Ook kleine partijen hebben hun rechten in de campagne

kade rechteroever

nvdr: Peter Mertens (PVDA) haalt zijn gelijk bij de Raad van State.
Dit is op zijn minst al verdiend omdat je de spelregels niet pal op het einde van de match verandert. Dat is ook alleen gebeurd met het oog op het verkleinen van de kleintjes. Om de "gigantenstrijd" nog meer op de voorgrond te krijgen. En dan voor het omhooghouden van een banier nog een GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) geven is helemaal de zieligheid ten top. De Wever hing op 80 m² meter midden in de stad.
Een baniertje drie minuten ophouden moet beboet.
Waar? In het stad van iedereen. Goe bezig.

De Raad van State geeft Peter Mertens, voorzitter en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid (PVDA+), gelijk in zijn verweer tegen een beslissing van het stadsbestuur. Het college had in augustus, na een motie in de gemeenteraad, beslist dat de stad de politieke partijen geen aanplakborden beschikbaar zou stellen voor de verkiezingen van 14 oktober. Mertens besloot dat niet te pikken. Hij diende een klacht in en krijgt nu gelijk: de beslissing wordt geschorst.

Er zijn best goede argumenten om aanplakborden uit het straatbeeld te weren. Ze veroorzaken veel zwerfvuil, papierverspilling en het bedenkelijke fenomeen van het overplakken van affiches. Bovendien kan je je afvragen of al dat papier wel enig verschil maakt in de hoofden van de kiezers. Wellicht dragen ze er enkel toe bij dat iedereen weet dat er verkiezingen aankomen en dat er op 14 oktober iets van de burger wordt verwacht.

Dat het stadsbestuur met zijn beslissing de politiecodex heeft geschonden, vinden we nog niet eens zo’n interessant argument. Dat lijkt vooral een administratieve kwestie. Maar de Raad van State velt nog een ander, bijna moreel oordeel. Hij vindt namelijk dat de collegebeslissing kleinere politieke formaties zoals de PVDA+ benadeelt. En die uitspraak komt in feite neer op een beschuldiging van machtsmisbruik en een beschadiging van de democratie.

Voor de PVDA+ kunnen aanplakborden wel degelijk het verschil maken. Volgens onze peiling van het voorbije weekend haalt de partij met 3% net niet genoeg stemmen voor één zetel in de gemeenteraad. Om die kleine kloof de komende weken te overbruggen, zal ze niet kunnen rekenen op de overdadige mediabelangstelling die de hoofdrolspelers van de grote partijen wél zullen krijgen. Ze zal ook niet uitgenodigd worden voor alle lijsttrekkersdebatten. En dus heeft ze andere middelen nodig om zich zichtbaar te maken.

De juridische dienst van de stad onderzoekt nu de verdere stappen. Voor volgende week was een extra zitting van de gemeenteraad gepland, met de bedoeling om dan de tekst van de politiecodex te wijzigen. Maandag was niet bekend of die nog plaatsvindt, en evenmin of er straks alsnog borden in de stad zullen staan.

In elk geval heeft de PVDA+ twee keer haar slag thuisgehaald. Want ze heeft niet alleen gelijk gekregen, maar ook uitgebreid de media gehaald.

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 04-09-2012
http://gva.typepad.com/standpuntantwerpen/2012/09/ook-kleine-partijen-hebben-hun-rechten-in-de-campagne.html

Tags: