“Hollandse Knoop verminkt de stad”

kade rechteroever

Groen maakt brandhout van plannen voor verkeerswisselaar op BAM-tracé Oosterweel
Een ‘explosie van rijvakken’, geen ondergrondse maar een bovengrondse sleuf van 1,8 meter hoog en levensgevaarlijke verkeerssituaties: tot die conclusies komt Groen na het uitvlooien van de plannen voor de Hollandse Knoop.

Groen ging de impact na van de zogenaamde Hollandse Knoop, de nieuwe verkeerswisselaar tussen de Turnhoutsebaan en het Sportpaleis die deel uitmaakt van het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding.
“Uit onze analyse blijkt onder meer dat het aantal rijvakken op verschillende plaatsen explosief stijgt”, zegt Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien. “De Hollandse Knoop verminkt de stad.”
“Daarnaast wordt de heraanleg van de Noordersingel verkocht als een verhaal van bomen en fietspaden”, zegt Marij Preneel, districtsburgemeester van Borgerhout.
“In werkelijkheid zullen fietsers en voetgangers worden geconfronteerd met levensgevaarlijke situaties.”
De bevindingen van Groen op een rijtje.


Wouter Van Besien en Marij Preneel. FOTO DIRK KERSTENS

“Explosie van rijvakken”

Onlangs bracht Wouter Van Besien uit dat er ter hoogte van de Ten Eekhovelei in Deurne-Noord 27 baanvakken zouden komen, op 60 meter afstand van de woningen.
Nu blijkt, zegt Groen, dat de 14 baanvakken ter hoogte van de twee appartementsgebouwen aan de Turnhoutsebaan worden opgetrokken naar 22, en dat de 10 baanvakken van het viaduct van Merksem er 16 zullen worden.

“Dichter bij bewoning”
Het viaduct van Merksem ter hoogte van het Sportpaleis verdwijnt binnen de Oosterweelplannen, maar de nieuwe Ring ligt naast het huidige tracé van de brug. “Het tracé is blijkbaar opgeschoven richting Dam”, aldus Wouter Van Besien. “Op 125 meter van de huizen. Het viaduct ligt nu op 200 meter. De Ring komt zo ook vlak naast het Lobroekdok te liggen, waardoor de ontwikkelingsplannen voor dit stukje Dam in het gedrang komen.”

“Een bovengrondse sleuf”
Om geluidshinder voor de omwonenden in te perken, beloofde BAM een ‘diepliggende sleuf’ over een lengte van 2,5 kilometer, ter hoogte van Schijnpoort, Sportpaleis, Dam, Deurne-Noord en Borgerhout.

WOUTER VAN BESIEN Gemeenteraadslid Groen - FOTO BELGA
 “In plaats van door een diepliggende sleuf, zoals beloofd, wordt het verkeer door een sleuf van 1,8 meter hoog geleid. Meer dan een geluidsscherm is dat niet.”


“Door de metrokokers is dat blijkbaar onmogelijk”, aldus Van Besien. “Daarom spreekt BAM nu opeens van een ‘plooiend maaiveld’. Dat klinkt poëtisch, maar in werkelijkheid is het een soort geluidsscherm. Het maaiveld wordt links en rechts van de Ring opgehoogd tot minstens 1,8 meter. Het is dus een bovengrondse sleuf geworden.”

“Fietsbruggen van 9,5 meter”
Volgens Groen zullen bezoekers van Sportpaleis en Lotto Arena de Noordersingel aan de Schijnpoortweg moeten oversteken via twee fiets- en wandelbruggen en een passarel. “Maar ook bewoners die hun kinderen met de fiets naar school brengen, zullen de steile bruggen, die 9,5 meter hoog zijn, moeten gebruiken”, zegt Marij Preneel.

“Extra kruispunt met 9 vakken”
De Noordersingel wordt op verschillende plekken verbreed, hier en daar tot 7 rijstroken.
“Aan het extra kruispunt met de nieuwe op- en afrit van de Hollandse Knoop gaat het zelfs om negen baanvakken”, stelt Marij Preneel. “Maar geld voor een fietstunnel is er niet.”

“Buurtpark verdwijnt”
Van het intensief gebruikte buurtplein ’t Schijntje blijft enkel de (verplaatste) speeltuin over, zegt Marij Preneel. “We krijgen meer verkeer, meer lawaai, meer fijn stof, terwijl 13.600 m2 groene ruimte moet verdwijnen.”
“De plannen bedreigen de levenskwaliteit van tienduizenden Antwerpenaren. We roepen iedereen dan ook op om een bezwaarschrift in te dienen”, zegt Wouter Van Besien. “Dat kan tot 29 mei. Vanaf maandag zullen we een model van bezwaarschrift ter beschikking stellen.”
Om de buurtbewoners in te lichten over de plannen organiseert Groen infoavonden: op 25 mei in Salle Jeanne, Turnhoutsebaan 1-3 in Deurne en op 9 juni in het Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, Borgerhout. Telkens om 20u.


“Onze terrassen zijn nog alleen goed om er vuilniszakken op te zetten”
(wd)

Daisy de Vylder (links) en Maria Van der Wiel kijken uit op de Ring. “De toestand is nu al onhoudbaar.” FOTO DIRK KERSTENS

Maria Van der Wiel en Daisy De Vylder wonen in de appartementsgebouwen aan het Cogelsplein. Zij kijken uit op veertien baanvakken van de Ring. Gaan de plannen voor de Hollandse Knoop door, dan worden dat er 22. “En de toestand is nu al onhoudbaar”, zeggen ze. “Er wonen hier ongeveer 1500 mensen in 400 appartementen.
We hebben prachtige terrassen, maar we kunnen ze door lawaai en stof niet meer gebruiken. Ze dienen nog alleen om onze vuilniszakken op te zetten.
En nu dreigt het dus nog erger te worden. Ik heb dat al een paar keer bij BAM aangekaart. Die zeiden doodleuk: ‘Tja, mevrouw. Van zulke ingrepen zijn er nu eenmaal altijd mensen de dupe.
In dit geval zijn jullie dat.’ En daar moesten we het dan maar mee doen.”


Reactie BAM: “Triest en intellectueel oneerlijk”
(wd)
 
“Het betoog van Groen is triest en bij momenten intellectueel oneerlijk”, zegt Bamwoordvoerder Bojan Ceroviç. (nvdr: wie is hier intelectueel oneerlijk?) “De Ring loopt nu ook al over verschillende niveaus. Dat zal later niet anders zijn. Alleen aan het Schijnpoort, en alleen dáár, moeten we met het talud inderdaad de hoogte in door de metrokokers. Het is dus niet waar dat de sleuf overal wordt verhoogd.
Het is ook niet waar dat het buurtparkje zal verdwijnen. Dat wordt tijdelijk ingenomen als werfzone, maar daarna weer vrijgegeven.”
Het aantal rijvakken dat Groen aanhaalt klopt wel, stelt BAM. “En op sommige plaatsen komen we inderdaad dichter bij de huizen. Op andere plaatsen liggen ze dan weer verder dan nu het geval is, maar dat vermeldt Groen dan weer niet. En dat de Ijzerlaan verdwijnt en de Singel naadloos erop aansluit, dat verzwijgen ze ook.
Daardoor creëren we nochtans een ruimtewinst die groter is dan Park Spoor Noord.”
De situatie aan de Schijnpoortweg zal er voor fietsers en voetgangers veiliger op worden, zegt Bojan Ceroviç. “De plannen die Groen toont, komen uit een conceptnota. Daar is nog niets over beslist.”


WIM DAENINCK
Gazet van Antwerpen 23-05-2015 pag. 8

Tags: