"Wij zijn de eerste burgerraad. Dat is toch superraar?"

kade rechteroever

Handvol Antwerpenaren engageert zich om meer inspraak te krijgen in stadsbeleid. Frederik Feys overloopt zijn geselecteerde agendapunten, terwijl de rest aandachtig volgt. "Akkoord, het zijn technische dossiers", zegt hij. "Maar de vraag 'Waar gaat dit over?' is net interessant."

 

Wat beslist het stadsbestuur eigenlijk? Een paar Antwerpse burgers willen zich wat meer gaan moeien op de gemeenteraad, dus werden op de allereerste burgerraad alvast honderden pagina's beleidsvoorstellen doorploegd. "Een nietszeggend antwoord? Zo is politiek."

 

Een handvol Antwerpenaren staat op deze grijze zondag om stipt twee uur te wachten voor de deur, maar initiatiefnemer Thomas Goorden is te laat. De ontwerpbesluiten van de gemeenteraad, vanavond in Antwerpen, zijn goed voor 850 bladzijden en het gros daarvan moet voor deze allereerste burgerraad afgedrukt worden, een heuse aanslag op de printer thuis.

Maar goed, eenmaal binnen in de lokalen van het kleine theatergezelschap De Nwe Tijd, wordt er koffie gezet, iemand heeft twee pakjes wafels mee en de vijftien aandachtige burgers leren wat een ontwerpbesluit eigenlijk is, namelijk een voorstel waarover op de gemeenteraad gestemd moet worden. "Het is belangrijk dat we inzicht krijgen in wat er wordt beslist", vindt Goorden.

Frederik Feys probeert zijn toehoorders enthousiast te krijgen over het tiental agendapunten dat hij alvast heeft geselecteerd."Punt 5, lokaal cultuurbeleid. Heel boeiend om te weten wat er in de pijplijn zit." Punt 14: wat leveren investeringen in start-ups de burger op? "En punt 30 - nu gaan we naar de grote klepper: BAM vraagt een stedenbouwkundige vergunning aan voor de infrastructuurwerken op Linkeroever. Dit is gene zever."

Basis van democratie

Wat er van deze burgers verwacht wordt? Agendapunten samenvatten, eventueel suggesties meegeven. Die mogen elkaar tegenspreken. "We willen hier de stemmen van de burgers laten horen." Goorden heeft afgelopen week ook ontdekt dat iedereen op de gemeenteraad een vraag mag stellen. "Een grote verrassing en supermakkelijk ook."

"Is dat niet de basis van democratie?", vraagt Harry zich af, een Nederlander die hier al acht jaar woont en anoniem wenst te blijven. Er wordt gelachen.

Goorden: "Het kan pas sinds 2013 en is blijkbaar nog meer één keer gebeurd. Het wordt een sterk experiment."

Harry: "En wat is dan de impact?"

Goorden: "Je krijgt een antwoord op je vraag."

Harry: "Maar dat antwoord kan ook nietszeggend zijn?"

Goorden: "Zo is politiek."

Er worden groepjes gevormd per thema. Het cultuurbeleid bespreken lukt nog aardig, maar op de ruim honderd pagina's stedenbouwkundige aanvraag van BAM wordt gezwoegd. Waarom precies? "Omdat ik wil kunnen wegen op het beleid", vertelt productmarketeer Charlotte Landuyt.

 

'Als we vooral bang zijn voor Trump, vergeten we wat er hier gebeurt'
Sylvia Terrenzo, docent en deelnemer burgerraad

 

Harry, een zelfstandige, wil een sterkere democratie, communicatieverantwoordelijke Nirina Rafidison wil ook weten wat er zich afspeelt in haar stad. "Als we vooral bang zijn voor Trump, vergeten we wat er hier gebeurt", zegt docent Sylvia Terrenzo.

Een bewuste aanwezigheid, zo duidt Goorden het verschil met de oppositie. "Politieke debatten gaan niet over het zoeken naar de waarheid, maar over gelijk krijgen. Ook in de media gaat het over personages en conflicten."

Goorden is ook de man achter de burgerlijst, die in 2018 wil meedingen naar de hand van de kiezer. Maar de burgerraad vertrekt vanuit de realiteit en het is volgens hem de eerste keer dat een hoopje burgers zich gaat moeien met de gemeenteraad. "Superraar, toch? Maar het is niet zo makkelijk om aan de nodige documenten te komen. Kennis is macht. Na flink aandringen hebben we de ontwerpbesluiten toch gekregen, net op tijd. Zie, meer transparantie: al een eerste realisatie."

Of het iets uithaalt? Goorden weet best dat het nog zoeken is, en alle begin is moeilijk. "De stad doet alsof ze aan burgerparticipatie doet, maar niemand antwoordt op de vraag: waarom kunnen burgers niet over het budget beslissen?" Feys: "En akkoord, het zijn technische dossiers. Maar de vraag 'Waar gaat dit over?' is net interessant."

Politicoloog Dave Sinardet (VUB) vindt het wel goed dat burgers vragen stellen, dingen opmerken. "Maar de belangrijke beslissingen worden niet genomen op de gemeenteraad. Als je daarop wacht, ben je te laat."

Ook Frank Van Hees heeft zijn twijfels. "Ik vind het een mooi initiatief, maar wat te kleinschalig", zegt de dispatcher die zich met armoedebestrijding wil bezighouden. "Ik wil de samenleving hoop bieden. Een kritische noot hier en daar is me te weinig."

Vier uur, tijd voor conclusies. Het cultuurbeleid zit wel snor, alleen wat weinig diversiteit. BAM lijkt haar plannen nogal mooi voor te stellen. En zal de nieuwe politietoren een dode plek worden? "En dat sturen we nu door", besluit Goorden. "Naar wie? Tja, daar bestaat dus geen protocol voor. Naar alle gemeenteraadsleden, zeker? Ze praten veel over participatie, dus ik ben benieuwd."

Lees de verslagen op www.burgerraad.be

LOTTE BECKERS
De Morgen 30-01-2017
http://www.demorgen.be/binnenland/-wij-zijn-de-eerste-burgerraad-dat-is-toch-superraar-b51a5ccd/

Tags: