‘Vorige uitbreiding Essers is bouwmisdrijf’

kade rechteroever

Essers gaat dit bosje rooien. Maar eigenlijk had het bedrijf er heide, landduinen en eikenberkenbossen moeten aanleggen. Mine Dalemans

 

Het stuk bos dat het bedrijf Essers wil rooien om uit te breiden had het moeten opwaarderen. ‘Maar Essers heeft dat niet gedaan en dus is hun vorige bouwvergunning niet in orde’, klaagt Groen aan.

‘Cynisch,’ noemt Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Danen (Groen) het. Het transport- en logistiek bedrijf H. Essers wil zoals bekend zijn farma-activiteiten aan de Transportlaan in Genk uitbreiden. Het wil dat doen op een aanpalend stuk natuur, op de grens met Zonhoven.

Maar er is iets curieus aan de hand met dat perceel. Bij een vorige uitbreiding in 2008 kreeg Essers een vergunning, op voorwaarde dat het de natuurwaarde van de aangrenzende tien hectare zou opkrikken door ‘de bevordering van heide, open graslanden (landduinen) en eikenberkenbossen’. Dit moest ‘minimaal gelijktijdig met de uitbreiding van het transportbedrijf gebeuren.’ Een en ander werd in een uitvoeringsplan gegoten in 2012.

Oorspronkelijke staat

Maar die belofte is niet waargemaakt. De uitvoering van het plan heeft vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde resultaten nog niet werden bereikt, verklaarde de minister van Omgeving en Natuur, Joke Schauvliege (CD&V) al in 2015. Danen drong aan op meer uitleg. In een recent schriftelijk antwoord op zijn parlementaire vragen laat Schauvliege optekenen dat, als aan een voorwaarde uit de vergunning niet of niet tijdig is voldaan, het strikt gezien om een bouwmisdrijf gaat. Een constructie moet dan als onvergund worden beschouwd.

Bij een bouwmisdrijf kan geëist worden de toestand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. ‘Wij gaan er hier niet voor pleiten het onvergunde deel van Essers af te breken,’ zegt Danen. ‘Daar gaat het niet om. Maar het roept vragen op dat het bedrijf jarenlang niets doet om de zone op te waarderen en nu datzelfde gebied wil kappen om opnieuw uit te breiden. Wij blijven voorstander van een alternatieve locatie, er is nog genoeg industriegrond in Limburg.’

Geen vonnis

Danen vernam nog van Schauvliege dat Essers gronden in Opglabbeek op het oog heeft om het kappen van het bos in Genk op te compenseren. ‘Maar zo kan het bedrijf de oude voorwaarde naast zich neerleggen. Indien minister Schauvliege de nieuwe uitbreiding mogelijk maakt, moffelt ze een bouwmisdrijf weg en geeft ze toestemming voor een uitbreiding van een onvergund deel van een bedrijfsgebouw. Dat is onaanvaardbaar’.

Schauvliege vindt Danens conclusie dat het geheel als onvergund moet worden beschouwd ‘te kort door de bocht’. ‘Het komt alleen de rechtbank toe om daarover te oordelen, maar ons zijn er geen vonnissen bekend die zich in die zin uitspreken.’

Nieuwe uitbreiding mogelijk

Dat aspect houdt volgens de minister ook geen verband met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Grup) dat vandaag voorligt. Dat plan maakt de nieuwe uitbreiding van Essers mogelijk. ‘Zo’n Grup vertrekt van de bestaande toestand en de planologisch juridische toestand. De juridische vergunningstoestand speelt er geen rol in.’

De Vlaamse regering heeft het Grup in april van vorig jaar voorlopig aangenomen. Uiterlijk eind februari moet de regering er definitief over beslissen. Essers zelf heeft achttien alternatieve locaties onderzocht maar alleen de site in Genk geschikt bevonden.

Tom Ysebaert
De Standaard 18-01-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160117_02073366

Tags: