Stadslijst is ontgoocheld over nota-De Wever

kade rechteroever

Na Groen is ook de Stadslijst niet tevreden met de “formateursnota” van Bart De Wever. “De nota biedt geen coherente visie en geen duidelijk toekomstproject voor Antwerpen", klinkt het.

De kartellijst van CD&V en SP.A vindt dat de “formateursnota” van De Wever “geen coherente visie en geen duidelijk toekomstproject voor Antwerpen biedt”. Bij de lijst steekt het vooral dat “de stadsontwikkeling verlaten wordt, de ruimtelijke ordening ondergeschikt wordt gemaakt aan een mobiliteitsbeleid waarin de auto de voorrang krijgt en het geroemde OCMW-activeringsbeleid ontmanteld wordt.”

Daarnaast biedt De Wever volgens de Stadslijst geen concreet antwoord op enkele “cruciale uitdagingen zoals kinderarmoede en capaciteitsproblemen op de scholen”. De kartellijst verwacht van de “formateur” een nota die “verder gaat dan zijn eigen partijprogramma.”

VRT Nieuws 05-11-2012
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/antwerpen/121105_notaBDW_stadlijst

 

Linkse partijen lusten formatienota De Wever niet

klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

Terzake 05-11-2012

http://www.deredactie.be/permalink/1.1474249

 

Groen verwerpt formateursnota van Bart De Wever

In Antwerpen vraagt de partij Groen een grondige bijsturing van de nota van formateur Bart De Wever. Voorlopig stapt de partij wel nog niet uit de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie voor het stadsbestuur.

Volgens onderhandelaar Meyrem Almaci is de nota die De Wever aan de verschillende partijen heeft voorgelegd helemaal geen formateursnota. Het is eerder een kopie van het N-VA-programma. Er worden geen pogingen gedaan om tegenstellingen te overbruggen of tot een verzoening van standpunten te komen.

Groen is vooral geshockeerd door de asociale inhoud van de nota. Zo is er geen aandacht voor armoedebeleid, extra geld voor het OCMW of extra sociale woningen.  Ook op het vlak van de mobiliteit is Groen zwaar teleurgesteld. "De auto moet weer overal ruim baan krijgen. Er komen meer parkeerplaatsen en er is geen aandacht voor het verminderen van het fijn stof en het lawaai in de stad".

"Met deze koude en kille nota kunnen wij niet verder," besluit Almaci: "Wij vragen dan ook aan Bart De Wever om een nieuwe nota op te stellen die het eigen partijbelang overstijgt door maatregelen op te nemen die tegemoet komen aan de verzuchtingen van alle Antwerpenaren."

VRT Nieuws 05-11-2012
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/antwerpen/121105_NotaDeWever_groen

 

"De Wever neemt N-VA als norm voor heel Antwerpen"

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken
 

Terzake 05-11-2012
http://www.deredactie.be/permalink/1.1474248


"Nota-De Wever op maat van centrumrechtse coalitie"

"De nota van formateur Bart De Wever (N-VA) is op maat geschreven van een coalitie van de N-VA met CD&V en Open VLD." Dat zegt Lex Molenaar van Gazet van Antwerpen.

"Respect voor A", zo heet de nota die De Wever heeft overgemaakt aan de potentiële coalitiepartners Groen, Open VLD en de Stadslijst van SP.A en CD&V. U kan de nota hier lezen.
 

De nota schenkt volgens Gazet van Antwerpen zwaar in op veiligheid, met nultolerantie tegen alle vormen van geweld. Daarnaast wil De Wever camera's voor nummerplaatherkenning op de ring in de strijd tegen drugs en woninginbraken. Ook plant hij een verbod op alcoholverkoop in nachtwinkels na 22 uur. Sluikstorters kunnen zich aan een GAS-boete verwachten.

Groen kan zich niet vinden in plannen voor mobiliteit

Vooral op het vlak van mobiliteit zit er weinig in waar Groen zich in zal kunnen vinden. Lijsttrekker Meyrem Almaci liet dat het voorbije weekend ook al duidelijk merken.

Zo blijft het BAM-tracé overeind in de nota. Voor Groen is het een strijdpunt dat de Oosterweelverbinding opnieuw bekeken moet worden.

Verder staat in de nota dat mechanische poortjes in de metro zwartrijden moet voorkomen. Het succesvolle Velo-project wordt uitgebreid naar de districten. Voor het autoverkeer ligt de nadruk op een goede doorstroming, parkeerplaatsen mogen niet verdwijnen en de kaaien worden niet verkeersvrij.

(Centrum)rechtse accenten

De formateur wil Antwerpen promoten als shoppingstad, onder meer via een wekelijkse koopavond. Ook onderzoekt hij de komst van een groot casino. Naast Park Spoor Noord, komt er een Park Spoor Oost. De Wever wil ook 6.000 extra plaatsen voor kinderopvang creëren, waarbij werkenden voorrang zouden krijgen. Tegen het eind van de legislatuur wil De Wever ook dat de historische schuld van de stad volledig is weggewerkt.

Een punt dat ongetwijfeld tot controverse zal leiden, is het stopzetten van het faciliteren van het onverdoofd slachten voor het Offerfeest. Nederlands leren wordt belangrijk bij het toekennen van een leefloon en van een sociale woning.

"Ook bij de Stadslijst geen gejuich"

"Het is duidelijk een nota die geschreven is op maat van een centrumrechtse coalitie", besluit Lex Molenaar van Gazet van Antwerpen in "De ochtend" op Radio 1.

Beluister: Lex Molenaar: "Nota niet verrassend centrumrechts"
Kris Peeters: "Naïef van Groen om BAM-tracé opnieuw op tafel te leggen"
 

"Voor Groen zal deze nota niet door de beugel kunnen en ook bij de Stadslijst zal de nota niet op gejuich onthaald worden. Dat is niet onlogisch, want De Wever heeft vaak gezegd dat hij zonder socialisten wil besturen."

Voor een centrumrechtse coalitie zal De Wever wel nog CD&V moeten losweken uit de Stadslijst. CD&V-kopstuk in Antwerpen Marc Van Peel liet al meermaals verstaan dat daar voor hem geen sprake van kan zijn.

VRT Nieuws 05-11-2012
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/121105_NotaDeWever

Tags: