"Snel vooruit of niet vooruit?"

kade rechteroever

Een Vlaamse regering met N-VA en CD&V: wat betekent dat voor de Antwerpse mobiliteit?
"Ofwel gaan we nu snel vooruit, ofwel verliezen we weer jaren tijd", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal
.

 

Als N-VA en CD&V samen een nieuwe Vlaamse regering vormen, dan wordt de Antwerpse Ring gesloten door de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. N-VA en CD&V zijn de enige partijen die niet hun handtekening hebben gezet onder het memorandum van Ringland, dat vraagt om een complete overkapping van de Antwerpse Ring.
Welke consequenties zal dit hebben voor de mobiliteit in en rond Antwerpen?

Sp.a: "Tracé is niet de kern"


"Het plan dat nu voorligt, is niet goed genoeg", zegt Yasmine Kherbache namens sp.a, de partij die zich niet meer hoeft in te houden omdat ze niet is uitgenodigd voor de onderhandelingen. "Wij gaan voluit voor de overkapping en de sanering van de Ring. De keuze voor een tracé is daarbij voor ons niet de kern van de zaak. Drie andere zaken zijn dat wel. Eén: er mag geen tijdverlies zijn. Twee: de nieuwe regering moet een resultaatsverbintenis aangaan voor de overkapping. En drie: de oplossing moet tot stand komen in samenspraak met de actiegroepen."

Open Vld: "Geen bocht"


En wat denkt Open Vld, de partij die kort voor de verkiezingen afstand nam van het BAM-tracé, maar misschien in een latere fase van de onderhandelingen alsnog aan boord wordt gehesen? Is die partij bereid om dan opnieuw een bocht te nemen?
"Ons standpunt is duidelijk", zegt Annemie Turtelboom. "Wij kiezen voor het tracé Oosterweel-Noord en voor de overkapping van de Ring.
En we voelen ons gesterkt door de resultaten van de verkiezingen. De N-VA is in de stad Antwerpen achteruitgegaan, terwijl wij drie tot vier procent zijn gestegen."
"Ik ben ervan overtuigd dat de "Het tracé is niet de kern van de discussie, de overkapping is cruciaal " yasmine kherbache sp.a
"Ons standpunt blijft overeind: de overkapping en géén Ring door de stad" annemie turtelboom Open vld
Oosterweelverbinding op het BAMtracé er niet komt", aldus Turtelboom.
"En daar blijf ik bij. Wij en de andere Ringland-partijen gaan allemaal vooruit. De Antwerpenaar wil de overkapping en geen Ring dwars door zijn stad. Ik hoop dat de nieuwe Vlaamse regering erin slaagt om met die uitgangspunten iets te laten gebeuren in de komende vijf jaar."

Actiegroepen: "Quid N-VA?"


Wat denken de Antwerpse actiegroepen van het vooruitzicht van een nieuwe Vlaamse regering met N-VA en CD&V? "De N-VA krijgt als grootste partij een verpletterende verantwoordelijkheid in deze coalitie", vindt Christian Leysen, de bezieler van Forum 2020, het collectief van Antwerpse ondernemers en academici die zich verzetten tegen het BAM-tracé. "Er moeten cruciale keuzes worden gemaakt voor de mobiliteit, de leefbaarheid en de ruimtelijke ordening. Ik hoop dat de regering kiest voor de strategie van de intelligente verkeerssturing.
En dat ze daarbij streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak, iets wat ze in het verleden niet heeft gedaan."

Manu Claeys van stRaten-generaal ziet perspectieven. "Nu de N-VA de belangrijkste partij wordt in de Vlaamse regering, kan dat een nieuwe dynamiek creëren rond Oosterweel", zegt hij. "In dit dossier is de hoofdrol altijd gespeeld door Kris Peeters en zijn kabinetschef Raf Suys. Nu krijgen we als minister van Mobiliteit misschien wel Jan Peumans, de N-VA'er die altijd de grootste criticus van de BAM is geweest."
"Hopelijk gaan we nu snel vooruit", zegt Claeys. "Het alternatief is dat we níét vooruitgaan en weer jaren tijdverlies oplopen. Want ik blijf erbij: de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé zal er nooit komen.
Bij elke verkiezing wordt het verzet sterker. Als Kris Peeters van het Vlaamse toneel verdwijnt, dan hebben we nog anderhalve partij te gaan: N-VA en CD&V, die in de stad Antwerpen stilaan een micropartij is geworden."

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 10-06-2014pag. 10
 

Tags: