Sint-Annabos is gered

kade rechteroever

Haven reikt alternatieve locatie aan voor opslag van gebaggerde grond

Het overleg van de overheid met de actiegroepen en de lokale besturen over Oosterweel heeft een belangrijk resultaat opgeleverd. Het Sint-Annabos op Linkeroever kan grotendeels behouden blijven.


De strijd om het behoud van het Sint-Annabos, met 88 hectare of ongeveer 180 voetbalvelden het grootste stadsbos van Vlaanderen, was al bijna tien jaar een van de speerpunten van de Antwerpse actiegroepen. De BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) had de oppervlakte van het bos nodig om er de grond op te slaan die uit de Schelde zal worden gebaggerd bij het graven van de nieuwe tunnel voor de Oosterweelverbinding.


Maar het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen biedt nu een alternatief aan. De Scheldegrond (bijna 2 miljoen kubieke meter) kan tijdelijk worden opgeslagen in het Noordelijk Insteekdok. “Voor de haven is dit geen probleem, want dat dok was toch al gereserveerd voor de opslag van grond bij een havenuitbreiding”, zegt schepen Marc Van Peel (CD&V).


“Steen uit de schoen”


“Op deze manier halen we opnieuw een steen uit de schoen van het dossier van Oosterweel”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “We hebben achtereenvolgens een overeenkomst gesloten met de aannemers van Noriant, beslist om een tunnel onder het Albertkanaal te graven, ons geëngageerd om hoe dan ook 3,25 miljard euro te investeren en de intendant aangesteld om een doorbraak te realiseren in de dialoog met de bevolking. Wij willen elkaar niet ontmoeten in de rechtbank, maar aan de werkbank. Dat blijkt nu te lukken.”

De oplossing voor het Sint-Annabos blijkt inderdaad het resultaat van de maandelijkse workshops die worden georganiseerd door prof. Alexander D'Hooghe, de intendant die door de Vlaamse regering is aangesteld als regisseur voor de overkapping van de Ring.
“In dit geval zaten, naast de Vlaamse en Antwerpse overheden en de BAM, ook het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de actiegroepen Ademloos en Natuurpunt WAL mee aan tafel”, zegt D'Hooghe.
In die werkgroep worden vier zaken onderzocht. D'Hooghe: “Eén: een optimale verbinding van Zwijndrecht en Burcht. Twee: zo weinig mogelijk versnippering van de open ruimte. Drie: de opwaardering van de stedelijke open ruimte op Linkeroever. En vier: het behoud van het Sint-Annabos.”

De eerste twee thema's worden door de intendant verder bestudeerd met het oog op het ontwerp van een Landschapspark Antwerpen-West. Het derde punt is in handen gegeven van de stadsbouwmeester. En voor het Sint-Annabos werkten de BAM en het Havenbedrijf dus al een oplossing uit.


Positieve reacties


Het nieuws over het Sint-Annabos lokte dinsdag meteen unaniem positieve reacties uit. Wouter Van Besien (Groen) zei: “Wij zijn blij met het voortschrijdend inzicht dat gezonde lucht en groen belangrijk zijn voor Antwerpen. Nu moet er ook nog een oplossing komen voor de omgeving van het Noordkasteel.”
Annemie Turtelboom en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) wijzen op het resultaat van het nieuwe overlegmodel: “Samenwerken werkt beter dan confrontatie.”
En ook de actiegroepen zijn tevreden. “Hoed af voor de intendant”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. “Deze nieuwe manier van werken leidt duidelijk tot betere resultaten.”

lex moolenaar
Gazet van Antwerpen 28-09-2016 pag. 8

 

Actiegroepen: “Met dank aan de intendant”

 

“Dit is absoluut goed nieuws”, zegt Wim van Hees, voorzitter van de vzw Ademloos, die al bijna een decennium ijvert voor het behoud van het Sint-Annabos. “Deze beslissing is vooral lokaal hier op de linkeroever van zeer groot belang, de bewoners van de rechteroever zullen er minder van wakker liggen. Maar het behoud van het bos betekent een grote stap in het Oosterweel-dossier. Het is de tweede grote overwinning van de Antwerpse bevolking, na het sneuvelen van de Lange Wapper. En dit bewijst dat voortschrijdend inzicht kan leiden tot betere beslissingen.”


Ook Manu Claeys van stRaten-generaal is tevreden. “Van de 88 hectare Sint-Annabos zal uiteindelijk nog slechts 14 ha worden gebruikt als werfzone voor Oosterweel. Zonder onze strijd was 66 ha onherroepelijk verdwenen. Wij danken de intendant.”
“Nu nog het Noordkasteel redden, de overkapping van de E17 in Zwijndrecht realiseren en een oplossing vinden voor de oostelijke Ring met de Hollandse Knoop”, besluiten de actiegroepen.

(lm)
Gazet van Antwerpen 28-09-2016 pag. 8

 


En wat met het bos voor Mortsel?

 

Ter compensatie voor het kappen van het Sint-Annabos zou een nieuw bos worden aangelegd in Mortsel. Gaat dat nu niet door? “Jawel, want naast het Sint-Annabos zijn er nog andere compensaties”, zegt Tim Van der Schoot van BAM. “Mortsel krijgt 1,35 hectare bos, waarvoor BAM een kleine 27.000 euro betaalt. Het voorschot is trouwens al betaald.”
(lm)
Gazet van Antwerpen 28-09-2016 pag. 8

Tags: