Schauvliege zoekt juridisch achterpoortje voor Oosterweel

kade rechteroever

Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) wil nagaan of er juridische opties zijn om “op een andere manier” om te gaan met de weigering van Zwijndrecht voor de Oosterweelwerken.


Door een beslissing van het Zwijndrechtse gemeentebestuur kunnen de werken voor Oosterweel, de doortrekking van de Antwerpse Ring, in de gemeente niet van start gaan. “We moeten nagaan of er mogelijkheden zijn om op grond van een recent artikel in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te kijken of we niet op een andere manier kunnen omgaan met de geweigerde toelating van Zwijndrecht”, zei minister Schauvliege gisteren in de commissie van het Vlaams Parlement.


“Minister Schauvliege probeert Zwijndrecht buitenspel te zetten”, reageert Wouter van Besien (Groen). “De gemeente heeft autonomie over de lokale wegen. Dat Schauvliege op basis van een artikel toch wil proberen die autonomie weg te nemen, is hetzelfde als spuwen in het gezicht van het bestuur en de bewoners van Zwijndrecht die zich recent in een volksbevraging hebben uitgesproken tegen de Oosterweelplannen.”


Ook burgemeester André Van de Vyver (Groen) van Zwijndrecht is niet opgezet met de reactie. “De minister luistert niet naar de adviezen en de mening van Zwijndrecht. Onze beslissing is gemaakt, die kan zij niet terugdraaien.”


Schauvliege zelf reageert dat ze alleen nog maar de juridische opties bekijkt. “Theoretisch wordt nu bekeken of het desbetreffende artikel, dat zegt dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht bij een vergunning, een goede optie zou zijn in deze procedure. Maar daarmee is nog niets beslist.”

(rvre)
Gazet van Antwerpen 20-01-2017 pag. 4

Tags: