Vergunning toren Post X vernietigd

kade rechteroever

Gevolgen voor project onduidelijk 

 

De vergunning voor de eerste nieuwe bouwtoren aan Berchem X is vernietigd. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Dat meldde ATV in het avondnieuws.

Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist na een klacht van een aantal buurtbewoners, onder wie SOS Zurenborg, vier jaar geleden. Zij klaagden erover dat geen hoorzitting hebben gekregen over de bouwplannen en tekenden beroep aan.

De deputatie van de provincie Antwerpen moet binnen de vier maanden alsnog een hoorzitting houden. “De gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Luk Lemmens (N-VA), zegt dat het om een administratieve kwestie gaat.

“Volgens onze administratie was de termijn voor het beroep ruimschoots overschreden en we hebben het dan ook onontvankelijk verklaard”, vervolgt Luk Lemmens.

Zichtbaar of niet?

“De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt nu dat het afschrift van de stad, dat zichtbaar moest uithangen na het bekendmaken van de bouwvergunning, niet in ons dossier zat voor we een beslissing namen. Onze diensten hadden echter op dat moment wel al van de stad vernomen dat alles inderdaad correct had uitgehangen en hebben zich daarop gebaseerd.”

130.000 m2

Luk Lemmens zegt dat de deputatie zich zal houden aan het oordeel van de raad en een hoorzitting zal organiseren en een nieuwe beslissing zal nemen in het dossier. Het oordeel van de raad gaat slechts over één kantoortoren. Ook rond andere deelprojecten lopen er nog procedures.

Post X is een project van Iret Development van ongeveer 130.000 m2. Op de site van het voormalig postsorteercentrum verrijzen momenteel kantoren die op termijn 4.000 jobs moeten opleveren. Er komt ook nog een hotel.

 

http://atv.be/nieuws/video-bouwvergunning-eerste-toren-site-berchem-x-vernietigd-31419

Gazet van Antwerpen 06-07-2016
http://www.gva.be/cnt/dmf20160706_02373849/vergunning-toren-post-x-vernietigd

 

 

Tags: