Vier verhalen die in 2011 een vervolg kregen

kade rechteroever

Een jaar geleden vroeg ik mij in deze column af of de grote Antwerpse verhalen van 2010 ook 2011 zouden beheersen. En dat blijkt aan het einde van dit jaar wel degelijk het geval te zijn geweest, ook al zijn die verhalen niet allemaal verder geëvolueerd zoals ik het toen had verwacht.

Het mobiliteitsdossier zal altijd wel een bestseller blijven. Maar terwijl 2010 het jaar leek van de cruciale doorbraken – sp.a, CD&V en N-VA bereikten in de Vlaamse regering een compromis over tunnels op het BAM-tracé – heeft 2011 de aura gekregen van de grote stilstand. Minister Hilde Crevits zegt dat technische, juridische en administratieve werkgroepen druk bezig zijn met werk achter de schermen. Maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat dit dossier voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar geen politieke commotie meer mag veroorzaken.

2010 was ook een sleuteljaar voor het Antwerpse onderwijs. Heibel over het systeem van de inschrijvingen, het capaciteitsprobleem... Het pleit voor de stedelijke diensten, de schooldirecties en het personeel van de scholen dat de schokken goed zijn opgevangen. Dit jaar kwam er een Vlaams inschrijvingsdecreet dat getuigt van weinig begrip voor de stedelijke problemen. Daarnaast zwengelde schepen Robert Voorhamme zelf het debat over de kwaliteit van het onderwijs en de behoefte aan ingrijpende hervormingen aan. Laten we hopen dat er in Brussel ditmaal wél naar hem wordt geluisterd.

Ook in Antwerpen 2060 bleef het dit jaar rommelen. In de zomer dook daar een pervers gevolg van de internationale economische crisis op: drugsdealers uit Zuid-Europese landen kwamen hier handel drijven omdat in het verarmde Italië en Spanje de markt is gekrompen. Het stadsbestuur, de politie en het gerecht namen gelukkig snel maatregelen die het probleem weliswaar niet tot aan de wortels hebben weggesneden, maar de situatie is nu wel min of meer onder controle.

En dan was er ook nog de financiële toestand van het OCMW. Ook dit jaar is er een tekort dat door de stad zal moeten worden bijgepast. Maar dat tekort is te wijten aan externe factoren en niet aan wanbeheer van de OCMW-raad. Het beste bewijs van de voorbeeldfunctie die Antwerpen met zijn sociaal beleid blijkbaar vervult, is de recente benoeming van OCMW-voorzitter Monica De Coninck tot federaal minister van Werk. Het Voor wat hoort watparool maakt promotie in Brussel.

door Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 26-12-2011
http://gva.typepad.com/standpuntantwerpen/2011/12/vier-verhalen-die-in-2011-een-vervolg-kregen.html

Tags: