Antwerps mobiliteitsschepen over Oosterweel: "Aan tafel verder doen"

kade rechteroever

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wil geen grote verklaringen afleggen over het aanbod van Antwerpse actiegroepen om een vernietigingsprocedure van het Oosterweelproject stop te zetten mits garanties over een overkapping en een taboeloze tracévergelijking. Ringland en stRaten-generaal hadden aangeboden om de procedures voor de vernietiging van Oosterweel in te trekken mits garanties over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés zonder taboes mogen worden vergeleken.

"We gaan aan tafel verder doen, zonder in deze of gene richting uitspraken te doen", klinkt het, verwijzend naar de lopende gesprekken onder leiding van een intendant. "Een eerste stap is nu bekijken wat de toestand is en welke rechtsmiddelen er zijn, terwijl de procedure verder loopt. Dit vraagt enig onderzoek op een rustige manier."

"Ik ben vooral blij dat men zegt dat we aan tafel blijven zitten, en ook dat men inziet dat het een complexer verhaal is dan dat men zomaar zegt het te stoppen."

Nu de auditeur van de Raad van State de actiegroepen gelijk heeft gegeven, kunnen ze het Oosterweelproject kelderen. Maar daardoor dreigt de Antwerpse haven als econonomische motor van Vlaanderen uit te vallen, en dat willen de actiegroepen niet. Daarom stellen ze met het Haventracé een alternatief voor.

 

Decreet complexe projecten

Ringland en de actiegroepen roepen de Vlaamse regering op niet mordicus vast te houden aan het 'besliste' Oosterweeltracé. Volgens Vermeulen en Claeys zal de keuze voor het Haventracé allerminst jaren vertraging veroorzaken. Er kan volgens hen een beroep worden gedaan op het decreet complexe projecten, dat grote infrastructuurprojecten snel moet laten vooruitgaan.

"De stad heeft geen adviesbevoegdheid", zei Kennis op de vraag of de stad daarover zou adviseren. Of het advies van bij de Raad van State een sterke troef is voor de actiegroepen aan de onderhandelingstafel "Dat is een zaak voor juristen", zegt Kennis tot slot.

Vermeulen en Claeys laten nog verstaan dat de volksraadpleging, waarvoor ze bijna 75.000 handtekeningen hebben verzameld, er niet zal komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Bron: Belga
De Morgen 21-01-2017
http://www.demorgen.be/binnenland/antwerps-mobiliteitsschepen-over-oosterweel-aan-tafel-verder-doen-be9564db/

Tags: