"Zoek de verschillen"

kade rechteroever

De actiegroepen tegen het BAM-tracé geven hun strijd niet op.Woensdagavond zetten ze hun argumenten kracht bij tijdens een infoavond in zaal Horta. "De vergelijking van de Sportpaleissite tussen BAM en Meccano geeft een wereld van verschil", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal.

"Ik zal woensdagavond in Horta laten zien dat het BAM-tracé een keuze uit het verleden is, een historische vergissing", zegt Manu Claeys. "Het verkeer bij het Sportpaleis neemt met 40 procent toe. Het aantal rijstroken gaat van twaalf naar achttien rijstroken met 19.300 voertuigen per uur in de avondspits, en de luchtkwaliteit wordt nog slechter omdat het verkeer in een sleuf à la Boomsesteenweg gaat rijden, waarin de schadelijke stoffen over de bodem zullen glijden."

De Meccano daarentegen is volgens Claeys een oplossing van de 21ste eeuw, omdat ze een meerwaarde biedt voor de omgeving.

"Soortgelijke technieken hebben in steden als Madrid en Hamburg hun waarde bewezen", zegt hij. "De infrastructuur telt maximaal dertien rijstroken met 11.550 voertuigen per uur in de avondspits, met minder uitstoot en zonder lawaai door de overkapping. Bovendien kan in totaal 62,5 hectare van de omgeving duurzaam worden ontwikkeld bij het Sportpaleis, op de Slachthuissite en op de Kop van Merksem."

"De Meccano maakt overkapping ten noorden én ten zuiden van het Sportpaleis mogelijk", aldus Claeys.

"Dat scenario zal steeds meer bijval krijgen, want de pas opgerichte vzw Ringgenootschap pleit er ook voor met haar concept Ringland."

"Valse vergelijkingen"

Tijdens de avond in zaal Horta zullen de actiegroepen felle kritiek uiten op de argumentatie van de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur om te kiezen voor het BAM-tracé.

"De regering maakt allerlei valse vergelijkingen, want onze Meccano en de andere alternatieven - Oosterweel- Noord en de Centrale tunnel - zijn niet doorgerekend volgens het model van de gedifferentieerde tol. Alle vergelijkingen zijn bijgevolg gebaseerd op onvolledige en foute gegevens."

"Een voorbeeld: volgens de MKBA (Maatschappelijke kosten-batenanalyse, red.) levert het BAM-tracé vier miljard euro meer op dan de Meccano, maar met de parameters van de gedifferentieerde tol is het verschil vrijwel nihil. Zo rekent men zich rijk op basis van oneerlijk vergelijkingsmateriaal."

"Nog een ander voorbeeld: de regering voert de gedifferentieerde tol in, maar zegt meteen dat de Kennedytunnel gratis blijft voor personenwagens.

Daarmee schendt ze het principe van de gedifferentieerde tol en keert ze in feite terug naar haar oude randvoorwaarde van geen tol in de Kennedytunnel. Die aanpassing heeft bovendien uiteraard ook consequenties voor de cijfers in de kosten-batenanalyse, maar daarover wordt niet gesproken."

"Conclusie: de argumentatie van de regering houdt geen stand. Dat zal de essentie blijken van de inspraakronde tijdens de opmaak van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, red.), de klachten bij de Vlaamse Ombudsman en bij andere instanties", besluit Manu Claeys.

Info: Woensdag 5 maart om 20u: infoavond in zaal Horta, Hopland 2. Toegang is gratis.

LEX MOOLENAAR
Gazet van Antwerpen 04-03-2014

www.gva.be/dossiers/oosterweel/actiegroepen-starten-tegenoffensief-tegen-bam-trace.aspx

Tags: