ADEMEN ONZE KINDEREN STRAKS NIKS ANDERS DAN UITLAATGASSEN?

 

ADEMEN ONZE KINDEREN STRAKS NIKS ANDERS DAN UITLAATGASSEN? OP HET ZUID DREIGT DOOR STADSBESTUUR GECREËERDE MILIEU-RAMP. De onwettig vergunde parkings mogen namelijk de vervuilde lucht (fijn stof, teer, NOx, enz.) gewoon naar buiten blazen, ONGEFILTERD. #HETZUIDVERDIENTBETER
Des te schrijnender : de stad plant bovenop deze parkings kinderspeeltuinen en sportterreinen, zithoeken om te verpozen en plekken voor bewoners om te tuinieren. En daartussen, via roosters in de begane grond, worden de ongefilterde uitlaatgassen van de parkings gewoon naar buiten geblazen. Dit is een door het bestuur zelf-gecreëerde milieu-ramp en aanslag op de gezondheid. Hiertegen willen en moeten we opkomen.

 

Meteen ook de reden waarom de stad geen echt Milieu-effekten Rapport (MER) wilde laten maken mbt de impact van de parkings op gebied van milieu, luchtkwaliteit, leefkwaliteit en verkeersafwikkeling. Men hield het op een Mober-studie (mobiliteitsstudie). Maar wat blijkt? Zelfs in die studie (dd 2017) worden desastreuze effekten voorspeld: verzadiging van meer dan 180% (volledig stilstaand verkeer) in straten zoals Schelde-, Kronenburg-, Leopold De Wael en Graaf Van Hoornestraat alsook wachttijden tijdens spits van 1u om uit ondergrondse parkings te geraken.
Dit Mober werd in schorsingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen van 24/5/2018 door rechter dan ook specifiek vermeld als onduidelijk en ontoereikend. 34 bezwaarschriften mbt het dreigend verkeersinfarct en de aantasting van de luchtkwaliteit werden ingediend door bewoners, allen werden ze verworpen. Pas recent is dan aan het licht gekomen dat de parkings de vervuilde lucht in de parkings gewoon naar buiten mogen blazen. #HETZUIDVERDIENTBETER

 

Blind voor de gevolgen
Volgens het International Journal of Environmental Research and Public Health is het verbranden van fossiele brandstoffen nu “wereldwijd de belangrijkste bedreiging voor de gezondheid van kinderen”. Hun levenskansen worden ge
compromitteerd nog voordat ze worden geboren. Giftige deeltjes uit uitlaatgassen passeren de longen van zwangere vrouwen en hopen zich op in de placenta. In het British Medical Journal wordt dit al omschreven als "een catastrofe op vlak van volksgezondheid".
Uitlaatgassen veroorzaken blijvende schade op vlak van groei van hart en longen, waardoor het risico op astma, kanker, beroerte en hartfalen toeneemt. Langdurige blootstelling aan deze vervuilde lucht, vanaf een jonge leeftijd, belemmert ook de ontwikkeling van de hersenen en intelligentie.
Door het vergunnen van ondergrondse en inpandige parkings in het centrum van de stad blijven woon- en winkelbuurten verontreinigd en vergiftigd worden. De vergunde parkings mogen namelijk de vervuilde lucht (fijn stof, teer, NOx, enz.) gewoon naar buiten blazen, ongefilterd.
Dit is des te schrijnender bij de parkings die de stad vergund heeft in de voormalige Zuiderdokken. Want bovenop de parkings komen kinderspeeltuinen en sportterreinen, zithoeken om te verpozen en plekken voor bewoners om te tuinieren. En daartussen, via roosters in de begane grond, worden de ongefilterde uitlaatgassen van de parkings gewoon naar buiten geblazen!
Dit is niet meer of minder dan een door het bestuur zelf gecreëerde en instand gehouden milieu-ramp. Dit is een aanslag op het milieu, de volksgezondheid en onze kinderen waartegen wij met alle middelen willen en moeten opkomen.

https://www.facebook.com/Open-Zuid-Open-1613551945589931/

 

Lees ook:   “Stad gaat uitlaatgassen 2.000 wagens ongefilterd speelplein opblazen”, https://www.hln.be/regio/antwerpen/-stad-gaat-uitlaatgassen-2-000-wagens...

 

 

Is de gedempte Zuiderdokken echt het lelijkste, kale plein, van Antwerpen?

Neen! Kijk maar eens hoe groen onze open ruimte nu al is. Met mooie, grote bomen. De parkjes verdwijnen met de aanleg van de parkings. En geld voor aanleg van het nieuwe park is er (voorlopig) niet. Kunnen de bomen blijven staan? Daar krijgen we (alweer voorlopig) geen antwoord op. Daarom dit filmpje: HOE GROEN IS ONS PLEIN? HEEL GROEN!

https://www.facebook.com/1613551945589931/videos/1709472865997838/
Video op basis foto's Marc Steculorum 2015

 

 

 

Tags: