‘We moeten projecten sneller uitvoeren. Kijk naar Uplace’

kade rechteroever

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) kondigt een breed overleg aan over de schaarse ruimte in Vlaanderen.

 

 

‘Als je me had gevraagd wat voor mij een droomcombinatie was, dan zou dat die van Ruimtelijke Ordening en Milieu geweest zijn. Ik ben opgegroeid tussen de plannen. Mijn vader was een landmeter.’

Je hoort Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege niet klagen over haar bevoegdheden. Ze kan nu voortbouwen op de vereenvoudigingen die onder de vorige regering zijn ingezet, maar dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen meer zijn.

OOSTERWEEL‘ Wie te lang wacht met beslissen, riskeert dat de tijdgeest verandert’

Schauvliege krijgt als minister van Omgeving het heikele Oosterweeldossier op haar bord. Volgens haar is er ditmaal al voldoende gebeurd om een herhaling te vermijden.

‘Als je te lang wacht met de uitvoering van een project, riskeer je dat de tijdgeest intussen verandert en het middenveld een ander idee krijgt, leert de ervaring’, zegt Schauvliege. ‘Daarom moeten we projecten sneller uitgevoerd krijgen. Dat is ook de bedoeling van het nieuwe decreet complexe investeringen.’

‘Intussen moeten we blijven werken aan het draagvlak. Kijk naar Uplace. De sociaal-economische vergunning voor het project was aanvankelijk positief. Maar kennelijk heeft men te lang gewacht of onvoldoende geïnvesteerd in een draagvlak, zodat sommige geesten zijn geëvolueerd.’

‘Gelukkig is er nu de omgevingsvergunning, waarin we de milieuvergunning en de bouwvergunning tegelijk behandelen. Trouwens, ook de sociaal-economische vergunning – net een Vlaamse bevoegdheid geworden – zal in de omgevingsvergunning worden opgenomen.’

Schauvliege heeft het voordeel dat ze nu als enige verantwoordelijk is. ‘Met twee bevoegde ministers heb je sowieso wat vertraging’, zegt ze. ‘Al moet je ook geen wonderen verwachten. Het vergt soms tijd om een weg te vinden tussen de tegengestelde posities van de betrokkenen.’

RUIMTELIJKE ORDENING ‘Anders met ruimte omgaan’

‘Ik wil de christen-democratische aanpak volgen.’ Schauvliege trekt lessen uit de discussie onder de vorige regering over allerhande grote projecten en over de ruimtelijke ordening. Experts stelden toen een groenboek op voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat moest de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het huidig beleidskader dat vastlegt waar er plaats is voor wonen, ondernemen, natuur of landbouw.

Maar verder dan een groenboek is de vorige regering nooit geraakt. Bij de uitvoering is het spaak gelopen.

Schauvliege wil nu met een andere aanpak het terrein op: de volgende maanden organiseert ze een breed overleg met de gemeenten, aannemers, landbouwers, ondernemers, gezinnen en het ruime middenveld. En dat per regio. Aan de kust, in de Kempen, de havens en elders zullen betrokkenen aparte visies op hun regio kunnen voorstellen. Ook de scholen worden erbij betrokken.

‘Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is vastgelopen omdat het te academisch was opgevat’, denkt Schauvliege. ‘Ik wil terug naar de basis. Ik ga niet vooraf vastleggen wat de doelstelling moet zijn voor bijvoorbeeld natuur of landbouw. Ik vind het belangrijk dat men van een wit blad kan vertrekken.’

De uitdagingen zijn nochtans enorm. Vlaanderen kampt de komende jaren met een sterke bevolkingsaangroei, waardoor er nood is aan 93.000 nieuwe woningen. De ruimte die daarvoor nodig is, dreigt ten koste te gaan van natuur en landbouw.

Het groenboek stelt daarom voor zoveel mogelijk in bestaande stads- en dorpskernen te bouwen en zo weinig mogelijk open ruimte aan te snijden. Het bekijkt ook onder meer de problemen van verkeer en van wateroverlast en waterschaarste die het gevolg kunnen zijn van een bepaalde vorm van ruimtelijke ordening.

‘Ik denk dat die overleggroepen automatisch tot het besluit zullen komen dat we anders met ruimte moeten omgaan dan we in het verleden hebben gedaan’, denkt Schauvliege. ‘Dit is voor mij een kans om het draagvlak voor een ander beleid te vergroten en mensen duidelijk te maken wat de uitdaging is.’

Dat het anders moet, daar is Schauvliege wel van overtuigd. ‘Als we niets doen, zal de levenskwaliteit worden aangetast. We leven nu eenmaal in een kleine regio, en die bevolkingsaangroei komt er wel degelijk aan.’

MILIEU ‘Ik reken ook op de federale overheid voor een groenere fiscaliteit’

Een opvallend grote passage in het Vlaams regeerakkoord is gewijd aan water. ‘Terecht, water is een van de grote uitdagingen’, zegt Schauvliege. ‘Er is niet alleen waterschaarste, we moeten twintig procent van ons drinkwater invoeren, er is ook gevaar op wateroverlast. En we moeten het gebruikte water zuiveren.’

‘Wij willen het principe de vervuiler betaalt, respecteren. Daarvoor voeren we nu bijvoorbeeld een onderzoek naar statiegeld op blikjes.’

‘Maar dat betekent ook dat we de gratis kubieke meters water die nu bestaan, schrappen. Dat wil niet zeggen dat we asociaal zijn, zoals de SP.A nu beweert. Er komen correcties voor gezinnen en sociaal kwetsbaren. Mensen kunnen alleen worden afgesloten van water als er sprake is van manifeste onwil, anders niet.’

‘Er is ook nog ruimte om de prijzen te verhogen. De waterprijs is bij ons vrij laag. In het gezinsbudget vertegenwoordigt water 1,4 procent. In de buurlanden is dat 1,9 procent. Maar de waterfactuur zal niet gigantisch stijgen. Wat we wel doen, is gezinnen die nu regenwater gebruiken, mee laten betalen voor waterzuivering.’

Over lucht staat in het Vlaams regeerakkoord veel minder. ‘Daar bestaan al plannen voor, je kunt die toch niet allemaal in het regeerakkoord stoppen. We blijven wel werken aan de vergroening van de fiscaliteit. We hebben die al ingevoerd voor de belasting op inverkeerstelling. Ze komt er nu ook voor de verkeersbelasting. Afhankelijk van de uitstoot van je wagen zul je meer of minder verkeersbelasting betalen.’

‘Ik reken ook op de federale overheid voor de vergroening van de fiscaliteit. De plannen met dieselwagens en de btw-wijzigingen kunnen mensen van voorkeur doen veranderen. We werken ook voort aan lage emissiezones in steden als Antwerpen. Dat moet technisch nog wel uitgewerkt worden, maar we willen er zo snel mogelijk mee klaar zijn.’

Wim Winckelmans
De Standaard 11-09-2014
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140910_01261815

Tags: