Wijzigen bouwvergunning gevangenis kan op drie maanden

kade rechteroever

De plannen voor de gevangenis in Beveren kunnen wel degelijk binnen de drie maanden aangepast worden. Dat blijkt uit het antwoord dat Dirk Peeters (Groen) kreeg in het parlement.

Momenteel plant de federale regering een gevangenis pal op het Meccano-tracé voor de Oosterweelverbinding. Staatssecretaris Servais Verherstraete, verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, noemde eerder een aanpassing van de plannen ondoenbaar, omdat daardoor zeker drie jaar verloren zou gaan.

Op vraag van Dirk Peeters antwoordde minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters gisteren in het Vlaams parlement dat met enige goede wil een wijziging van de vergunning binnen dezelfde bouwzone binnen de drie tot vier maanden rond kan zijn.

"Normaal gezien moet het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) niet gewijzigd worden. Dat kan natuurlijk alleen als de bouwheer mee wil zoeken naar een oplossing. En daar komt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op de proppen. Zij neigt er ook toe om het Meccano-tracé een eerlijke kans te geven en dit niet met de inplanting van deze gevangenis te hypothekeren", zegt Peeters.

Groen doet daarom een oproep aan alle verantwoordelijken in dit dossier om te stoppen met het doorschuiven van de verantwoordelijkheid.

(PKM)
Het Laatste Nieuws 29-03-2012 pag. 21

Tags: