Antwerpse gemeenteraad bikkelt verder over Oosterweel

kade rechteroever

In Antwerpse gemeenteraad is gediscussieerd over de beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier. De kloof tussen de partijen bleef diep.

Meerderheidspartijen N-VA en CD&V verdedigden uitgebreid het Oosterweeltracé en benadrukten dat een oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop dringend nodig is. Groen en PVDA+ vroegen meer informatie rond het alternatieve Meccanotracé en eisten dat het stadsbestuur expliciet bepaalde negatieve gevolgen van de Vlaamse keuze zou erkennen.

'Verder onderzoek niet nodig'

Voor- en tegenstanders van het Oosterweeltracé haalden dinsdag net als eerder in het Vlaams Parlement heel wat cijfermateriaal uit het milieueffectenrapport aan dat hun visie op het dossier moest ondersteunen. Wouter Van Besien (Groen) en Peter Mertens (PVDA+) betreurden daarnaast dat in dat plan-MER onder meer geen onderzoek gebeurd is naar de effecten van gedifferentieerde tolheffing op het Meccanotracé van actiegroep stRaten-generaal, terwijl die randvoorwaarde nu zal toegepast worden op het Oosterweeltracé. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) stelde echter dat verder onderzoek niet nodig is, aangezien het plan-MER zou uitwijzen dat de keuze voor een randvoorwaarde geen verschil maakt in de verhouding tussen beide tracés.

'Betonlobby wint'

Ook Vlaams Belang kantte zich nogmaals tegen het Oosterweeltracé en had het over "een overwinning voor de betonlobby", tegen het belang van de Antwerpenaar in. VB-fractieleider Filip Dewinter vroeg verder om noodmaatregelen in afwachting van de uiteindelijke realisering van het hele Oosterweelproject. Op dat laatste hoopt ook Annemie Turtelboom (Open VLD).

SP.A, dat de keuze voor het Oosterweeltracé steunt, keek tijdens het debat vooral vooruit en vroeg bij monde van fractieleidster Yasmine Kherbache om meer investeringen in alternatieven voor de auto en om verregaande acties tegen fijn stof in de stad.

(Belga/TV)
Knack 26-02-2014
http://www.knack.be/nieuws/belgie/antwerpse-gemeenteraad-bikkelt-verder-over-oosterweel/article-normal-130935.html
 

Tags: