"Uitbreiding Antwerpse ring nefast voor milieu"

kade rechteroever

Als het van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu afhangt, dan moet er geen extra wegcapaciteit gecreëerd worden op de Antwerpse ring.

Volgens de organisaties zal de Oosterweelverbinding alleen maar voor een hogere CO2-uitstoot zorgen. "En dat terwijl de CO2-uitstoot van ons land net met 21 procent naar beneden moet", klinkt het bij de milieuactivisten.

Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu gaven studiebureau Transport & Mobility Leuven de opdracht om de effecten van de uitbreiding van de Antwerpse ring op het milieu te bestuderen.

"Daaruit blijkt dat de ringweg 18,5 procent van de totale CO2-uitstoot van ons land vertegenwoordigt", zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "Dat is vijf procent meer dan de Brusselse ring."

"We willen dat de Vlaamse regering meer inzet op openbaar vervoer en fietsverbindingen rond Antwerpen", vult Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu aan.

"Extra wegcapaciteit gaat meer verkeer aantrekken en dat zal nefast zijn voor het milieu. Helaas wordt er in de milieueffectenrapporten geen rekening gehouden met dit aanzuigeffect. Zo zullen we de klimaatdoelstelling van 2020, waarbij we de CO2-uitstoot met 21 procent moeten doen dalen, niet halen."

(RDK)

Het Laatste Nieuws 12-01-2013 pag. 46

Tags: