“Oosterweel in begroting kost elke Vlaming 600 euro extra”

kade rechteroever

Yasmine Kherbache (sp.a) pleit voor herziening van plannen nieuwe regering

In het Vlaams Parlement moest N-VA-minister Ben Weyts donderdag voor het eerst antwoorden op lastige vragen over de Antwerpse mobiliteit. Yasmine Kherbache confronteerde hem met een berekening die er niet om liegt.

Ben Weyts (N-VA), de nieuwe minister van Mobiliteit en Openbare Werken, beleefde gisteren zijn vuurdoop in de commissie van het Vlaams Parlement. Yasmine Kherbache (sp.a) legde hem het vuur aan de schenen over Oosterweel en andere hete hangijzers. “Nu Europa de financiering van Oosterweel heeft afgekeurd, staat de teller weer op nul”, aldus Kherbache. “Als u de 3,25 miljard euro voor Oosterweel in de begroting moet opnemen, dan zult u ter compensatie uw huidige besparingen van 1,16 miljard moeten verdrievoudigen. Zo zal Oosterweel elke Vlaming 600 euro extra kosten. Op die manier creëer je geen draagvlak bij de bevolking.”

Kherbache pleit voor een grondige wijziging van de plannen. “Het verplicht omleiden van het vrachtverkeer via de Liefkenshoektunnel is een efficiënte maatregel op korte termijn. Zo haalt u dagelijks achtduizend camions weg van de Ring én u ontvangt jaarlijks 40 miljoen euro extra inkomsten van de tunnel.”

“Daarnaast pleiten niet alleen alle oppositiepartijen, maar ook minstens één partij van de meerderheid (Open Vld, red.) voor het verlenen van prioriteit aan de nieuwe verbinding A102 tussen Ekeren en Wommelgem.” Tot slot brak Kherbache nog een lans voor de overkapping van de Ring. “Voor Ringland is er wél een breed draagvlak. Start daar dus mee, in plaats van dat project te bewaren als een eventueel sluitstuk.”

Groen sloot zich aan bij Kherbache. Wouter Van Besien vroeg zich ook af waarom de nieuwe studie van BAM slechts gewag maakt van een beperkte overkapping van de Ring (zie hieronder).

”Een waardevol voorstel”

Minister Ben Weyts noemde de suggestie om het vrachtverkeer te verplichten tot het gebruik van de Liefkenshoektunnel “een waardevol voorstel”, maar volgens hem is het juridisch niet haalbaar.

Over de projecten op langere termijn zei hij: “Wij zijn bereid om alle pistes te onderzoeken die een overkapping mogelijk maken.” Hij bevestigde dat het bedrag van 29 miljoen euro dat nodig is voor de voorbereiding op overkapping van het eerste stuk Ring door BAM zal worden gebudgetteerd. En over de A102 beperkte Weyts zich tot de mededeling: “De MER-procedure loopt.”

Ondertussen zijn ook de actiegroepen aan hun najaarscampagne begonnen. Ademloos en stRaten-generaal organiseerden donderdag een infoavond over luchtkwaliteit in zaal Horta in Antwerpen.

En Ringland start op 18 oktober een toer langs alle Antwerpse districten en een crowdfunding-actie waarmee de beweging vijfduizend keer twintig euro hoopt te verzamelen om te kunnen investeren in verder onderzoek.

Dam herademt na verlenging tunnel

Groen dak LM

De nieuwe tunnel onder het Albertkanaal aan de Antwerpse Ring wordt niet 500, maar 700 meter lang. “Die ingreep zal de leefbaarheid van de naburige woonwijk Dam verbeteren”, zegt minister Ben Weyts.

De ondertunneling van het Albertkanaal werd vóór de verkiezingen aangekondigd als een bijkomende maatregel om zowel de mobiliteit als de leefbaarheid na de aanleg van de Oosterweelverbinding te verbeteren.

Het plan veroorzaakte grote bezorgdheid in de Antwerpse wijk Dam, vlak bij de tunnelmond. Tunnelmonden zijn namelijk een bron van luchtvervuiling en lawaaioverlast.

Daarom heeft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) in overleg met BAM beslist de tunnel tweehonderd meter langer te maken dan aanvankelijk was gepland. Daardoor zal de tunnelmond zich bevinden aan de kop van het Lobroekdok, in de buurt van het Sportpaleis. “Op die plaats zorgt hij niet voor overlast in woonwijken”, zegt de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

De verlenging van de tunnel onder het Albertkanaal zal volgens een studie in opdracht van BAM 30 miljoen euro kosten. Dat bedrag komt bovenop de 29 miljoen euro die nodig zijn om het stuk Ring tussen de Groenendaallaan in Merksem en de aansluiting met de E313 aan het Rivierenhof voor te bereiden op een eventuele latere overkapping.

Groen dak

“Door de aanleg van de tunnel onder het Albertkanaal ontstaat bovengronds een groen dak van ongeveer 10 hectare”, zegt Kennis. “Daarop zijn diverse ontwikkelingen mogelijk. In elk geval is deze maatregel zeer bevorderlijk voor de leefbaarheid van de omgeving.”

Lex Moolenaar

Gazet van Antwerpen 03-10-2014 pag. 8

Tags: