Raad van State schorst milieuvergunning voor Uplace

kade rechteroever

Op 28 mei 2014 vernietigde de Raad van State de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering de aanvraag niet onpartijdig kon beoordelen gelet op de inhoud van het Brownfieldconvenant dat zij eertijds had afgesloten.

De Vlaamse minister van Omgeving heeft op 23 juni 2016 een nieuwe milieuvergunning aan Uplace afgeleverd.

Met zijn arrest nr. 237.852 van 30 maart 2017 schorst de Raad van State andermaal de milieuvergunning. De Raad wijst er onder meer op dat het niet onredelijk is te veronderstellen dat sedert de opmaak van het milieueffectrapport (MER) in 2010 – op basis van de op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen – zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit.

Omdat de effectieve realisatie van het project vanaf 2017 "onherroepelijke schadelijke gevolgen" dreigt te veroorzaken, meent de Raad van State dat het aangewezen is om de milieuvergunning te schorsen in afwachting van een uitspraak ten gronde.
(30/03/2017)

 

Raad van State schorst milieuvergunning voor Uplace

Machelen / Diegem -

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor Uplace geschorst. De bouw van het gigantische winkelcomplex in Machelen kan dus nog niet starten. Een klap voor Uplace, waarvan de bezielers de eerste steen dit voorjaar al wilden leggen.

De Raad van State wijst er onder meer op dat “het niet onredelijk is te veronderstellen dat sedert de opmaak van het milieueffectrapport in 2010 - op basis van de op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen - zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit”.

Omdat de effectieve realisatie van het project vanaf 2017 “onherroepelijke schadelijke gevolgen” dreigt te veroorzaken, meent de Raad van State dat het aangewezen is om de milieuvergunning te schorsen in afwachting van een uitspraak ten gronde, zo staat te lezen op de website van de Raad.

“Verbijsterend arrest”

Uplace spreekt van “een verbijsterend arrest” dat “ingaat tegen het advies van de auditeur van diezelfde Raad van State”. “Het is niet te bevatten dat de zevende kamer in het identieke geval van Docks wél zijn vaststaande rechtspraak volgt, en voor Uplace alweer afwijkt”, reageert voorzitter Bart Verhaeghe. Hij spreekt van “een uitzonderlijk zwak gemotiveerd arrest” dat ook “het unaniem positieve advies van de hoogste Vlaamse milieu-administratie (GMVC)” negeert.

“Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat - dat één kamer van de Raad van State de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen op zo’n manier kan ondergraven en dit in een project waar in die tien jaar geen enkele burger ooit een bezwaar indiende”, vervolgt Verhaeghe.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege had op 23 juni vorig jaar de milieuvergunning afgeleverd. Uplace gaat nu opnieuw overleg plegen met de Vlaamse regering. “De zonering, de handelsvestigings- en de bouwvergunning blijven uiteraard van kracht zodat er samen met de Vlaamse Regering aan een oplossing voor de schorsing van de milieuvergunning kan worden gewerkt”, besluit Uplace.

Winkel- en belevingscomplex

Uplace moet een winkel - en belevingscomplex worden in het Vlaams-Brabantse Machelen. “Het is een innovatief project, omdat het voor het eerst alle (ontspannings)functies in één bestemming combineert. Hotel, kantoren, concertzaal, bioscopen, entertainment voor families en kinderen, eten en drinken en experience shopping: Uplace biedt wat de moderne consument wil beleven”, omschrijft CEO Jan Van Lancker het complex graag.

Bron: BELGA
Het Nieuwsblad 30-03-2017

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170330_02808313

 

Tags: