Vierde rijstrook of parallelwegen voor E17?

kade rechteroever

De Vlaamse regering trekt 600.000 euro uit voor de opmaak van een studie om de capaciteit van de E17 te verhogen met ofwel een vierde rijstrook of parallelwegen. De uitbreiding komt er tussen Sint-Niklaas en Kruibeke en moet een oplossing bieden voor de dagelijkse files richting Antwerpen. De studie zal drie jaar in beslag nemen omdat ook alle bruggen en verkeerswisselaars moeten aangepast worden.


De capaciteitsuitbreiding voor de E17 wordt momenteel onderzocht voor een traject van elf kilometer. Het gaat om het stuk vanaf de huidige parallelwegen in Sint-Niklaas tot aan Zwijndrecht, waar nu al vier rijstroken zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) vroeg aan minister voor Openbare Werken Ben Weyts wat de studie precies inhoudt.

Volgens Weyts is 600.000 euro uitgetrokken voor een studie naar de doortrekking van de parallelwegen in Sint-Niklaas en/of de aanleg van een vierde rijstrook op de snelweg zelf tot aan het complex Zwijndrecht. De studie zal drie jaar in beslag nemen. "Omdat er ook een verkeerstechnische studie moet gemaakt worden over de inrichtingen van alle kruispunten van de aan te sluiten wegen", laat Weyts weten. Als de studie klaar is zal de Vlaamse overheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken, waarna de werken effectief kunnen starten. Wie dagelijks in de file staat op de E17 zal dus wel nog even geduld moeten uitoefenen.


Burgemeester tevreden

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is zeer tevreden dat de Vlaamse overheid eindelijk geld heeft vrijgemaakt voor de studie. Het voorstel is namelijk één van de pijlers in het zogenaamde 'plan van de Wase burgemeesters' om de mobiliteitsproblemen in de regio op te lossen.

"Onze voorkeur gaat uit om de parallelwegen in Sint-Niklaas door te trekken tot aan de Kruibekesteenweg in Beveren", legt Van de Vijver uit. "Verder is niet mogelijk door de aanwezigheid van twee benzinestations langs de snelweg in Kruibeke. Een vierde rijstrook kan echter wel vanaf deze plaats. In dit scenario zou de op- en afrit in Haasdonk/Bazel afgesloten worden, maar via de parallelweg kan men dan wel de E17 in Kruibeke oprijden."


E34

Als de regering zou kiezen voor een extra rijstrook in elke rijrichting, pleit Van de Vijver wel voor het behoud van de verkeerswisselaar in Haasdonk. "Want anders moet iedereen via Melsele of Sint-Niklaas omrijden om in Beveren te geraken. Als de studie uitwijst dat een vierde rijstrook beter is dan parallelwegen, valt er natuurlijk altijd over te praten."
De capaciteitsuitbreiding van de E34 is intussen wel al goedgekeurd en zit zelf als in de planningsfase. Hier komt er een extra rijstrook bij vanaf de verkeerswisselaar in Vrasene tot aan het knooppunt van de nieuwe Oosterweelverbinding. Er komt ook een nieuw aansluitingscomplex 'Waaslandhaven-West', dat het grootste deel van het wegvervoer van en naar westelijke kant van het Deurganckdok zal afwikkelen.

KRISTOF PIETERS
Het Laatste Nieuws 23-03-2017 pag. 17

Tags: