De zoveelste bom onder Oosterweel

kade rechteroever

Open Vld is en blijft tegen Oosterweel. De partij heeft in juni weliswaar haar handtekening gezet onder het Vlaams regeerakkoord mét Oosterweel, maar de afkeuring door Europa van de publiek-private financiering van het project heeft alle tellers weer op nul gezet. Dat zegt Bart Somers. En uit de manier waarop hij het zegt, blijkt dat hij wel degelijk een partijstandpunt vertolkt.

Op het eerste gezicht lijken de liberalen de zoveelste bocht in het dossier te maken. Maar dat klopt niet, want ze blijven bij het alternatieve voorstel waarmee ze naar de verkiezingen zijn gegaan: eerst twee bretellen, ondertussen Ringland bestuderen en pas daarna eventueel een extra Scheldekruising, maar dan wel verder verwijderd van de stad. Bij de regeringsformatie moesten ze Oosterweel even doorslikken, omdat N-VA en CD&V het zich niet konden permitteren om het project te schrappen. Maar alle regeringspartijen wisten toen al dat Europa met zijn beslissing een vette streep door de rekening zou trekken.

Wat gaat er nu gebeuren? Minister-president Geert Bourgeois wil de zaak nog eens gaan bepleiten bij de Europese instanties. Tegen beter weten in, want Europa hééft zich al uitgesproken. Met deze strategie koopt de regering vooral tijd om zich te bezinnen over een plan B.

Dat Open Vld zich nu opnieuw openlijk out als anti- Oosterweel, is handig. De partij trekt zo de bocht weer recht die haar werd verweten toen ze het regeerakkoord tekende. Als er een rel binnen de regering van komt, dan kan minister Annemie Turtelboom nog altijd zeggen dat Somers zijn uitspraken ten persoonlijke titel heeft gedaan.

En als er uiteindelijk voor het alternatief van Open Vld of een variant daarvan zou worden gekozen, dan kan de partij zich profileren als de club die de wurgende strop rond de Antwerpse mobiliteit heeft losgemaakt.

We zijn benieuwd hoe de andere regeringspartijen gaan reageren. De grootste verantwoordelijkheid ligt nu bij N-VA-minister Ben Weyts en MP Bourgeois. CD&V is allang blij dat ze verlost is van die ellendige departementen Mobiliteit en Openbare Werken. De Antwerpse fractieleidster Caroline Bastiaens pleitte enkele dagen geleden in deze krant voor investeringen in fietsinfrastructuur, openbaar vervoer en de twee bretellen. Een heel ander geluid dan we gewend waren van Kris Peeters.

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 27-09-2014
http://www.gva.be/cnt/dmf20140927_01290634/de-zoveelste-bom-onder-oosterweel

Tags: