Soms is het beter om niet in de politiek te stappen

kade rechteroever

Soms is het slimmer om niet op de verkiezingslijst van een politieke partij te gaan staan. Zelfs als je weet dat je naam en engagement zonder enige twijfel leiden tot een mooi aantal stemmen en een rol in de Antwerpse politieke tribune. Dat moet Manu Claeys ook gedacht hebben toen hij bedankte voor een plekje op de lijst van Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.


De geestelijke vader van het actiecomité stRaten-generaal en de nog steeds woelige strijd tegen het BAM-tracé beseft dat de keuze voor de politiek zijn geloofwaardigheid flink zou doen afnemen.

Natuurlijk is Manu Claeys in 2006 al opgekomen voor Groen, dat toen nog met uitroepteken door het leven ging. Maar hij raakte met 808 stemmen niet verkozen. Nu zou dat zonder enige twijfel wel het geval zijn. StRaten-Generaal ziet zich gesteund door een niet onaardige groep binnen de Antwerpse bevolking, die weinig op heeft met de huidige oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in en rond de stad. De voornaamste eisen zijn ondertussen bekend. Geen BAM-tracé vlak bij de stad en zo snel mogelijk een overkapping van de Ring.

De voorstanders voor zo'n 'change' zijn lang niet alleen kiezers van Groen. Ze zitten ook bij sp. a, CD&V en meer rechts van het politieke midden. En dat wil Manu Claeys graag zo houden. Het draagvlak dat hij de jongste jaren met zijn stRaten-generaal heeft opgebouwd, is meteen ook het sterkste wapen dat Manu Claeys in handen heeft. Met dank aan de vzw Ademloos van de flamboyante Wim Van Hees trouwens.

StRaten-generaal blijft ook de komende maanden, en misschien wel jaren, een factor om rekening mee te houden. Stemmen voor Manu Claeys kan niet, sympathie en steun betuigen wel. Dat is vooral voor sp.a een moeilijke situatie.
Terwijl Groen in Manu Claeys een uitgesproken medestander buiten de partij heeft, moet sp.a een pijnlijke spagaat maken. Diep in hun hart zijn de meeste Antwerpse socialisten het eens met het discours van Manu Claeys.

Maar politieke besluiten en afspraken maken het voor burgemeester Patrick Janssens en co niet altijd eenvoudig om dat ook gewoon te zeggen.
Manu Claeys weet dat en zal er alles aan doen om de Antwerpse politici, en niet in het minst die van sp.a, kleur te laten bekennen in dit dossier. Verkozen zal hij niet worden, maar de campagne zal des te harder zijn.
Patrick Van de Perre
Gazet van Antwerpen 25-01-2012

http://gva.typepad.com/standpuntantwerpen/2012/01/soms-is-het-beter-om-niet-in-de-politiek-te-stappen.html

Tags: