“Slachthuisbuurt wordt groen”

kade rechteroever

nog steeds een open sleuf als aantakking van het BAM-tracé op de Ring

 

 

Voorontwerp voor bouw van 2.000 nieuwe wooneenheden wordt deze week goedgekeurd 

 

Tweeduizend nieuwe woningen en bijna 46.000 vierkante meter aan groen en pleinen. Zo moet de nieuwe woonwijk, met onder meer een school en een dienstencentrum, op de Slachthuissite in de wijk Dam er over ruim tien jaar uitzien. Vrijdag keurt het college het voorontwerp wellicht goed.
 

Als alles meezit wordt er in de loop van 2018 begonnen met de eerste fase van de nieuwe wijk op de Slachthuissite. “Dat betekent dat er op termijn 8.500 mensen in de wijk zullen wonen. Daar zitten de 3.600 mensen die er nu al wonen reeds in”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).
 

In totaal moeten er over een periode van ongeveer tien jaar wooneenheden bijkomen. De meeste op de Slachthuissite, maar ook aan het Noordschippersdok en deels langs de kade aan het Lobroekdok. “We willen 10% van die woningen onder de vorm van erfpacht verkopen. Dat betekent dat de prijzen gemiddeld 15% onder de echte marktwaarde zullen liggen. We hopen met die betaalbare woningen vooral alleenstaanden met kinderen en oudere alleenstaanden aan te trekken. Dat is een doelgroep die weinig in aanmerking komt voor een sociale woning, maar het vaak moeilijk heeft om een betaalbare woning te vinden op de particuliere markt”, zegt Rob Van de Velde.

 


 

 Buurt praat mee 

 

In het voorontwerp is rekening gehouden met een aantal verzuchtingen van onder meer de buurtbewoners. “De hoogte van de bebouwing is aangepast, waardoor de gebouwen in de buurt minder hoog zijn. Aan de kant van de Slachthuislaan is er wel ruimte voor hoogbouw, al zal dat ook daar niet overal het geval zijn. Hoger dan 50 meter gaan we alleszins niet”, aldus de schepen. Er is ook tegemoetgekomen aan de vraag naar een veilige verbinding tussen het Noordschippersdok en de toekomstige Kalverwei.” Op deze zogeheten groene snoer is geen verkeer meer toegelaten zodat kinderen veilig van het Noordschippersdok naar de groene zone kunnen.”
 

De twee nieuwe pleinen aan de Lange Lobroekstraat, Lobroekplein en Hallenplein, werden eveneens op vraag van de buurt verbreed. Nog een tegemoetkoming is het behoud van een deel van de slachthuishallen. “Die zijn karakteristiek voor de buurt en het is dan ook fijn dat een deel ervan behouden blijft. Hoe die hal wordt ingevuld is nog niet duidelijk”, vervolgt Rob Van de Velde.

 

70 kilometer per uur blijft behouden 

 

Op een aantal vragen van de buurt werd niet ingegaan. De buurt wilde onder meer dat de snelheid zou verlaagd worden naar 50 kilometer per uur. “De snelheid op de Slachthuislaan blijft 70 kilometer per uur. De laan is het verlengde van de Singel waar eveneens 70 kilometer per uur mag gereden worden, al is dat in de praktijk vaak minder. En op de Slachthuislaan komt er een passerelle die de nieuwe wijk met de kade aan het Lobroekdok verbindt. Die zorgt ervoor dat mensen veilig kunnen oversteken”, zegt Van de Velde. Het voorontwerp wordt vandaag aan de bewoners van de wijk Dam gepresenteerd.

“We zullen hen in elke stap die we in dit dossier zetten, blijven informeren”, besluit de schepen.
 

PATRICK VAN DE PERRE
Gazet van Antwerepn 20-09-2016 pag. 16
http://www.gva.be/cnt/dmf20160919_02475540/buurt-antwerps-slachthuis-wordt-groene-zone-met-2-000-nieuwe-woningen

Tags: