Toekomstverbond

Drie maanden na het historische Toekomstverbond tussen de intendant, de overheid en de burgerbewegingen zet het taaie dossier weer enkele stapjes vooruit. Zo zijn de klachten bij de Raad van State bijna van de baan. Toch is er ook scepticisme over de slaagkansen van het hele project. Waar staan we nu? Een analyse in vijf plus- en vijf minpunten.

INTENDANT

De Vlaamse meerderheid en oppositie proberen het Toekomstverbond over de Oosterweelverbinding in een parlementaire tekst te gieten. Het grote struikelblok is de financiering.

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement de laatste stand van zaken in het Oosterweeldossier. De actiegroepen, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid hebben het principiële Toekomstverbond dat ze eerder hadden gesloten in concrete stappen gegoten.

Het Noordkasteel aan de scheldebocht in Antwerpen kan gered worden, ook na de realisatie van de Oosterweel. De BAM onderzoekt daarvoor kleinere boortunnels voor zowel de Scheldekruising als de kanaaltunnels. De groene ruimte aan het Noordkasteel zou op die manier volledig gevrijwaard kunnen blijven. Het Noordkasteel was een van de knelpunten waarover gediscussieerd werd in het Toekomstverbond.

 

Het gemeentebestuur van Beveren maakt zich ernstige zorgen over het Oosterweel-akkoord. Midden maart kondigde de Vlaamse regering een historisch akkoord aan dat de mobiliteit rond Antwerpen en het Waasland drastisch zou moeten verbeteren. Maar sindsdien heeft het gemeentebestuur van Beveren niets meer vernomen. Burgemeester Marc Van De Vijver vraagt zich zelfs af of er nog wel een akkoord is. Vlaams minister Ben Weyts maant aan tot kalmte, en zegt eerst het parlement te willen inlichten.

Pages