie van wat de bestemming juist is, waardoor vaak ook actiegroepen opstaan.'

Daarom klopt de stad Antwerpen in overleg met de Vlaamse overheid steeds weer op dezelfde nagel. 'We zijn vragende partij om sneller bestemmingswijzigingen door te kunnen voeren. We willen eerst en vooral tijdelijke en gemotiveerde bestemmingswijzigingen toe kunnen staan. Aan de Boomsesteenweg bijvoorbeeld staat de Jaguar-site al een tijdje leeg, omdat de eigenaar geen kopers vindt voor het industrieterrein. Wij zouden het graag een nieuwe tijdelijke bestemming voor retail geven', aldus Van de Velde.

Hij vindt dat er ook iets moet worden gedaan aan de ellenlange bezwaarprocedures, waardoor projecten vaak niet van de grond geraken. 'De gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening heeft 90 dagen de tijd om te antwoorden op bezwaren. Dat is nergens voor nodig. We kunnen makkelijk die 90 dagen winnen door die schakel eruit te nemen. Je hebt immers nog de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar bezwaren kunnen worden ingediend.'

Ook in die Raad voor Vergunningsbetwistingen kan volgens Van de Velde heel wat gebeuren, zoals een ontvankelijkheidstoets laten uitvoeren binnen 30 dagen nadat een bezwaar is ingediend. 'Er zouden ook termijnen moeten worden vastgelegd, zodat het niet langer kan dat pas twee jaar na het indienen van een bezwaar uitspraak wordt gedaan.'

Volgens de schepen zou de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook in rekening moeten brengen wat de kosten of schade zijn als projecten niet kunnen worden uitgevoerd. 'Elk uitstel voor bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding doet de economische en ecologische kosten fors oplopen', besluit Van de Velde.

WIM VAN DE VELDEN
De Tijd 09-04-2015 pag. 6

Tags: