Rekeningrijden of wegenvignet?

kade rechteroever

Splijtzwam voor Vlaamse formatie

Een kilometerheffing doet het stadsverkeer met 8 procent dalen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het veelbesproken proefproject. Alweer een nieuwe kluif voor de Vlaamse onderhandelaars.

Acht weken lang werd het rijgedrag van bijna 1.200 proefpersonen opgevolgd via een gps-systeem. Daaruit blijkt dat rekeningrijden het autogebruik zou kunnen laten dalen met 5,5 procent. In de stad is het effect nog groter: tot acht procent. Dat staat te lezen in het voorlopige rapport dat Le Soir kon inkijken.

Tijdens de spits daalde het verkeer met 3,6 procent, al is het effect daar mogelijk kleiner omdat niet alle proefpersonen glijdende werkuren hebben en ze tijdens het proefproject met virtueel en niet met echt geld moesten betalen.

Op 18 juli krijgen de gewesten de definitieve resultaten. Op basis daarvan moeten ze beslissen of ze rekeningrijden nog deze legislatuur willen invoeren. De kilometerheffing zou dan de eenmalige inschrijvingstaks (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting vervangen. Dat moet wel, aangezien het volgens de Vlaamse regering om een budgetneutrale maatregel gaat. Voor vrachtwagens komt de kilometerheffing er sowieso in 2016.

Wegenvignet

Voor gewone personenwagens is de komst van de kilometerheffing allerminst zeker. Eigenlijk hebben onze gewesten al een akkoord over een andere autobelasting: het wegenvignet. Dat is een eenmalige belasting die ook betaald moet worden door buitenlanders die gebruik maken van onze wegen. Deze week maakte de Duitse regering al bekend dat zij een wegenvignet gaat invoeren. Zo'n vignet kost 88 euro per jaar, twintig euro voor twee maanden of tien euro voor tien dagen.

"Het wegenvignet maakt deel uit van de onderhandelingen voor de Vlaamse formatie. Op dit moment zitten de gesprekspartners echter niet op dezelfde lijn. Veel hangt af van de praktische kosten die eraan vasthangen en het feit of zo'n vignet het oordeel van de Europese Commissie overleeft", aldus een bron dicht bij de onderhandelingen. Eerder oordeelde de Commissie dat het wegenvignet discriminerend werkt tussen Belgen en buitenlanders.

"Stop met zeveren, doe het gewoon", zegt uittredend Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen). De Lille heeft het proefproject mee besteld. De groenen zijn bereid om de kilometerheffing ook vanuit de oppositie te steunen. "Elke politicus die mobiliteit belangrijk vindt, moet zich hierachter scharen. Dit overstijgt ideologische tegenstellingen", vindt De Lille.

De autofiscaliteit is een belangrijk thema bij de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering. Zo ligt het systeem van de bedrijfswagens al een tijdje onder vuur. De Europese Commissie oordeelde in een recent rapport dat België de fiscale behandeling van bedrijfswagens moet herzien. Volgens Europa veroorzaken bedrijfswagens meer files en hebben ze een negatieve impact op het milieu. Ook moet ons land de efficiëntie van het openbaar vervoer verbeteren.

ANN DE BOECK
De Morgen 10-07-2017 pag. 7
 

Tags: