‘Verkeer moet langs R4 in plaats van viaduct E17’

kade rechteroever

‘Dit is hét moment waarop we als stad duidelijk moeten maken wat onze visie is op de toekomst van het E17-viaduct’, zei mobiliteitsschepen Filip Watteeuw gisteren in het debatcafé ‘speakers corner’. Hij ziet twee mogelijkheden.

Het debat in brouwerij Gruut kaartte de mobiliteit en de hangijzers daarrond aan. Op vraag van bewonersgroep ViaduKaduk wat zijn visie was op de toekomst van het E17-viaduct boven Gentbrugge voorspelt Watteeuw nog een toename van vrachtverkeer zodra de Oosterweelverbinding in Antwerpen tot stand komt. Hij acht het moment nu gekomen om als stadsbestuur duidelijk te formuleren aan de nieuwe Vlaamse regering wat Gent verwacht van dat viaduct.

‘Overkappen is één mogelijkheid. Er zou een soort van lange kous over het viaduct kunnen komen die het lawaai tegenhoudt, in Den Haag doet men het ook al zo. Maar voor die oplossing zullen we wel snel moeten zijn. Want als de Antwerpse Ring overkapt wordt, voorspel ik dat de nieuwe Vlaamse regering voor Gent geen centen meer zal hebben.’

Watteeuw ziet nog een andere mogelijkheid. ‘We zouden het tracé voor langeafstandsverkeer kunnen ombuigen via de E40 in Zwijnaarde, naar de R4 en Merelbeke en zo opnieuw laten aansluiten op de E17 aan het knooppunt in Destelbergen. Maar dan zullen er drie rijstroken nodig zijn op de R4 en aanpassingen aan de twee knooppunten.’

jod
Het Nieuwsblad 02-06-2014
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140601_01126000

Tags: