Muggenziften of fundamenteel meningsverschil?

kade rechteroever

Volgens Wouter Van Besien (Groen) neemt de Vlaamse regering een loopje met de inspraakprocedure rond Oosterweel. Bevoegd minister Philippe Muyters (N-VA) vindt zijn tussenkomst ‘ergerlijk’ en ontkent.

Wouter Van Besien en Philippe Muyters vechten een juridisch oorlogje uit over de procedures rond Oosterweel. Het Vlaams parlementslid spreekt van een ‘onzorgvuldige aanpak’ die de volledige inspraakprocedure rond Oosterweel dreigt ‘te verknoeien’. De minister verborg in zijn repliek een zekere ‘ergernis’ niet. ‘Van Besien zorgt voor verwarring en dat is erg vervelend. We hebben de indruk dat hij zich aan de laatste strohalmpjes probeert vast te klampen om een oplossing voor de Antwerpse mobiliteit koste wat het kost te verhinderen.’

De discussie kan enkel worden begrepen na wat uitleg over het juridische kluwen rond Oosterweel. Het project heeft een milieueffectenrapport (MER). Dat bracht de milieugevolgen van de infrastructuurwerken in kaart. Begin januari keurde de Vlaamse regering ook een gewestelijk ruimelijk uitvoeringsplan (GRUP) goed. Om de werken mogelijk te maken, wordt de ruimtebestemming in een bepaald gebied vastgelegd. Zowel het plan-MER als het GRUP maken een openbaar onderzoek (inspraak van de burger) noodzakelijk. Dat kan hier aan elkaar worden gekoppeld omdat het GRUP een onmiddellijk gevolg is van het plan-MER.

‘De politieke ingreep bij de BAM bewijst hoe roekeloos de regering te werk gaat’

Over de organisatie van die inspraak lopen de meningen van Van Besien en Muyters sterk uit elkaar. Volgens Van Besien moesten de twee aan elkaar worden gekoppeld. Het parlementslid haalt daarbij zijn argumenten bij de juridische dienst van de BAM (de bouwheer van het Oosterweelproject) die zelf dan weer de hulp inriep van een gereputeerd advocatenkantoor (Stibbe). De juristen kwamen tot de conclusie dat het in het kader van een ‘maximale risicobeperking’ beter zou zijn om de inspraakprocedures te stroomlijnen. Daarvoor moesten bijkomende stukken (degene die het plan-MER voorafgingen) aan de bundel voor het openbaar onderzoek worden toegevoegd.

Het kabinet van Muyters weigerde evenwel en beperkte in haar communicatie het openbaar onderzoek tot het GRUP. De minister beklemtoonde gisteren dat hij net dezelfde procedure toepaste als bij andere ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dat veroorzaakte nooit juridische problemen. En juist daarom – Oosterweel ligt hypergevoelig – wilde hij niet op de vraag van de BAM in te gaan. Zijn kabinet geeft toe dat de milieuwetgeving (MER) en de wetgeving rond ruimtelijke ordening (GRUP) niet optimaal op elkaar waren afgestemd, wat de deur naar uiteenlopende interpretaties openzette. De Vlaamse regering loste dat hiaat echter een jaar geleden op. Maar Stibbe vindt dat dit niet op een waterdichte manier gebeurde.

‘Voer voor juristen,’ zo klonk het bij Muyters. Volgens hen steunden de BAM en Stibbe zich vooral op de milieuwetgeving, het kabinet keek eerder naar de wetgeving rond ruimtelijke ordening. Daar zit een logica achter. Het plan-MER werkte als een soort trechter. Het bestudeerde vijf tracés als oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop. Volgens het plan-MER was het BAM-tracé de beste keus. Het GRUP bouwt op die redenering voort. Meteen vond het kabinet het niet nodig om alle documenten die het plan-MER voorbereidden mee in het openbaar onderzoek te steken. Die stukken zijn wel beschikbaar op diverse webstekken.

Maar met die zienswijze is Van Besien het fundamenteel oneens. ‘Wij hebben juist kritiek op de manier waarop dat plan-MER werd opgemaakt. De regering gebruikt het plan-MER nu om heel wat bezwaren tegen het GRUP van tafel te vegen. Zo komen we natuurlijk in een cirkelredenering terecht. Kijk, ik vind ook dat alles te lang duurt. Het basisprobleem blijft evenwel dat de Vlaamse regering halsstarrig aan dit tracé vasthoudt. De politieke ingreep van het kabinet bij de BAM bewijst hoe roekeloos de regering hierbij te werk gaat.’

Bart Brinckman
De Standaard 10-03-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150309_01571263

Tags: