‘Oosterweel is geen oplossing'

kade rechteroever

De burgerbewegingen zouden het graag zien vooruitgaan. Weg met files en oubollige stadssnelwegen. Leve voortschrijdend inzicht, open geesten en geïnformeerde beslissingen. 

 

Ringland wil vredespact Oosterweel

Actiegroepen zijn bereid juridische strijd voor Raad van State te staken

"Als er garanties zijn over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés zonder taboes mogen worden vergeleken, dan zijn we bereid de procedures voor de vernietiging van Oosterweel in te trekken.' Dat aanbod aan de Vlaamse regering doen Peter Vermeulen van Ringland en Manu Claeys van stRaten-generaal in een dubbelinterview met De Tijd.

 

Haven

Nu de auditeur van de Raad van State de actiegroepen gelijk heeft gegeven, kunnen ze het Oosterweelproject kelderen. Iedereen dreigt dan nog jaren stil te zullen staan in de file rond Antwerpen. Meteen dreigt de Antwerpse haven als economische motor van Vlaanderen uit te vallen. En dat willen de actiegroepen niet. 'Het laatste wat we willen, is dat de haven doodbloedt.’

Vandaar dat ze een alternatief voorstellen: het Haventracé. Want het Oosterweeltracé biedt volgens hen geen oplossing voor de fileproblematiek. 'We zijn niet tegen een derde Scheldekruising, we zijn niet per se tegen meer beton. Maar het probleem is dat alle verkeer op de ring door elkaar rijdt. Het Haventracé scheidt het havenverkeer en het doorgaande verkeer van het lokaal verkeer naar Antwerpen’, luidt het.

 

Het laatste wat we willen, is dat de haven van Antwerpen doodbloedt.
Manu Claeys stRaten-generaal

 

Decreet

Ringland en de actiegroepen roepen de Vlaamse regering op niet mordicus vast te houden aan het "besliste' Oosterweeltracé. 'Wat Oosterweel doet, is hybride. Het scheidt het verkeer om het daarna weer samen te brengen.' Volgens Vermeulen en Claeys zal de keuze voor het Haventracé allerminst jaren vertraging veroorzaken. Er kan volgens hen een beroep worden gedaan op •het decreet complexe projecten, dat grote infrastructuurprojecten snel moet laten vooruitgaan.

Vermeulen en Claeys laten nog verstaan dat de volksraadpleging, waarvoor ze bijna 75.000 handtekeningen hebben verzameld, er niet zal komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een jaar voor verkiezingen is een sperperiode van kracht en kan geen volksraadpleging worden georganiseerd.
 
 

Wim Van de Velden en Barbara Moens
http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_vlaanderen/Ringland_wil_vredespact_Oosterweel.9854075-3137.art

 

 

‘Oosterweel is geen oplossing'


‘Oosterweel leidt net al het verkeer naar het Sportpaleis, waar iedereen dan vast zal zitten’, zeggen de actiegroepen. Ze roepen de politici op uit hun kramp te komen en naar alternatieven te kijken.

 

‘Natuurlijk zijn we bekommerd dat de dingen vooruitgaan’, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. ‘Maar de vraag is: werk je mee aan een oplossing waarvan je weet dat we er binnen vijf jaar spijt van zullen hebben? Ik ben ervan overtuigd dat als Oosterweel wordt gebouwd, zelfs overkapt, we later zullen zeggen: ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we die snelweg door ’t Stad toen nog gebouwd hebben?’’
 
Ook voor Peter Vermeulen, die vanuit de burgerbeweging Ringland de overkapping van de Antwerpse ring op de politieke agenda heeft geplaatst, is het Oosterweeltraject niet de oplossing voor het mobiliteitsprobleem rond Antwerpen. ‘Het doorgaande verkeer mag niet op dat klein ringske terechtkomen. Dat is toch redelijk simpel?’

 

De auditeur van de Raad van State volgt alvast jullie kritiek dat niet alle tracés goed zijn onderzocht. De juridische grond onder Oosterweel is weggeslagen. Is er champagne ontkurkt?
Manu Claeys:
‘Dat voelt niet echt als een overwinning, maar wel als een opportuniteit om naar een reset te gaan. We zeggen al twee jaar dat het gekozen Oosterweeltracé niet het beste is, maar de politiek verwees altijd naar de uitgevoerde studies. De auditeur van de Raad van State geeft ons nu gelijk dat niet alle tracés in die studies gelijkwaardig zijn bekeken.’


Peter Vermeulen: ‘De dubbelzinnigheid van de Vlaamse regering is altijd geweest dat ze vasthield aan het Oosterweeltracé en daar dan een overkapping aan wil linken. Dat is hinken op twee benen. Dat is het pijnpunt van heel het verhaal. Hopelijk komt de Vlaamse overheid nu tot het inzicht dat ze de actiegroepen niet met overkappingen moet proberen te paaien om zo het Oosterweeltracé erdoor te duwen.’

 

Maar samen met Vlaams intendant Alexander D’Hooghe proberen jullie toch tot een vergelijk te komen met de Vlaamse overheid over dat Oosterweeltracé?
Claeys:
‘We zijn in dat overleg gestapt, goed wetende dat er een olifant in de kamer is. We blijven vinden dat Oosterweel geen oplossing is voor de problemen. Men kent onze positie. Maar we zouden wel gek zijn om die overkapping niet mee te bespreken, want we hebben die op de politieke agenda gezet. We willen het goede dat we in dat overleg hebben bereikt ook niet weggooien. We willen blijven praten en overleggen, maar we vragen nu wel een openheid om zonder taboes te kijken naar de tracékeuze. Tot dusver hing de schaduw boven de gesprekken dat het Oosterweeltracé daar als beste uit moest komen.’

Vermeulen: ‘De regering moet goed beseffen dat we vroeg of laat weer naar de Roma in Antwerpen moeten om aan duizenden mensen uit te leggen welke stappen we hebben gezet en waar we zijn uitgekomen. We kunnen daar niet iets gaan vertellen waar we zelf niet van overtuigd zijn. Daar pas ik voor.’

 


20 jaar Oosterweel


 
Al in 1996 riep toenmalig Antwerps provinciegouverneur Camille Paulus op tot een ‘multimodaal verkeersmodel’ voor Antwerpen, waarbij de Antwerpse ring zou worden gesloten. In 2005 besliste de regering-Peeters de Oosterweelverbinding te realiseren met een tunnel onder de Schelde en de Lange Wapperbrug over de dokken. De kostprijs werd toen op 2 miljard euro geraamd.
 
Maar een meerderheid van de Antwerpenaren wees in 2009 in een volksraadpleging de plannen af. De Vlaamse regering koos nadien voor een tunnelvariant van het Oosterweeltracé. De kostprijs daarvan wordt geraamd op 3 miljard euro. De Vlaamse regering herbevestigde in 2014 het Oosterweel-tracé na een vergelijking van de opties.
 
Ondertussen won de burgerbeweging Ringland aan populariteit in Antwerpen. Die dringt aan op een overkapping van de ring. Oosterweelintendant Alexander D’Hooghe, die door de huidige Vlaamse regering is aangeduid om te bemiddelen, pleitte in 2016 voor een volledige overkapping van de Antwerpse ring.
 
Dat kost volgens hem 9 miljard euro boven op het prijskaartje van 3 miljard voor de Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering hoopte eind dit jaar de spade in de grond te steken. Maar deze week heeft de auditeur van de Raad van State de juridische basis voor de bouw van de Oosterweelverbinding onderuitgehaald. Als de Raad van State zoals verwacht dat advies volgt, dreigt opnieuw jaren vertraging.


    
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lijkt niet van plan om het Oosterweeltracé los te laten. Hij waarschuwt zelfs dat het terug naar af is als de Raad van State het Oosterweeltracé afwijst.
Claeys:
‘Hoeveel knipperlichten heb je nodig? Het lijkt wel op een camion die alle rode lichten negeert en vol blutsen verder dondert. Met de Raad van State heeft die camion weer een aanrijding gehad. De vraag is: wanneer komt die tot stilstand? Wanneer kunnen we eindelijk tot een echt gesprek komen over de tracékeuze?’
 

Jullie verzamelen handtekeningen voor een volksraadpleging. Is dat het ultieme redmiddel om die camion tot stilstand te brengen?
Vermeulen:
‘Toen we de gesprekken met de intendant zijn gestart, wou de Vlaamse regering gewoon voortdoen met de bouwvergunningen voor Oosterweel. Als zij het spel zo wilde spelen, wilden wij daar klaar voor zijn. Vandaar dat we 75.000 handtekeningen wilden verzamelen, die we ook bijna hebben, voor een volksraadpleging.’
 
Claeys: ‘Die volksraadpleging is wel weer even buiten beeld, want we moeten wachten tot de bouwvergunningen worden ingediend. En dat zal nog wel even duren.’
 
Vermeulen: ‘En een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 mogen geen volksraadsplegingen meer worden gehouden. Er is een sperperiode van twaalf maanden. Vanaf oktober kan een volksraadpleging niet meer.’


 
De Raad van State zet Oosterweel op losse schroeven. Is dat wel een oplossing? Als Oosterweel er niet komt, zullen we dan niet allemaal in de file stilstaan?
Claeys:
‘De bekommernissen van BASF-topman Wouter De Geest en de transportsector zijn terecht. Het laatste wat we willen, is dat de haven van Antwerpen doodbloedt. Daarom hebben we een Haventracé (zie kaart, red.) voorgesteld. We zijn dus niet tegen een derde Scheldekruising en we zijn niet per se tegen meer beton. Voor sommige verkeersknopen moet er een oplossing komen. Er is een capaciteitsprobleem. Maar het grote probleem is vooral dat op de Antwerpse ring alle verkeer door elkaar rijdt. We moeten dat uit elkaar trekken. Het Haventracé scheidt het havenverkeer en het doorgaande verkeer van het lokaal verkeer naar Antwerpen. Wat Oosterweel doet, is hybride. Het scheidt het verkeer om het daarna weer samen te brengen. Als je Oosterweel bouwt, ga je de zaak alleen maar verergeren. De camions gaan dan door de Oosterweeltunnel rijden, weer op de ring komen en daar vastzitten. In het haventracé kunnen ze direct naar het bovenliggende wegennet.’

 

Als de plannen weer worden gewijzigd, zijn we dan niet opnieuw voor jaren vertrokken?
Claeys:
‘Die angst, de paniek over het witte blad, het terug naar nul, dat moet eruit. Ook ik wil niet dat we opnieuw tien jaar achteruitgaan. Maar het klopt niet. We hebben vorig jaar de intendant al een nota bezorgd waarin nauwgezet is becijferd hoe lang het zou duren om via het ‘decreet complexe projecten’ werk te maken van het Haventracé. Daaruit is gebleken dat het Haventracé er tegen het voorjaar van 2027 kan zijn, terwijl het voorliggende tracé klaar zou zijn tegen eind 2024. En onlangs is gebleken dat rekening moet worden gehouden met zeker een jaar vertraging voor het Oosterweeltracé. Dus men kan niet blijven zeggen dat het jaren langer zal duren.’
 
Vermeulen: ‘Ik heb begrip voor die ongerustheid. Ook wij zijn ongedurig. Maar het enige argument dat overblijft, is dat het moet vooruitgaan. Het Oosterweeldossier is aan het bezwijken onder zijn eigen gewicht. Zowel op linker- als op rechteroever zijn er grote problemen. Dit is dan ook een kantelmoment. Ik hoop dat de N-VA, die ervoor heeft gezorgd dat er een nieuwe cultuur is gegroeid waarin iedereen om de tafel zit, ook zonder taboes de tracékeuze wil bekijken.’
 
Claeys: ‘De N-VA ligt inderdaad aan de oorsprong van die nieuwe cultuur. Waarom zegt ze nu niet: laat ons daarop doorgaan? Dat ze de credits daarvoor opstrijkt in plaats van slechte punten voor de paniekaanvallen over dat witte blad.’
 
Zijn jullie dan ook bereid toegevingen doen?
Claeys
: ‘Je moet openstaan voor alles. En we willen onze goede wil tonen. We hebben eerder al het signaal gegeven dat we het Meccanotracé willen loslaten, zodat op linkeroever de schop nog voor de verkiezingen in de grond kan gaan. We hadden een probleem met het Sint-Annabos, maar daar zijn we samen aan het uit raken. Er moet wel nog een oplossing worden gevonden voor Zwijndrecht, waar de gemeente de geplande werken op haar grondgebied heeft afgekeurd.’
 
Als de politiek bereid is het Haventracé als een alternatief te overwegen, willen jullie de procedure voor de Raad van State dan stopzetten?
Claeys:
‘Niemand wint bij zwartepieten en niemand wint bij een juridische uitspraak. De procedure bij de Raad van State kan zeker worden ingetrokken: the sooner, the better. Als er garanties zijn over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés onbevooroordeeld met elkaar mogen worden vergeleken zijn we bereid de procedure bij de Raad van State in te trekken.’


Barbara Moens en Wim Van De Velden
De Tijd 21-01-2015
http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_vlaanderen/Oosterweel_is_geen_oplossing.9854069-3137.art

Tags: