Lage-emissiezone staat op de helling

kade rechteroever

Privacycommissie weigert toestemming voor databank

De Privacycommissie maakt brandhout van de manier waarop de stad Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ) wil afdwingen. Het schepencollege reageert ‘gefrustreerd’, maar moet zijn huiswerk aanpassen.

Als eerste Vlaamse gemeente voert Antwerpen op 1 februari 2017 in de binnenstad en op een deel van Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ) in. De meest vervuilende auto’s mogen de stad niet meer in. Meestal gaat het om oudere diesels en heel oude benzinewagens. De maatregel moet de bedenkelijke luchtkwaliteit opkrikken. Een flink stuk van de vervuiling is een gevolg van het drukke autoverkeer.

De controle op de LEZ gebeurt aan de hand van slimme camera’s. Die zoomen in op elke auto die de stad inrijdt. De nummerplaat wordt vergeleken met een lijst van toegelaten voertuigen. Wagens die niet op de lijst staan, krijgen een boete van 125 euro. Wie drie keer binnen het jaar wordt gesnapt, moet 350 euro neertellen.

Maar het Antwerpse voornemen botst met de beschikking van de Privacycommissie. Samen met het departement Leefmilieu wilde de stad een databank opbouwen met alle nummerplaten van auto’s die de stad in mogen. De Privacycommissie weigert in eerste aanleg die machtiging. In een vernietigende motivering spreekt de commissie van een ‘schending van het proportionaliteitsbeginsel’.

Concreet wilde het departement Leefmilieu alle gegevens van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) kopiëren. Het wilde die gegevens vervolgens ter beschikking stellen van de stad. Op basis van die informatie zou een white list worden samengesteld. Auto’s op die lijst zouden de stad binnen mogen.

Witte of zwarte lijst?

De Privacycommissie vindt dat overdreven. Heel wat Belgen hebben geen plannen om naar Antwerpen te rijden en hoeven niet op zo’n lijst te belanden, redeneert ze. Ze vindt het verkieselijk dat er met een black list wordt gewerkt. Die is beperkter en bevat alleen die auto’s die de stad niet binnen mogen.

Het departement Leefmilieu wees die werkwijze af. Buitenlanders die de stad binnen willen, moeten vooraf toestemming vragen en komen zo op een white list terecht. Werken met een witte en een zwarte lijst is te complex voor ANPR-camera’s. Die moeten eerst een onderscheid maken tussen Belgische en buitenlandse nummerplaten, om dan de juiste lijst te consulteren.

Maar de Privacycommissie is niet te vermurwen. Ze merkt op dat dit probleem vermeden had kunnen worden, als Vlaanderen bij de redactie van het LEZ-decreet vooraf advies had gevraagd.

Dat het departement Leefmilieu in zijn aanvraag toegaf dat er niet kon worden gegarandeerd dat de verkregen DIV-gegevens op ‘een constante, stabiele wijze’ worden verwerkt in de ­LEZ-databank, was niet van aard om de commissie op andere ideeën te brengen. Volgens de commissie worden zo niet ‘alle redelijke maatregelen’ getroffen om fouten te verbeteren.

Fouten

Bert Corluy, de kabinetschef van schepen van Milieu Nabila Ait Daoud (N-VA), spreekt van een ‘zeer frustrerende situatie in de laatste rechte lijn van een uiterst moeilijk dossier’. Samen met het departement Leefmilieu bereidt de stad een antwoord voor.

Corluy maakt zich sterk dat de ­invoeringsdatum wordt gehaald. Maar als de Privacycommissie voet bij stuk houdt, zal er hard moeten worden gewerkt. ‘Technisch gezien is het mogelijk om via een black list te werken. Er zijn ook nog alternatieven. Maar in dat ­geval moet de volledige software-architectuur worden aangepast en getest. Dan wordt de timing zeer nipt. Een grote complexiteit vergroot ook de kans op fouten.’

Corluy vindt het allemaal ‘redelijk vervelend’, te meer omdat de tegenwerpingen ‘naar privacy­normen niet essentieel’ zijn.

Bart Brinckman
De Standaard 27-04-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160426_02260091

 

Privacycommissie haalt lage-emissiezone Antwerpen onderuit

Het Antwerpse plan om vervuilende auto’s te weren uit de binnenstad, botst op een negatief advies van de Privacycommissie. Die vindt dat het gebruik van de databank van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) om te bepalen welke auto’s de stad binnen mogen, buiten proportie is.

 

Heel wat Belgen hebben geen plannen om naar Antwerpen te rijden en hoeven niet op zo’n lijst te belanden, redeneert de commissie. Ze wil dat de stad met een veel beperktere ‘zwarte lijst’ werkt, van verboden auto’s. Maar dat stelt dan weer problemen voor de nummerplaatherkenning door slimme camera’s.

De stad noemt het negatief advies ‘zeer frustrerend’, maar hoopt nog altijd de lage-emissiezone begin 2017 te kunnen invoeren. De meest vervuilende auto’s mogen de stad dan niet meer in. Meestal gaat het om oudere diesels en heel oude benzinewagens.

De maatregel moet de bedenkelijke luchtkwaliteit opkrikken. Een flink stuk van de vervuiling is een gevolg van het drukke autoverkeer.

(bbr)
de Standaard 27-04-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160426_02260334

 

Tags: