Reacties Oosterweel: 'Ook noorden van stad heeft recht op propere lucht'

kade rechteroever

Wouter Van Besien (Groen) reageert positief op de beslissing om de actiegroepen te betrekken bij een mogelijke overkapping van de Antwerpse Ring.

 

De Antwerpse actiegroepen hopen in het overleg dat ze hebben opgestart met de stad en de regering ook de aanpassing van het Oosterweeltracé te kunnen bespreken. Voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) staat het traject echter niet ter discussie. "Als we op een redelijke termijn een oplossing voor de mobiliteit willen, zal het Oosterweel zijn. Van dat inzicht gaan we bij leven en welzijn niet afwijken."

De Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur hebben de actiegroepen mee in het bad getrokken. Ze geven zichzelf zes maanden de tijd om te onderzoeken hoe een overkapping van de zuidelijke Ring kan worden gerealiseerd. Het gaat om het gedeelte van de Kennedytunnel tot en met de 'Hollandse knoop' aan het Sportpaleis, het breedste stuk van de Ring.

Noordelijke deel niet ter discussie

Het noordelijke deel wordt niet bij de discussie betrokken. De Vlaamse regering heeft officieel beslist daar het Oosterweeltracé, dat vrij dicht bij het stadscentrum loopt, aan te leggen. De actiegroepen ijveren voor een tracé dat verder van de stad ligt.

"De Vlaamse regering blijft overtuigd dat zij het juiste tracé heeft gekozen", zegt N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. Hij staat wel ten volle achter het initiatief van de overkappingsintendant om de actiegroepen te betrekken bij de zuidelijke Ring. "Die component is zeker geen detail", zegt hij. "Maar dat daarna nog een ander meningsverschil wacht, is duidelijk. Je weet echter nooit wat er kan gebeuren als je mensen rond een tafel zet."

Hoop en perspectief

Het Antwerpse Groen-kopstuk Wouter Van Besien reageert positief op de beslissing om de actiegroepen te betrekken bij een mogelijke overkapping van de Antwerpse Ring. "Dit biedt hoop en perspectief voor een aanpassing van het noordelijke deel", zegt hij.

"Dit is een duidelijke koerswijziging", reageert Van Besien. "Totnogtoe zat de studie van de overkapping volledig bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Nu wordt beslist om de actiegroepen volwaardig te betrekken. Antwerpen en Vlaanderen geven hiermee eindelijk toe dat mobiliteit en leefbaarheid enkel samen kunnen worden bekeken."

Ook het noorden van de stad heeft recht op openheid en propere lucht, vindt Van Besien. "We hebben een overwinning geboekt op enkele fronten, maar nu moeten ook de hekken rond het Oosterweeltracé tegen de grond", vindt hij. Het parlementslid heeft goede hoop dat stadsbestuur en regering ook op dat front zullen bijdraaien.

Aanpak kopiëren

De opening van het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse regering naar de actiegroepen in het Oosterweeldossier is "een bijzonder hoopvol signaal". Dat vindt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A).

"De actiegroepen worden nu als partners gezien en niet langer als tegenstanders, dat is nieuw", reageert Kherbache. "Dit staat in schril contrast met de gebeurtenissen van vorige week (toen de actiegroepen opnieuw met een referendum dreigden, red.)."

Kherbache roept op om deze aanpak op een breder niveau voort te zetten. "Want Oosterweel gaat de files niet oplossen, de verbinding zal hoogstens de toename van het verkeer die de komende jaren wordt verwacht opvangen. Laat ons deze aanpak kopiëren om ook voor de files samen oplossingen uit te werken.

Constructieve samenwerking

De Antwerpse actiegroep stRaten-generaal noemt het opstarten van een werkgroep rond het overkappen van het zuidelijke deel van de Antwerpse ring een goede zaak en zegt samen met Ringland en Ademloos volmondig in het samenwerkingsverband met de administraties van de stad Antwerpen en Vlaanderen te stappen. "De actiegroepen zouden wel gek zijn om hieraan niet deel te nemen, na hun jarenlange inspanningen om de ring van Antwerpen overkapt te zien", zegt stRaten-generaal-voorzitter Manu Claeys. Het bestrijden van de Oosterweelverbinding stopt daarmee echter niet, benadrukt hij.

 

 

Volgens stRaten-generaal is het de komende maanden de bedoeling om samen te onderzoeken wat de beste opties zijn voor het volledig overkappen van de zuidelijke Antwerpse ring, zowel onder als boven de kap. "Dit is een uitbreiding van de opdracht van de intendant", stelt Claeys.

Claeys stipt echter wel aan dat met de intendant afgesproken is dat de samenwerking niet haaks hoeft te staan op "het publiekelijk desavoueren en bestrijden van de Oosterweelverbinding" door de actiegroepen. "We zijn de intendant daarvoor erkentelijk", zegt hij. "Deze houding effende het pad voor een constructieve samenwerking."

 

(Belga/AVE)
Knack 02-06-2016 http://www.knack.be/nieuws/belgie/reacties-oosterweel-ook-noorden-van-stad-heeft-recht-op-propere-lucht/article-normal-711439.html

Tags: