Lenora wil tunnels tot aan Leugenberg

kade rechteroever

Het historische compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door de meeste Antwerpenaren goedgekeurd. Maar niet in Ekeren en Stabroek. Daar protesteert Lenora tegen het dossier.

Lenora staat voor Leefbare Noord Rand. “Lenora zegt ook wel ja, maar we vrezen dat Ekeren en Stabroek de vergeten noordrand worden”, zegt Jeroen De Schepper van Lenora. “De stad krijgt een groene zone, wij dreigen ons groen te verliezen.”

“Lenora is geen actiegroep, maar een burgerinitiatief dat vindt dat de ontwerpers van het Oosterweeltracé ook de leefbaarheid van de noordrand voor ogen moeten houden”, zegt Wim Gonthier. “Nu het haventracé gekozen is, willen wij constructief meewerken met de betrokken partijen en actief deelnemen aan de nog op te richten regioraad”, verduidelijkt Carl Cambré.

Marc Van Campfort uit Ekeren en Carl Cambré uit Hoevenen liggen aan de basis van de oprichting van Lenora. “Tot voor kort was er voor de inwoners van Ekeren, Schoonbroek, Hoevenen en Stabroek geen vuiltje aan de lucht. Tot bleek dat de stad alle baten in de wacht had gesleept, en wij in het noorden met de lasten werden opgezadeld.”

Lenora telt een tiental actieve leden. Woensdagavond werden de statuten ondertekend en deze en volgende week worden de taken verdeeld. “Wij hopen nog enkele experten aan te trekken om het dossier vanaf de verkeerswisselaar A12-E19 in Merksem te bestuderen”, zegt Wim Gonthier. Lenora heeft contact met onder andere Red De Voorkempen, Ringland, Natuurpunt, Ademloos en GruunRant.

De overkapping van de Ring is voorzien vanaf de Kennedytunnel tot aan de verkeerswisselaar Bergen op Zoom-Breda in Merksem. Vanaf daar blijft de weginfrastructuur richting Havenweg bovengronds. De Havenweg (A12) wordt tot de nieuwe Tijsmanstunnel verbreed tot tweemaal drie rijstroken. De op- en afritten Leugenberg en Stabroek verdwijnen. Er komt een nieuwe knoop op de A12 ter hoogte van het vliegveld in Hoevenen. Hier sluit ook de NX aan, die vertrekt in de Ertbrandstraat in Kapellen en dwars door akkers loopt.

“De tunnel komt net ter hoogte van de wijk Luchtbal boven de grond. Wij vragen de ondertunneling door te trekken tot de Edinsonwijk op Leugenberg. Het voorstel van Ringland om geluidsschermen te plaatsen, is niet goed. Schermen helpen niet”, zegt Jeroen De Schepper. “Die staan er al en het fijn stof waait er over.”

Lenora heeft de steun van de Ekerse districtsburgemeester Koen Palinckx en burgemeester Rik Frans van Stabroek. De inwoners van Stabroek en Ekeren worden met flyers op de hoogte gebracht. Op zondag 4 juni staat Lenora met een stand op de Dorpsdag in Ekeren.

 

GVA - 20-05-2017
http://www.gva.be/cnt/blmwo_02891067/lenora-wil-ondertunneling-van-het-o...

Tags: