Dieselwagens onder vuur

kade rechteroever

Iedereen wist het al veel langer dan vandaag. Dieselwagens stoten veel meer stikstofoxiden en fijn stof uit dan benzinewagens. Daardoor hebben ze een veel grotere impact op onze gezondheid. De echte uitstoot van dieselwagens is ook veel groter dan de officiële cijfers aangeven. België slaagt er hierdoor niet in om de Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden of fijn stof te halen. Desondanks worden dieselwagens nog altijd fiscaal flink gestimuleerd.

De negatieve gevolgen van diesel zijn opgenomen in een officieel document ondertekend door federaal minister van Leefmilieu Paul Magnette (PS), Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Philippe Henry (Ecolo) en Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo). De nota zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regio's.

De harde cijfers

Bijna acht op de tien nieuwe auto's rijden op diesel. In 1980 was slechts 15 procent van de wagens een diesel, nu is dat bijna 2 op 3. Dit is het gevolg van een beleid dat dieselauto's bevordert. De lagere prijs van de brandstof en het lagere verbruik sporen de consument aan voor een dieselauto te kiezen. In combinatie met de kortingen tot 15 procent voor wagens met een lage CO2-emissie, zijn de automobilisten massaal overgestapt op diesel.

95% van de bedrijfswagens rijdt op diesel.

De voorgestelde maatregelen

Gelijke accijnzen voor benzine en diesel door de heffing op benzine te verlagen. De lagere accijns op diesel is nu een voordeel voor de transportsector waar ook de andere automobilisten van genieten.
Afschaffing van de overheidskorting voor auto's met een lage CO2-emissie. Nu genieten kopers van zo'n wagen - en dat zijn meestal diesels - een korting van 3 of 15 procent op de aankoopfactuur.
Bedrijfswagens aanpakken door een wijziging van de belastingaftrek voor voordelen in natura voor de werknemer.
Een mobiliteitsbudget en andere voordelen in natura om de bedrijfswagen en de tankkaart te vervangen.
Rekening houden met alle vervuilende emissies en niet alleen CO2 in de communicatie over milieuvriendelijke auto's. De ecoscore waarin al deze parameters zijn opgenomen, is een betere basis om auto's te vergelijken.
Versnelde invoering van Euro 6-dieselwagens. De propere motoren van Euro 6 worden vanaf september 2015 verplicht in de EU.
Reacties

Zowel de VAB als een recente studie van de KU Leuven pleiten voor een gelijke behandeling van diesel- en benzinewagens.

Onlangs bleek ook dat de voorgestelde omgekeerde cliquet ook een voorkeursbehandeling voor dieselwagens inhield.

Touring: "Het is een democratie onwaardig en dus ook onaanvaardbaar dat dit zomaar wordt beslist en de wereld wordt ingestuurd, zonder de consument en de bedrijfswereld te kennen."

Federauto: “FEDERAUTO is van mening dat een hervorming van de autofiscaliteit in een ruimer kader moet bekeken worden en niet enkel vanuit een ecologisch perspectief. Een te snelle wijziging in de autofiscaliteit zal marktverstorend werken en heel wat financiële gevolgen hebben voor de automobilist en de autosector.”

Febiac:“De overheid heeft de consument aangemoedigd auto's met een lage CO2-uitstoot te kopen. Je kan die mensen nu toch niet vertellen dat ze een foute wagen hebben aangeschaft”, zegt Joost Kaesemans. “We stoten nu gemiddeld 130 gram CO2 per auto uit. Dat is 10 g minder dan het Europese gemiddelde. Bedrijfswagens vertegenwoordigen slechts 5 tot 8 procent van het wagenpark en zijn dan nog het meest milieuvriendelijk.”
(noot: uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit blijkt dat er op 31 juli 2010 in totaal 766.786 personenauto's op naam van een bedrijf ingeschreven stonden. Volgens Knack is het aantal bedrijfswagens op onze wegen is in vergelijking met andere Europese landen enorm en blijft bovendien stijgen. Het totale voertuigenpark bedraagt 6.689.065 voertuigen, waaronder 5.276.283 personenwagens. Ook blijkt dat 70% van de bedrijfswagens niet nodig is voor het werk.)

Koepel Milieu en Mobiliteit 05-04-2011
http://www.komimo.be/content/dieselwagens-onder-vuur

 

Fiscale voordelen bedrijfswagen in het vizier vanwege overwicht dieselauto’s

De overheid wil de fiscale voordelen voor dieselauto’s laten uitdoven. De voordelen bednadelen benzinewagens, die minder schadelijk zijn voor het milieu. Bedrijfswagens worden in het bijzonder geviseerd.

Veel werknemers hebben een wagen louter als voordeel in natura. PhotoNews

De krant De Standaard schrijft dat de aanbevelingen komen van de 4 ministers van Leefmilieu: federaal minister Paul Magnette (PS), Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Philippe Henry (Ecolo) en Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo).

Volgens de ministers zijn de dieselauto’s erg schadelijk voor het milieu. Dergelijke wagens stoten meer stikstofoxiden uit en produceren ook meer fijn stof dan auto’s die op benzine rijden.

De overheid heeft echter de voorbije jaren het gebruik van dieselauto’s (die minder verbruiken) gestimuleerd: de aankoop van een diesel is fiscaal voordelig door omdat de overheid kortingen geeft bij de aankoop van een auto met een lage CO2-uitstoot. Bovendien kost diesel ook minder.

Omdat het overwicht van dieselauto’s terug te dringen stelt de overheid het volgende voor volgens De Standaard.

•Gelijke accijnzen voor benzine en diesel
•Afschaffen van de overheidskorting voor auto’s met een lage CO2-uitstoot
•Bedrijfswagen fiscaal minder aantrekkelijk maken.
•Bedrijfswagen en tankkaart vervangen door een mobiliteitsbudget.
•Versnelde invoering van auto’s met de minder schadelijke Euro 6-dieselmotoren.

Trends 05-04-2011
http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/beleid/fiscale-voordelen-bedrijfswagen-in-het-vizier-vanwege-overwicht-dieselauto-s/article-1194984808168.htm#

 

Ministers nemen diesel onder vuur

BRUSSEL - De vier ministers van Leefmilieu willen dat de aankoop van dieselauto's niet langer wordt bevorderd. De voorgestelde maatregelen zullen vooral de gebruikers van een bedrijfswagen treffen.

De aanbevelingen van federaal minister van Leefmilieu Paul Magnette (PS), Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Philippe Henry (Ecolo) en Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) zijn niet mis te verstaan. De dieselauto's zijn erg schadelijk voor het milieu. De ministers van Leefmilieu vinden dat de voordelen voor deze auto's moeten worden herbekeken. Hun aanbevelingen dreigen een schokgolf te veroorzaken in dieselminnend België.

Het verschil tussen de accijnzen op diesel en benzine moet worden weggewerkt. Op diesel worden nu lagere accijnzen geheven. Dat is een voordeel voor de transportsector waar ook de andere automobilisten van genieten. De ministers stellen een vermindering van de accijnzen op benzine voor. Het lijkt weinig realistisch dat dit zal gebeuren.

De overheidskorting voor auto's met een lage CO2-emissie moet worden afgeschaft. Nu genieten kopers van een dergelijke wagen een korting van 3 of 15 procent op de aankoopfactuur. Het gaat meestal om diesels.

De bedrijfswagens moeten worden aangepakt door een wijziging van de manier waarop voordelen in natura fiscaal kunnen worden afgetrokken.

De bedrijfswagen en de tankkaart kunnen worden vervangen door een mobiliteitsbudget en andere voordelen in natura.

In de communicatie over milieuvriendelijke auto's moet rekening worden gehouden met alle vervuilende emissies en niet alleen CO2. De ecoscore waarin al deze parameters zijn opgenomen, is een betere basis om auto's te vergelijken.

De motoren van de dieselwagens moeten versneld voldoen aan de Euro 6-norm. Die wordt vanaf september 2015 in de EU verplicht.

De voorstellen komen er omdat België met de huidige evolutie van het wagenpark nooit kan voldoen aan de Europese emissienormen. Om de vervuilende stoffen in de lucht te verminderen moet de uitstoot van stikstofoxiden (NO), ammoniak (NH3) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) dringend worden gereduceerd.

Vooral de uitstoot van stikstofoxiden is een probleem. De benzinewagens produceren aanzienlijk minder van deze stoffen. Diesels zijn ook sterker verantwoordelijk voor de uitstoot van fijn stof. In Vlaanderen is 40 procent van het fijn stof afkomstig van het verkeer.

Maar de overheid heeft de voorbije jaren een beleid gevoerd dat de aankoop van een dieselauto bevordert. De lagere prijs van de dieselbrandstof en ook het lagere verbruik van de dieselmotoren sporen de consument aan om voor een dieselauto te kiezen.

Sinds de overheid ook kortingen van 3 en 15 procent geeft voor wagens met een lage CO2-emissie, zijn de automobilisten massaal overgestapt naar diesels, omdat deze wagens het meest in aanmerking komen voor de overheidskortingen. Bijna 80 procent van de nieuwe wagens zijn diesels. In 1980 had slechts 15 procent van de wagens een dieselmotor.

De autosector reageerde gisteren afwijzend op de voorstellen. 'De overheid heeft de consument aangemoedigd auto's met een lage CO2-uitstoot te kopen. Je kan die mensen nu toch niet gaan vertellen dat ze een foute wagen hebben aangeschaft', zegt Joost Kaesemans van de producentenfederatie Febiac. 'De ministers mikken op de bedrijfswagens, maar die zijn dan nog het meest milieuvriendelijk.'

Ook de mobiliteitsorganisatie Touring is niet te spreken over een rapport. 'Dit is een onderonsje van de Leefmilieuministers. Moeten de ministers van Financiën en Mobiliteit daar niet bij worden betrokken? Het gaat toch over belastingen, fiscaliteit en mobiliteit', zegt woordvoerder Danny Smagghe.

jmb
de Standaard 05-04-2011
http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?oDay=5&oMonth=4&oYear=2011&articleid=QH38BVT3

 

Overeenkomst zwaardere belasting dieselwagens

VRT Nieuws 04-04-2011

http://www.deredactie.be/permalink/1.996357
 

Tags: