"Stimulans om nog tandje bij te steken"

kade rechteroever

Actiegroepen genieten na van bomvolle zaal

Na de staande ovatie die ze woensdagavond kregen van een bomvolle zaal Horta, bereiden stRaten-generaal en Ademloos hun volgende stappen voor. "We gaan massaal mobiliseren om bezwaarschriften in te dienen tegen het BAM-tracé."

"Meer dan zeshonderd mensen die afkomen op een bijna vier uur durende infoavond met een hoog technisch gehalte, dat hadden we nooit verwacht", zegt Ademloos-voorzitter Wim van Hees. "En de viskom die we altijd aan de uitgang zetten voor financiële bijdragen, zat eivol. Ik heb de indruk dat de steun aan onze actie na de recente beslissing van de Vlaamse regering alleen nog maar is gegroeid."
Manu Claeys van stRaten-generaal kreeg woensdagavond na zijn presentatie van anderhalf uur een staande ovatie. "Dat was een hartverwarmend moment na bijna negen jaar actie in dit dossier", zegt hij. "Ons publiek bestaat al lang niet meer alleen uit de sympathisanten van het eerste uur. We bereiken nu een bredere beweging van stedelingen die willen wonen in een stad van de 21ste eeuw. En daar loopt geen autostrade dwars doorheen.
Daarom mogen we de historische vergissingen uit het verleden niet herhalen."
"Antwerpen moet zich spiegelen aan steden zoals Kopenhagen, Stockholm, Hamburg en Wenen, die op het gebied van mobiliteit totaal andere keuzes hebben gemaakt en die daardoor bovenaan lijstjes van de meest leefbare steden staan", aldus Claeys.
"Antwerpen, Brussel en Luik bengelen in die lijsten steevast onderaan."

Sociale media
"Het succes van woensdagavond is voor ons een stimulans om de komende maanden nog een tandje bij te steken", zegt Wim van Hees. "Veel mensen hebben ons gevraagd wat ze kunnen doen. Wij hebben hen opgeroepen om zo veel mogelijk politici aan te schrijven. Ook de sociale media kunnen in dit dossier een belangrijke rol vervullen. Zelf heb ik in februari via Twitter een bruto bereik van 227.000 gebruikers gehaald."
"We hebben woensdag ook formulieren uitgedeeld om nieuwe mailadressen te verzamelen. Die mensen gaan we vragen om mee te werken aan onze inbreng voor de inspraakronde tijdens de procedure voor het opstellen van een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, red.). Op die manier hebben we na het indienen van de bouwaanvraag voor de Lange Wapper ook 17.000 bezwaarschriften verzameld."
 

De wijken in
De actiegroepen zijn van plan om in de aanloop naar de verkiezingen de Antwerpse wijken in te trekken. "Onze bedoeling is tweeledig", zegt Van Hees. "Eén: informatie verstrekken. En twee: mobiliseren voor het GRUP."
LEX MOOLENAAR
Gazet van 07-03-2014 pag. 20
 
 

Tags: