Burgemeester steunt plannen Ringland

kade rechteroever

PRO Boechout&Vremde, de partij van Boechouts burgemeester Koen T'Sijen, steunt de visie van Ringland. "Ik doe een oproep aan alle gemeenten in de zuidrand om zich politiek achter de ideeën van Ringland te scharen. Dit versterkt het signaal naar de nieuwe Vlaamse regering.

De beslissing om Ringland te realiseren zal ook positieve gevolgen hebben voor de rand rond Antwerpen. PRO Boechout&Vremde wenst Ringland te realiseren in combinatie met de aanleg van de A102 en het tracé Oosterweel-Noord", stelt T'Sijen.

PRO is tegen de aanleg van de R11bis, maar pleit wel voor een optimalisatie van de huidige R11 door het ondertunnelen van de kruispunten. "Dit zal ook de leefbaarheid in de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel ten goede komen."

Naast een beter wegennet vindt de partij dat er verder moet geïnvesteerd worden in fietsverbindingen, tramverlengingen en goederenvervoer over het spoor.

(FSL)
Het Laatste Nieuws 12-05-2014 pag. 14
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-lier/burgemeester-steunt-plannen-ringland-a1883690/

 

«Ik wil de Antwerpse Ring maximaal overkappen»

Op Valentijn deed de Antwerpse mobiliteit Kris Peeters nog glunderen, toen zijn regering eindelijk de knoop doorhakte ten voordele van het Oosterweeltracé. Maar intussen is de commotie opnieuw losgebarsten, deze keer rond een mogelijke overkapping van de Ring.

Is zoiets haalbaar?
Peeters: «Het is een interessant ruimtelijk idee. Volgens de BAM is het ook mogelijk, alleszins gedeeltelijk. Ik heb er geen probleem mee dat de studies hierover geactualiseerd worden. Los daarvan is het niet eenvoudig. Je creëert wel extra ruimte, maar het is niet evident om daarvan een return te krijgen via bijvoorbeeld immobiliën. Bovendien los je het verkeersprobleem er niet mee op.»
Als u opnieuw minister-president wordt, komt er dan een?
«We blijven bij onze beslissing voor het Oosterweeltracé, zodat we de files kunnen aanpakken en de Antwerpse Ring veiliger kan worden. Daarnaast ben ik voorstander van een overkapping, om de luchtkwaliteit verder te optimaliseren. Ik wil beide zaken maximaliseren.»

Metro, 12-05-2014 pag.2

 

 

Sp.a wil tunnel onder Krijgsbaan schrappen

Sp.a: "Stop geld R11bis in Ringland"

"Schrap de ondertunneling van de R11 en investeer in plaats daarvan in Ringland." Dat nieuwe voorstel lanceerde sp.a-lijsttrekker Caroline Gennez gisteren.

De R11bis, een nieuwe tunnel onder de Krijgsbaan tussen Wommelgem en Wilrijk, werd in 2010 door de Vlaamse regering in het Masterplan 2020 ingebracht. Momenteel loopt de MER-studie naar de milieueffecten, waarin ook alternatieven om de Ring te ontlasten zoals Ringland worden onderzocht. De sp.a wil de 550 miljoen euro die voorlopig is begroot voor de R11bis overhevelen naar Ringland.
Dat stelde Caroline Gennez gisteren in in een verkiezingsdebat op atv.

"Flauwekul", reageert N-VAvoorzitter Bart De Wever. "De sp.a bouwt luchtkastelen met virtueel geld, want de R11bis is nog nooit grondig becijferd."
Zelf stelde De Wever zaterdag in uw krant voor om voor de overkapping van de Ring de 320 miljoen euro te gebruiken die de stad moet betalen voor de tunnels op het BAM-tracé.Daarvan zegt minister-president Kris Peeters (CD&V): "Dat kan niet, want je kan geld maar één keer uitgeven."
Reactie van De Wever: "Als de nieuwe regering de stad geen enkele marge wil geven, dan zullen we in dit dossier eindigen met niets."

LM
Gazet van Antwerpen 12-05-2014

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/wommelgem/sp-a-stop-geld-r11bis-in-ringland.aspx

 

"Stop geld Krijgsbaan in Ringland"

Sp.a doet nieuw voorstel om overkapping te betalen
Als de R11bis (de ondertunneling van de Krijgsbaan) wordt geschrapt, dan komt er ruim een half miljard euro vrij voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Dat nieuwe voorstel is zondag gelanceerd door de sp.a
.

Nu vrijwel alle partijen voorstander zijn van de overkapping van de Ring, luidt de vraag: wie gaat dat betalen? N-VA-voorzitter Bart De Wever zei zaterdag in uw krant dat hij daarvoor de 320 miljoen euro wil gebruiken die stad en haven moeten inbrengen voor de tunnels op het BAM-tracé.
Minister-president Kris Peeters (CD&V) reageert: "Dat bedrag is in het project al gereserveerd voor de BAM-tunnels. Je kan hetzelfde geld geen twee keer uitgeven."
Groen-voorzitter Wouter Van Besien wilde zondagochtend in het verkiezingsdebat Campagne 2505 op atv weten voor welke overkapping de sp.a kiest: "Een volledige of een in stukjes en brokjes, die compatibel is met het BAM-tracé?"
"Wij kiezen voor gezondheid", antwoordde sp.a-lijsttrekker Caroline Gennez. "En daarom doen we een nieuw voorstel. Laten we de R11bis uit het Masterplan 2020 schrappen en de kosten daarvan investeren in de overkapping. Zo kunnen we de dag na de verkiezingen meteen een doorstart maken."
Ontlasting van de Ring
De R11bis is het plan voor de ondertunneling van de R11, in de Antwerpse regio beter bekend als de Krijgsbaan. Deze tunnel tussen de rotonde in Wommelgem en de Craeybeckxtunnel in Wilrijk zou - in combinatie met de eveneens nieuwe verbindingsweg A102 tussen Wommelgem en Ekeren - de Ring gedeeltelijk moeten ontlasten.
De R11bis werd in 2010 door de N-VA ingebracht in het Masterplan 2020 in hetzelfde akkoord waarin de Vlaamse regering ook besliste om de Lange Wapper te veranderen in tunnels. Maar de R11bis stuit op veel verzet van lokale besturen en actiegroepen. Momenteel loopt de MER-studie naar de milieueffecten van de ondertunneling. Daarin worden ook alternatieve voorstellen onderzocht, waaronder Ringland.
De aanleg van de R11bis is door de Vlaamse overheid voorlopig begroot op 550 miljoen euro, maar volgens insiders zullen die kosten nog fors oplopen. Dat geld wil de sp.a dus overhevelen naar de overkapping van de Ring. Daarmee schrapt de partij wel een project dat al is beslist door de Vlaamse regering waarvan ze ze zelf deel heeft uitgemaakt. Ze wordt daarin gesteund door Open Vld. "De R11bis is niet nodig", zegt lijsttrekker Bart Somers. "De combinatie van Ringland met het haventracé Oosterweel-Noord als alternatief voor het BAM-tracé is veel beter."
De Wever: "Luchtkasteel"
N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt het sp.a-voorstel een luchtkasteel.
"De R11bis is nog nooit grondig becijferd, dit is dus je reinste flauwekul", aldus De Wever. "Bovendien is afwijken van beleid dat al is beslist sowieso nooit verstandig.
De sp.a werkt met virtueel geld. Wij daarentegen zijn op zoek gegaan naar écht geld, dat we hebben gevonden in de 320 miljoen euro voor de BAM-tunnels."
Heeft Kris Peeters dan niet gelijk als hij zegt dat geld maar één keer kan worden uitgegeven? De Wever: "Peeters moet beseffen dat we in dit dossier een vredesverdrag nodig hebben. Als burgemeester voel ik aan dat er in Antwerpen een draagvlak van honderd procent is voor de overkapping. Als de nieuwe Vlaamse regering nul-komma-nul speelruimte geeft aan de stad, dan zal ze eindigen met niks."
LEX MOOLENAAR
Gazet van Antwerpen 12-05-2014 pag. 7

 

BAM-tracé breekpunt voor N-VA

De Wever verschuift 350 miljoen uit stadskas voor overkapping

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil 350 miljoen euro euro uit de stadskas vrijmaken voor de overkapping van de Antwerpse Ring. En hij maakt van het BAM-tracé een breekpunt voor de regeringsonderhandelingen.
 

Zowat alle partijen zien in de succesvolle Ringland-beweging een enorm electoraal potentieel en scharen zich (deels) achter een overkapping, maar vraag blijft wie die overkapping van minstens 1,9 miljard zal betalen. In 2010 gingen toenmalig burgemeester Patrick Janssens (sp.a) en het Havenbedrijf akkoord om in totaal 350 miljoen bij te dragen aan het BAM-tracé als de Lange Wapper plaats zou maken voor tunnels.

Huidig burgemeester Bart De Wever wil dat dat geld nu gebruikt wordt voor de overkapping van de Ring. "Het gaat niet om nieuw geld", aldus De Wever. "Maar die 350 miljoen hangt echt als een molensteen rond de Antwerpse begroting, het lijkt me dan maar normaal dat het geld ook effectief gebruikt wordt voor de overkapping om de leefbaarheid voor de Antwerpenaar te verhogen."

De Wever blijft wel vasthouden aan het BAM-tracé en stelt dat als N-VA partijvoorzitter ook als een breekpunt voor de komende regeringsonderhandelingen. "Mijn partij wil niet meer onderhandelen over het tracé", aldus De Wever. "De beslissingen die de regering daarover heeft genomen, moeten onverkort worden uitgevoerd. En zo gaan we ook naar de onderhandelingen." (nvdr: juridisch gezien is er géén 'beslist beleid'.)

Als de Open Vld met andere woorden blijft vasthouden aan het Oosterweel-Noordtracé door de Antwerpse haven (in combinatie met het Ringlandproject, red.) kan het regeringsdeelname met de N-VA al vergeten? "Sommige partijen hebben al heel wat bochten gemaakt in dit dossier, het is niet ondenkbaar dat ze zich daags na de verkiezingen opnieuw in een bocht zullen wringen."

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is het alvast op één punt eens met De Wever: "We gaan vanuit Vlaamse Regering door met het BAM-tracé. We willen wel een onderzoek voeren naar een maximale overkapping." Maar hij heeft ook een waarschuwing klaar: "De Wever moet goed uitkijken dat de stad niet twee keer hetzelfde geld uitgeeft. De financiering zal veel geld kosten en dat kostenplaatje moet eerst becijferd worden."

Verkiezingspraat
 
"Pure verkiezingspraat", noemt Wim Van Hees van Ademloos de recente uitlatingen van De Wever. "De burgemeester belooft gewoon wat geld dat hij al uitgegeven heeft, om de actievoerders te paaien. Waarom moet Antwerpen trouwens voorop lopen in de financiering? Een overkapping is goed voor heel Vlaanderen. Dan moet Vlaanderen ook daar het voorbeeld geven."

DIETER LIZEN
Het Laatste Nieuws 12-05-2014
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/bam-trace-breekpunt-voor-n-va-a1883299/

Ook in Brussel krijgt Ringland steun:

Ontdieseling

Ik steun het initiatief van Ringland om de Antwerpse ring te overkappen volledig. Toch vraag ik me af of er geen manieren bestaan om sneller en goedkoper vooruitgang te boeken. Tot de allergrootste boosdoeners op het vlak van fijn stof (roet- en andere fijne deeltjes die wij inademen) behoren dieselmotoren. Beter zou daarom zijn om in te zetten op een drastische 'ontdieseling' van het wagenpark, ten voordele van groene alternatieven (elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en LNG) en ook ten voordele van benzinewagens. Op dit vlak is veel mogelijk. In België bedraagt het aandeel dieselwagens momenteel meer dan 60%, in Nederland slechts 25%.

De federale overheid zou verdere stappen moeten nemen om de fiscale bevoordeling van diesel aan de pomp (hogere accijnzen op diesel, lagere accijnzen op benzine) weg te nemen. De Vlaamse overheid zou de motorrijtuigenbelasting verder kunnen bijsturen, ten voordele van 'echte' groene alternatieven, alsook benzinewagens. Lokale overheden zouden dan weer de parkeerkaarten in de straat duurder kunnen maken voor diesel-wagens (en goedkoper voor benzinewagens) en ze zouden ook de oudste diesels kunnen weren uit de stad. En wat kunt u zelf doen? Koop geen dieselauto meer!

Vincent Verouden, Brussel
Het Laatste Nieuws 12-05-2014 pag. 23

Tags: