Daar is het monster van Oosterweel weer

kade rechteroever

Met een gedeeltelijke bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding kunnen er sneller spades in de grond. Maar financieel biedt het minder zekerheid.

De bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding ligt nog altijd op het bord van de Vlaamse regering. Nadat de stad Antwerpen een negatief advies gaf en de Vlaamse regering de Lange Wapper verving door vier tunnels kan die uiteraard niet meer worden goedgekeurd. Dan blijven er nog twee opties over in wat Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) ooit een ‘shitdossier' noemde. Ze helemaal weigeren of ze gedeeltelijk goedkeuren. De Vlaamse regering laat alle mogelijke sporen tot in het kleinste juridische detail onderzoeken, maar het heeft er alle schijn van dat er wordt gestreefd naar een gedeeltelijke gunning.

‘Als we de bouwvergunningsaanvraag in haar geheel naar de prullenmand verwijzen, kan THV Noriant (het bouwconsortium waarmee er een voorakkoord was, red.) een grotere schadevergoeding eisen', is op het kabinet van een betrokken Vlaams minister te horen. ‘Maar de gedeeltelijke uitvoering moet natuurlijk technisch, juridisch en budgettair haalbaar zijn.'

Dat laatste element, geld, speelt een belangrijke rol. Een bouwgroep die het hele Oosterweelproject kan binnenhalen, kan mogelijk een scherpere prijs stellen, maar dat betekent meteen ook dat er de eerste jaren nog geen spade in de grond gaat. Op rechteroever moet er immers stevig wat worden aangepast, met onder meer de vier nieuwe tunnels en de ingrijpende aanpassingen aan het Sportpaleis en de wijk Luchtbal.

‘Wat ben je met zo'n gedeeltelijke bouwvergunning? Als er geen 100 procent zekerheid is over het volledige project krijg je de financiering nooit rond', zegt Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen (Open VLD), tot 2009 minister van Ruimtelijke Ordening in de Vlaamse Regering. ‘Dat soort plannen doet mij altijd denken aan de viaducten die hier en daar in een wei staan, zonder wegen die ernaartoe leiden.'

Een deel van het project gunnen is ook technisch niet evident. Tot aan het Oosterweelknooppunt blijft het ontwerp immers hetzelfde, maar ook dat knooppunt zelf wordt helemaal aangepast. Sinds de dood van de Lange Wapper moet dat punt niet meer aantakken op een viaduct, maar op vier tunnels. De Oosterweelknoop verschuift daardoor naar het noorden.

Ook op een ander niveau zijn er heel wat aanpassingen aan de gang. Omdat de BAM volgens Europa onvoldoende autonomie tegenover de Vlaamse regering heeft en de hele Oosterweelverbinding daardoor op de Vlaamse begroting dreigde terecht te komen, wordt het project overgeheveld naar de nv Tunnel Liefkenshoek (TLH). Dat die verhuizing helemaal op regeringsniveau wordt voorbereid, wijst niet echt op veel autonomie van TLH.

‘Eigenlijk zou TLH dit project naar zich toe moeten trekken. Zoals het nu loopt staat het in de sterren geschreven dat Eurostat hier opnieuw over zal struikelen', zegt Van Mechelen.

Peter De Lobel
De Standaard 16-02-2010
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OJ36D9Q7

 

Nog onduidelijkheid over Oosterweeldossier

De nv BAM is nog steeds niet opgedoekt. Ruim vier maanden geleden werd door de Vlaamse regering beslist dat de BAM zou opgaan in de nv Liefkenshoektunnel. Dat was nodig om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor de Oosterweelverbinding, maar dat blijkt nog steeds niet gebeurd. Over een timing wanneer die operatie wel zou doorgaan is geen duidelijkheid. Er blijft dus veel mist hangen rond het Oosterweeldossier, en intussen slepen de procedures maar aan.

klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

ATV 08-02-2011
http://www.atv.be/item/nog-onduidelijkheid-over-oosterweeldossier

 

Oosterweel in schijfjes
De Vlaamse regering laat juridisch uitvlooien of en hoe de Oosterweelverbinding in stukjes gehakt kan worden.

Wie dacht dat er met de beslissing van eind september een einde is gekomen aan de lijdensweg die Oosterweel heet, mag snel iets anders denken. Dat er na jaren politieke strijd eindelijk eensgezindheid is, neemt niet weg dat elke nieuwe stap in dit dossier lijkt op een uitstap in een mijnenveld.

Daarom laat de Vlaamse regering nu tot in het kleinste detail bekijken welke juridische gevolgen en risico's er aan elk nieuw manoeuvre verbonden zijn, ook op Europees niveau. De advocatenkantoren Stibbe en Eubelius werken aan een 'finale juridische nota' over de Oosterweelverbinding. Het scenario dat daarin met de grootste aandacht gelezen zal worden, is dat van een gedeeltelijke uitvoering van het project. Uit verschillende bronnen vernam De Standaard dat dit het meest waarschijnlijke is.

Op die manier zou er na vijftien jaar politieke en juridische veldslagen eindelijk vaart gezet kunnen worden achter de schijnbaar vervloekte Oosterweelverbinding. Met de beslissing van september - om het Lange Wapper-viaduct te vervangen door vier tunnels om de Antwerpse Ring te sluiten - werd immers een hele nieuwe administratieve kettingreactie in gang gezet. De tunnels passen immers niet in het bestaande gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Maar als dat aangepast wordt, is er ook een nieuw milieu-effectenrapport (MER) nodig. En dat betekent dan weer dat de impact op de omgeving opnieuw onderzocht moet worden én dat alternatieven bekeken moeten worden. En dat heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de actiegroep Straten-Generaal opnieuw zal opduiken met haar Meccano-voorstellen. Zonder ongelukken neemt zo'n hele procedure dus al snel anderhalf tot twee jaar in beslag.

Maar met een gedeeltelijke bouwvergunning zou THV Noriant, het bouwconsortium waarmee er een voorakkoord was, al veel sneller kunnen beginnen aan de onderdelen die niet aangepast zijn: de aansluiting op Linkeroever en de tunnel onder de Schelde.

Een risico bij zo'n gefaseerde aanpak is dat de Vlaamse regering een vergunning geeft voor de bouw van een tunnel, terwijl er nog geen 100 procent zekerheid is over de rest van de verbinding. Volgens Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen (Open VLD) dreigt Oosterweel zo te eindigen in het lange lijstje met nutteloze Belgische bouwwerken: 'Ik moet dan spontaan denken aan onbereikbare viaducten en scheepsliften midden in een wei.'

peter De Lobel
De Standaard 16-02-2011
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=CD36D3RG&kanaalid=343

Lange Wapper geschrapt, vier tunnels in ruil

 
Na 15 jaar aanslepende politieke discussies en juridische veldslagen, nam de Vlaamse regering op 22 september vorig jaar de beslissing die een einde moest maken aan het vele beslissen. De Antwerpse Ring zal rondgemaakt worden en wel met vier tunnels. De meerkost tegenover de afgevoerde Lange Wapper is voor rekening van de Antwerpenaren, zo werd beslist.

 

De nieuwe aanpak houdt ook in dat de viaducten aan het Antwerpse Sportpaleis en ter hoogte van de wijk Luchtbal zullen verdwijnen. Vanaf de E313 komt er een verbinding richting Ekeren (Oostelijke tangent) en richting E19 (Zuidelijke tangent). Die twee 'bretellen' moeten de Antwerpse Ring helpen ontlasten.

 

De aanpassing met de tunnels vraagt om een wijziging van het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) en daarvoor is automatisch een nieuw milieu-effectenrapport (MER) nodig.

 
De Standaard 16-02-2011

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OJ36D9Q5

 

"Oosterweeldossier in stukken gehakt"

De Vlaamse regering gaat juristen laten uitzoeken hoe het Oosterweeldossier in verschillende stukken gehakt kan worden. Op die manier zou de aanleg van het tracé versneld moeten worden. Dat schrijven de Coreliokranten.

De advocatenkantoren Eubelius en Stibbe moeten een "finale juridische nota" opstellen over alle gevolgen en risico's verbonden aan elke nieuwe stap in de bouw van de Oosterweelverbinding. Een gedeeltelijke uitvoering van het project zou het meest waarschijnlijke scenario zijn.

Bouwvergunning
Een en ander moet dienen om het project te versnellen. In september werd beslist om het Lange Wapper-viaduct te vervangen door vier tunnels. Door die wijziging is er administratieve vertraging omdat bijvoorbeeld de tunnels niet meer in het bestaande gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) passen. Ook het milieu-effectenrapport (MER) moet aangepast worden.

Om die vertraging niet te zeer te laten spelen, zou geopteerd worden voor een gefaseerde aanpak waarbij de bouw van de onderdelen van de Oosterweelverbinding die niet wijzigden - zoals de aansluiting op Linkeroever en de ondertunneling van de Schelde - zou gestart worden.

In dat scenario schuilt evenwel het risico dat de Vlaamse regering een bouwvergunning aflevert, terwijl er geen zekerheid is over de rest van de verbinding. Vlaams Parlementslid Dirk Van Mechelen (Open Vld) vreest dat de Oosterweel zo zal eindigen in de lijst nutteloze Belgische bouwwerken. "Ik moet dan spontaan denken aan onbereikbare viaducten en scheepsliften midden in een wei", aldus Van Mechelen.

Gazet van Antwerpen 16-02-2011
http://www.gva.be/dossiers/oosterweel/oosterweeldossier-in-stukken-gehakt-2.aspx

Tags: