Protest tegen Oosterweelbeslissing blijkt opvallend levendig

kade rechteroever

Een infoavond van de Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos lokte woensdagavond meer dan 600 mensen naar Zaal Horta. “Een overrompeling”, zeggen de organisatoren. “De afkeer van het BAM-tracé in Antwerpen is en blijft groot.”

 
gcbddebb
(Foto © WALTERito)
 
 

In Villa Politica maakte minister-president Kris Peeters er meteen na de regeringskeuze voor het BAM-tracé geen geheim van: “We gaan niet opnieuw met de actiegroepen praten over Oosterweel.”

De hoop leeft bij de meerderheidspartijen dat het verzet zal luwen nu de knoop werd doorgehakt. Dat zou wel eens een misrekening kunnen zijn. “Wie denkt dat het verzet in Antwerpen tegen het BAM-tracé gebroken is, vergist zich. We zagen zelden een combattievere groep mensen”, schrijven Wim Van Hees en Manu Claeys in een persbericht.

Na een naar eigen zeggen 'gortdroge' uitleg over de cijfers en de tabellen uit het MER-rapport (Milieu Effecten Rapport) volgde een minutenlange staande ovatie. Een hart onder de riem voor de actiegroepen die al jaren aan de kar van het BAM-protest trekken en die zelf het Meccanotracé naar voor schuiven.

Volgens Ademloos en stRaten-generaal hebben veel waarnemers niet door dat de strijd nog lang niet gedaan is. “De Wetstraatpers heeft het misschien niet in de gaten, maar de Antwerpse actiegroepen wel: de afkeer van het BAM-tracé in Antwerpen is en blijft groot. Je bouwt simpelweg geen autostrade door een stad. Dat was op 18 oktober 2009 ook de boodschap na een volksraadpleging over het BAM-tracé.”

Het protest tegen BAM maakt deel uit van een bredere beweging van stedelingen die in een 21[[ste]]-eeuwse stad willen wonen, zeggen de twee actiegroepen. “En daar hoort een nieuwe autostrade door de stad niet bij. Wel het creëren van open en groene ruimte, van een overkapping (cfr. het nieuwe initiatief Ringland), van mobiliteitsalternatieven, van intelligente sturingssystemen voor doorgaand verkeer, van woonwijken waar de leefkwaliteit hoog is (geen overdaad aan lawaai, geen wolk van fijn stof), van een politiek ook die niet ‘over de hoofden heen’ beslist.”

Die nieuwe beweging kijkt met bewondering naar steden als Kopenhagen, Stockholm, Hamburg en Wenen. Dat zijn steden die in de jaarlijkse lijstjes van meest leefbare steden bovenaan prijken. Belgische steden als Brussel, Antwerpen of Luik bengelen steevast onderaan de lijst.

Een duurzame stad van de 21[[ste]] eeuw heeft geen open autostradesleuf van 19 baanvakken tussen dichtbevolkte wijken, zoals het BAM-tracé er uitziet aan het Antwerpse Sportpaleis, klinkt het nog.

De actiegroepen kregen er met het nieuwe Ringland trouwens een nieuwe medestander bij. Dat is een groep mensen die ijvert voor een overkapping van de ring.

Tekst: Christophe Callewaert
Foto's en fototeksten: Walterito

 
Wim Van Hees
 
Prof. dr. Dirk Avonts

Prof. dr. Dirk Avonts (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent) toonde nogmaals welke gezondheidsrisico's verbonden zijn aan het doorvoeren van het BAM-tracé.

Manu Claeys

Manu Claeys (stRaten-generaal) nam de hoofdmoot van de avond voor zijn rekening. Hij pluisde het MER uit op misinterpretaties van cijfers, het foutief vastleggen van gezondheidsnormen, laatste-hand-wijzigingen ten voordele van BAM en het uitsluiten van Meccano omdat een zogenaamd tracé-alternatief door hen niet was aangevraagd.

DeWereldMorgen.be -
 
DeWereldMorgen.be -

Veel belangrijke projecten waren in Antwerpen al een slag in het water omdat ze achterhaald waren tegen dat de werken voltooid waren. Zo ondermeer de Brialmontomwalling en het rechttrekken van de kade. Wordt het met het sluiten van de ring weer van dat? Het project zou - als men er nu een aanvang mee neemt - voltooid zijn in 2022!

Wim Van Hees

Wim Van Hees scheen zijn licht over BAM en de slinkse manieren die zij hanteren.

DeWereldMorgen.be -
 
DeWereldMorgen.be -

Deze foto behoeft geen uitleg meer. Het is zonneklaar dat alle experten gelieerd zijn aan BAM. Dit kan men bezwaarlijk 'onafhankelijk' noemen.

Dr. Dirk Van Duppen

Dr. Dirk Van Duppen (PvdA, Geneeskunde voor het volk) nam als eerste het woord in het vragenuurtje. Hij vroeg zich af hoe het hele project gefinancierd gaat worden en of deze schuld geen al te zware hypotheek legt op o.a. de gezondheidszorg en het pensioenstelsel.

DeWereldMorgen.be -

Wordt er wel rekening gehouden met de evolutie van het autoverkeer? Misschien rijden we binnen twintig jaar allemaal elektrisch?

DeWereldMorgen.be -

Antwerpen is hét verkeerskruispunt van Vlaanderen. Waarom niet - zoals in Oostenrijk - vrachtwagens die in België niet moeten lossen of laden, simpelweg aan de grens op de trein zetten en door België transporteren?

Ann Poppe

Ann Poppe (Groen) was één van de politici die aandachtig luisterde. Vooral Groen en PvdA waren goed vertegenwoordigd.

Peter Vermeulen

Architect Peter Vermeulen tekende in 2012 een plan voor een overkapte ring. "Een noodzaak voor de volksgezondheid en een buitenkans voor stadsontwikkeling" noemde hij het. Nu zit Peter mee in het onlangs opgerichtte Ringland dat hetzelfde idee wil promoten.

DeWereldMorgen.be -

 

christophe callewaert, WALTERito
DeWereldMorgen 07-03-2014
http://www.dewereldmorgen.be/foto/2014/03/07/protest-tegen-oosterweelbeslissing-blijkt-opvallend-levendig

Tags: