In het station begint onze duurzame maatschappij'

kade rechteroever

Is de politiek voldoende voorbereid op de 21ste eeuw?

"Allesbehalve. Om te beginnen levert de overheid veel te weinig kwaliteit. Neem nu de NMBS. Dat kan toch veel efficiënter? Professor Wim Moesen (KU Leuven) heeft onderzocht of burgers waar voor hun belastinggeld krijgen. In vergelijking met Zweden, qua overheidsbeslag hetzelfde als België, krijg je hier véél minder value for money. Dan gaat het niet alleen over het federale niveau, maar over alle niveaus. Ik zie het belang van de overheid zeker, maar om een draagvlak te behouden moet die beter georganiseerd zijn.

"Onze beleidscultuur is ouderwets, gebaseerd op persoonlijke loyauteiten. Iemand mag baas van de spoorwegen worden omdat hij in de gsm van Vande Lanotte staat. Zo verlies je het vertrouwen van treinreizigers als er opnieuw een vertraging is. Als je het Oosterweelgevecht ziet, dan is dat om de haren uit je hoofd te rukken. Burgers komen met gedegen alternatieven en krijgen als enige antwoord: vergeet het, bende onnozelaars. De kabinetschef van de minister-president zegt zelfs onomwonden dat de actiegroepen zijn gezworen vijand zijn. Dan denk ik: man toch, dat is je sociaal kapitaal."

 

Bedreigt de particratie de democratie?

"Waarom blijft dit conflict sluimeren? Omdat er nooit inspraak is geweest. Voer in het begin een debat over hoe je de files wil aanpakken. En werk dan voort in de meest gedragen richting. Rond Oosterweel hebben Janssens, Peeters en De Wever op een gegeven moment een akkoord gesmeed. Eentje waar niemand heel tevreden over was, maar ieder van hen had een stuk binnengehaald. Bijgevolg werd die achterkamerdeal onwrikbaar. Het gaat al lang niet meer over wat goed is voor de mobiliteit, voor de gezondheid. Het gaat erover wie welke buit heeft binnengehaald. Jan en alleman komt daartegen in opstand, maar iets veranderen? Ho maar. Dat gaat niet, want dan komt het achterkamerakkoord in het gedrang.

"Ik ben ervan overtuigd dat een gedegen interactieve democratie veel sneller werkt dan ons huidige systeem. Al is het maar om alle expertise te gebruiken. Die zit niet meer opgesloten in bibliotheken of in het hoofd van een handvol specialisten. De zoektocht naar oplossingen kan nu zoveel breder gebeuren. Kijk naar het plein voor het station hier. Daar moeten auto's, trams en fietsers kriskras door elkaar rijden. Het is aangelegd door mensen die nog nooit op een fiets gezeten hebben. Stem dat vooraf toch even af. Het eindresultaat zal minder ambras en meer verbondenheid zijn."

JEROEN VAN HORENBEEK EN ANN VAN DEN BROEK
geknipt uit de Morgen 30-04-2014 pag 28

Tags: