Regeerakkoord: Oosterweel komt, derde VRT-net gaat

kade rechteroever

nvdr : Het schuingedrukte gedeelte komt niet uit "De Morgen".We hebben het voor u van het internet geplukt.  Van de website van "open" VLD. 

Sinds u partijvoorzitter bent, probeert u weer een duidelijke blauwe lijn te volgen. Maar dat levert wel wat bochtenwerk op, zoals over het onderwijs, de liquidatiebonus en het Oosterweeldossier.

Rutten: 'De wereld evolueert in een steeds sneller tempo. Als de tijden veranderen, moeten ook partijen mee veranderen.'

Maar hoe geloofwaardig is het als Open VLD jarenlang het BAM-tracé heeft verdedigd en nu afkomt met het Oosterweel-Noord-traject?

Rutten: 'In dat dossier hebben alle Vlaamse partijen een verleden. Er zijn partijen die bijna hebben staan dansen bij de maquettes. Kijk, er lag een traject op tafel, maar daarvan heeft de burger gezegd dat hij het niet wilde. Op dat moment had de Vlaamse regering moeten zoeken naar een nieuw project en daarvoor een draagvlak zoeken. Dat is niet gebeurd. En dat is niet onze verantwoordelijkheid, want wij zaten de voorbije jaren niet in de Vlaamse regering.'

En nu bent u de partij die met een 'derde weg' komt? Gaat het dan weer niet allemaal nog veel langer duren, voor er een spade in de grond gaat?

Rutten: 'Wij komen met de oplossing. Want Oosterweel-Noord lost het mobiliteitsprobleem op en de stad blijft leefbaar. Het is bovendien goedkoper, blijkt uit het plan-MER. En het kan sneller worden gerealiseerd dan het BAM-tracé.'

 

De Vlaamse coalitiepartners CD&V, N-VA en Open Vld stellen vanmiddag hun regeerakkoord voor. Een van de belangrijkste punten daarin: de bouw van het Oosterweeltracé gaat door. Daarnaast moet de coalitie vooral besparen. De krachtlijnen.

 

Begroting in evenwicht vanaf eerste jaar
Vlaanderen kijkt aan tegen een besparingsoperatie van ongeveer 1,4 miljard euro. Door de zesde staatshervoming komen heel wat bevoegdheden over naar Vlaanderen, zoals de kinderbijslag en de woonbonus. Om voldoende ruimte over te houden voor investeringen, was lang het idee tijdens het eerste jaar in het rood te gaan. Maar vooral op aandringen van N-VA is dat plan van tafel verdwenen.

Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers verdwijnt
Er is dus geen plaats meer voor 'folietjes'. Zo wordt het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers afgeschaft. De Lijn is daar zelf ook vragende partij voor. De Vlaamse coalitiepartners beraden zich wel over een sociale correctie voor 65-plussers die de eindjes moeilijk aan elkaar krijgen.

Derde net van VRT alleen nog als noodkanaal
Het derde kanaal van de VRT verdwijnt niet, maar wordt wel herleid tot een 'noodkanaal' wanneer bijvoorbeeld sportwedstrijden de programmering van Ketnet bedreigen. Er zullen geen eigen producties meer worden uitgezonden. 

Evenveel kinderbijslag voor elk kind
Wat de nieuwe bevoegdheden betreft, wordt op safe gespeeld. Voor elk kind zou voortaan evenveel kinderbijslag worden verdeeld. Er komt wel een sociale correctie voor alleenstaande ouders en gezinnen die het niet breed hebben. Het was gisteren nog niet duidelijk welk bedrag de coalitie reserveert voor de kinderbijslag.

Woonbonus blijft in eerste instantie behouden
Aan de woonbonus wordt in eerste instantie niet geraakt. Er zou na enkele jaren wel een evaluatie komen van het huidige systeem. Aanvankelijk overwoog CD&V de woonbonus ook uit te breiden naar wie zijn huis renoveert. Maar daar lijkt te weinig geld voor over.

Bouw Oosterweeltracé wordt verdergezet, wel studie voor overkapping
Ook belangrijk is dat de partijen niet van koers veranderen in het Oosterweeldossier. De onderhandelaars zijn formeel: het Oosterweeltracé moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Op vraag van Open Vld, die zich voor de verkiezingen radicaal tegen het tracé keerde, komt er wel een studie naar een overkapping van de Antwerpse ring. 

Masterplan onderwijs wordt uitgevoerd
De onderwijshervorming die de vorige regering uitwerkte, wordt uitgevoerd volgens het nieuwe regeerakkoord. Gisteren leidde deze passage echter alweer tot verschillende interpretaties bij CD&V en N-VA. De Vlaams-nationalisten houden vol dat de schotten tussen aso, tso en bso behouden blijven. CD&V beweert net het omgekeerde. Dit dossier zal nog veel ontmijningswerk vergen.

Steden kunnen zich losmaken van provincies
De provincies worden niet afgeschaft, maar wel grondig hervormd. In het budget wordt gesnoeid en de structuur wordt door elkaar geschud. Zo wordt er voor steden een mogelijkheid ingebouwd om uit de provincie te stappen. Zij zouden dan (gedeeltelijk) hun eigen koers kunnen varen.

 

Ann De Boeck en Jeroen Van Horenbeek 

Bron : De Morgen, 23 juli 2014

www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1954160/2014/07/23/Regeerakkoord-Oosterweel-komt-derde-VRT-net-gaat.dhtml

Tags: