Speech ademloos 17/06/12 "Stem op een Meccano partij"

kade rechteroever

Beste mensen, wat een dag.
Wij danken tientallen mensen voor hun inzet.Wij danken u voor uw komst.
het schijnt dat u met ongeveer 1.000 mensen bent.
De bedoeling was samen vragen te stellen en duidelijke antwoorden te krijgen.

Begin oktober 2009, waren we met zo'n 75O man hier en riepen we: "Het BAM tracé stem nee".
6O% van alle kiezers deed dat bij de volksraadpleging op 18 oktober 2009!
Ze stemden het BAM tracé weg.

Dat is toch duidelijke taal vindt u ook niet?
Maar de politici beslisten anders!
De lange Wapper werd een Diepe Wapper op hetzelfde weggestemde tracé.

Maar ook een diepe Wapper komt uit de grond.
En dan heb je weer dezelfde shit voor dezelfde mensen van Deurne en Merksem en Den Dam en Antwerpen noord en Borgerhout, en zelfs voor de Cadixwijk en het Eilandje.
Want ook daar komt een reuze rotonde bij het gehalveerde Noordkasteel.
Hier op een paar honderd meter komen dubbele Boomse sleuven, een mastodont rotonde van 19 rijvakken, modieus paperclips gedoopt, en op linkeroever wordt het Annabos gekapt, de linker long van Antwerpen.
Wie wil zo iets? Niemand met gezond verstand.
Wie doet zo iets?
Politici.

Belangrijke vraag dus: wat zijn dat voor politici?
Hoe kan het dat onze Antwerpse volksvertegenwoordigers dit in Brussel goedkeuren?
En dat het Antwerpse college hieraan meewerkt?
Zijn dat politici voor wie de eigen carrière belangrijker is dan de gezondheid van alle Antwerpenaren? Ja?
Zijn dat politici voor wie regeringsmacht meer telt dan een democratische stemming in hun eigen stad? Van hun eigen burgers? Ja?

Deze mensen vertegenwoordigen partijen: het gaat om de SP-A, de CD&V en de N-VA.
Samen vormen ze de Vlaamse regering.Dit plan is dus hun plan.
Ook hun Antwerpse leiders hebben namen: Bart De Wever, Patrick Janssens, Philip Heylen en Mark Van peel.
Samen beslisten zij dat de Diepe Wapper moet kunnen, met een factuur van 370 miljoen voor Antwerpen op de koop toe!
Samen verdedigen ze dit plan, door er zoveel mogelijk over te zwijgen!

Maar wil Antwerpen dat?
Of wil Antwerpen van het lawaai af?
Wil Antwerpen van het fijn stof af?
Wil Antwerpen van de puffers af, van de allergieën, van de hoge bloeddruk, van de stank?
Wil Antwerpen het doorgaand verkeer de stad uit?
Beste mensen Antwerpen is graag van iedereen, maar niet van 75.000 camions per dag!

Antwerpenaren, u hebt recht op politici die de ring saneren.
U hebt recht op politici die een einde maken aan de dodelijke nabijheid van de ring.
100.000 Antwerpenaren wonen binnen de dodelijke gordel van 500 meter.
Het merendeel van hen kansarm, oud en/of kroostrijk.
Iedere Antwerpenaar heeft ook recht op ziekenhuizen die niet binnen de 500 meter van de ring staan.
Zoals u recht hebt op scholen die niet binnen de 500 meter van de ring staan (vele tientallen!).
Zoals u recht hebt op crèches en bejaardentehuizen die niet binnen die gordel staan (nogmaals vele tientallen!).
U en wij van de actiegroepen zijn het kotsbeu dit altijd opnieuw te moeten zeggen!
En dan de burgemeester te horen zeggen dat de actievoerders overdrijven.
Of nog erger: dat wij liegen.

Nee, de leidende politici van deze stad én van Vlaanderen schieten hopeloos tekort.
Artikel 23 van de grondwet zegt dat iedere burger recht heeft op gezond wonen in een gezond milieu.
Wij eisen dat recht op ook voor alle Antwerpenaren.Voor u.

Op wie moeten u en wij dan stemmen?
Dat is de vraag die wij ons moeten stellen.Er hebben zich vandaag een aantal partijen aangemeld die die vraag willen beantwoorden aan hen verlenen we dadelijk het woord.

 

…(politieke partijen en verenigingen)…

 

Wij danken alle sprekers.

Dat is vandaag een vrij duidelijk plaatje: het Vlaams Belang, Groen, Rood en PVDA zijn tegen het BAM tracé en dus bij wijze van spreken Meccano partijen.
Van open VLD weten we het nog niet zeker.
Christian Leysen, de voorman van Forum 2020 is oud politicus en Open VLD man.Hij staat pal naast ons.
Annemie Turtelboom is de enige federale minister die 3 keer heeft gezegd in het parlement en in de media: "…dat de Vlaamse regering die gevangenis niet enige tientallen meter opschuift vind ik onbegrijpelijk".
Geen enkele Vlaamse minister zei dit, dat zijn nl.allemaal pro-BAM ministers van SP-A, CD&V en N-VA.

We mogen aannemen dat Annemie niet naar Antwerpen verhuisd is om de BAM fractie te vergroten maar om die te verkleinen.
Daarvoor zou ze onze steun krijgen en anders niet! Zoveel is duidelijk en zoveel weet ze.
Zoals het ook duidelijk is dat SP-A, CD&V en N-VA samen op dit moment onze steun niet verdienen, integendeel, dat zijn de BAM partijen.

 

We zullen deze partijen dus blijven uitnodigen en uitdagen om van gedachte te veranderen.
U en wij willen een overkapte ring, heel denkend Antwerpen wil dat en dat kan alleen door het BAM tracé te schrappen.
Dat weten alle politici van alle partijen.
Zij lijken in de macht van duistere lobby's.
En ze gijzelen mekaar.

Maar ook deze ministers weten dat het 14 oktober verkiezingen zijn.
We maken van de verkiezingen dus een nieuwe volksraadpleging.
We stemmen allemaal op een Meccano partij.
De BAM partijen mogen geen meerderheid halen.

Ik stel u daarom een laatste vraag: in 1981 werd de Lode Craeybeckx tunnel ingewijd.
Lode Craeybeckx († 1976) was 25 jaar burgemeester van Antwerpen.
Hij eiste van de regering een overkapte tunnel boven de E19. En wij kregen zijn overkapping.
Naast het Middelheim en het St.Augustinus ziekenhuis.
En naast het door hem gestichte Middelheim beelden museum.
Precies zoals hij het gewild had.
Is het nu niet onuitstaanbaar hallucinant dat de overkapping van de Ring niet geëist wordt door onze burgemeester en zijn college, maar dat dit bedreigd wordt door juist deze mensen?
Om een gezonde stad te worden heeft Antwerpen een burgemeester nodig die voor Antwerpen kiest en voor niks anders.
Op die kandidaat moeten we stemmen, en voor titanen behoedt ons heer!

Voor u weg gaat maak ik graag drie afspraken met u:

  1. Op 16 september wandelen we opnieuw, van de voetgangerstunnel naar het justitie paleis, op autoloze zondag.
  2. Op 22 september feesten we op het benefiet concert in De Roma. Met Box, Stef Kamil Carlens, Raymond Van Het Groenewoud, Johan Petit, Helmut Lotti, tom Barman, Tom van Laere en de Internationals. Bestel uw kaarten bij De Roma!
  3. Op 30 september picknicken we op het dak van de Craeybeckx in het Middelheim park. Daar zult u horen, zien en voelen hoe het is boven op een overkapte autostrade. Dit dak ligt er dertig jaar. Dertig jaar geleden was Antwerpen een vooruitstrevende stad.

U zal zelf beleven dat "het dak van Craeybeckx" een totaal andere ervaring is dan de ring.
Veel te weinig mensen zijn daar al geweest.
Het is een ongelooflijke ervaring. We gaan die met u delen.
Daar zullen we ook zeker weten welke partijen definitief tot onze fanclub behoren!
Daar geven we een definitief stemadvies.

Onze doelstelling moet zijn een Meccano meerderheid tot stand te brengen in het Antwerps college.
Het kan omdat het moet, voor ons, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen!

 

Tags: