Politieke logica in het Oosterweeldossier

kade rechteroever

Kris Peeters degradeert Antwerpenaren tot stroppendragers. 

 
Karel de Vde deed dat in 1539 met de notabelen van zijn geboortestad Gent. 
Kris Peeters deed dat afgelopen dinsdag door op ATV te verklaren dat er geen sprake van kan zijn dat er in Antwerpen nog welke bocht dan ook zou worden genomen in het Oosterweel dossier.
 
Hij wees zo Guy Lauwers terecht die had gepleit voor een voorafgaande aanleg van de "tangenten" om daarna de sluiting van de kleine ring mogelijk te maken. Hij was hierop terug gefloten door burgemeester Janssens die hiervoor door Kris Peeters geprezen werd.
 
Patrick Janssens mist ten enen male de fierheid van de historische Gentenaar. Hij vindt solidariteit met Kris Peeters duidelijk belangrijker dan solidariteit met zijn stadsgenoten.
Hij wordt hierin trouwens stilzwijgend gesteund door die andere Antwerpse titaan: Bart De Wever. En gecontroleerd door zijn CD&V schepenen. 
 
Wat in dit weinig verheffend schouwspel nog het meest stoort is natuurlijk het totale gebrek aan respect voor de eigen democratische regels. Wat Kris Peeters betreft wordt er niks meer onderzocht en vraagt heel Antwerpen om de onmiddellijke aanleg van de Oosterweel. Bedoelt hij Puurs misschien?
 
Hij weet als geen ander dat de beslissing rond welk tracé uiteindelijk gebouwd zal worden
nog totaal open ligt, want momenteel zijn de MER onderzoeken bezig. Vlaanderen wordt dus inderdaad geregeerd door een regeringsleider zonder enig respect voor de gelukkig internationale regels die aan dit type van infrastuctuurwerken gekoppeld zijn.
 
Om twee gelekte e-mails samen te vatten: een man van teflon en beton, met dictatoriale trekjes?

 

Beelden van ATV en VRT

Tags: