Bewoners van den Dam trekken met Damcomité en Ademloos naar Raad van State voor meer leefkwaliteit in hun buurt

 

Het Damcomité, het buurtcomité van de wijk Dam in Antwerpen-Noord, vecht bij de Raad van State het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Slachthuissite–Noordschippersdok–Lobroekdok aan. Ze krijgen hierbij de steun van vzw Ademloos, de Antwerpse burgerbeweging die opkomt voor een gezonde leefomgeving.

Deze stap is het enige middel dat de buurtbewoners nog rest om hun buurt te redden van de bouwwoede. Het Damcomité klaagde deze bouwwoede al meermaals aan en droeg alternatieven aan, via het participatietraject en bezwaarschriften. Maar het vond geen gehoor. Om de kosten van de gerechtelijke stappen te kunnen dragen, startte het buurtcomité een crowdfunding op.

 

Wat willen de buurtbewoners met deze klacht bereiken? Het geplande aantal nieuwe woningen moet drastisch omlaag. En er mogen enkel nieuwe woningen komen als de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast binnen de gezondheidsnormen vallen.

 

Met hun stap naar de raad van state, zetten ze nog maar eens hun eisen van de voorbije 7 jaar in de verf. De buurtbewoners vragen een leefbare buurt voor zowel de huidige als de nieuwe inwoners. Ze willen garanties voor meer buurtgroen en voldoende speel-, sport- en ontspanningsruimte. Ze vragen woonzekerheid voor de bewoners van de sociale woningen, die zouden moeten verdwijnen. De nieuwe woningen die er komen, moeten betaalbaar zijn voor zowel huidige als nieuwe bewoners. Daarnaast vragen de bewoners naar een gezonde leefomgeving met gezonde lucht en een aanvaardbaar geluidsniveau. Tot slot vraagt de buurt fatsoenlijke maatregelen om de wijk te behoeden voor extra verkeersoverlast.

Kortom: een verdere verdichting van de wijk, op de manier zoals dat in het RUP gepland is, vinden de buurtbewoners onverantwoord.

 

Als de plannen doorgaan, krijgt den Dam er binnen dit en tien jaar 2.500 nieuwe woningen of 5.500 nieuwe inwoners bij. Een verdubbeling van het huidige inwonersaantal van de wijk. Het is het grootste stadsontwikkelingsproject van Antwerpen. De geplande appartementsblokken komen niet alleen op de Slachthuissite, die er al jaren verlaten bij ligt en waar de buurt de ontwikkeling toejuicht, maar ook op het Noordschippersdok. Dat is een brede strook buurtgroen in eigendom van de stad. Bij goed weer spelen er al gauw tachtig kinderen in en rond het speeltuintje. Ouderen praten er bij op een bankje in de zon, jonge voetballers kunnen lustig sjotten op het grote voetbalveld. Waar moeten zij naartoe als dit groen verdwijnt? En waar zullen al die nieuwe bewoners hun batterijen opladen?

 

De stad gaat er prat op dat de publieke ruimte van 1,2 naar 4 hectare gaat in het hele projectgebied. Maar ze rekent zich rijk. Die 1,2 hectare klopt niet: volgens het gewestplan is nu al 1,6 hectare van het gebied park. Daarbovenop is er vandaag nog meer groen dat op plannen niet zo is ingekleurd. En ook de 4 hectare die de stad voorspiegelt, klopt niet. Zelfs de groennorm van vier vierkante meter per inwoner, zal niet eens gehaald worden. Verschillende zogenaamd groene zones op de plannen zullen gedeeltelijk verhard worden in de realiteit.

 

Voor het nieuwe groen telt de stad een zone aan de overkant van de Slachthuislaan mee: de Lobroekkades. Daar komen buurtgroen en sporttereinen. Kinderen en andere

buurtbewoners zullen een viervaksbaan moeten oversteken waar auto’s 70 km/u mogen rijden, om ‘hun’ stukje groen te bereiken. Om nog te zwijgen over hoe gezond het is om je daar te ontspannen, tussen Singel en Ring (het viaduct van Merksem raast daar voorbij – de Oosterweelverbinding biedt geen oplossing, want hier komen de open sleuf en de tunnelmond). Dit als publiek buurtgroen beschouwen, is onverantwoord als je weet hoe slecht de lucht- en geluidskwaliteit er is.

 

Die luchtkwaliteit wordt trouwens in de hele wijk slechter door de Oosterweelverbinding. En ze overschrijdt nu al de norm. Daarnaast zullen sommmige straten op den Dam tot negen keer meer verkeer te verwerken krijgen. Op het Noordschippersdok, dat in vogelvlucht op enkele tientallen meters van de snelweg ligt, zal het onverantwoord zijn om te wonen of je te ontspannen omwille van de slechte luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Zonder garanties voor gezonde lucht en een aanvaardbaar geluidsniveau kan hier niet gebouwd worden, vinden Ademloos en het Damcomité.

Ook het sociale aspect van het project mag niet vergeten worden. Zo zouden verschillende sociale woningen moeten worden afgebroken om het project te kunnen realiseren. En dat pikken de huidige bewoners niet. Als het écht noodzakelijk blijkt om bestaande sociale woningen af te breken, moeten er garanties komen voor nieuwe sociale woningen in de wijk Dam. Daarnaast vragen de Dammeneirs ook dat de nieuwe woningen die er komen, betaalbaar moeten zijn voor zowel huidige als nieuwe bewoners. De vooropgestelde “10% betaalbare woningen” is voor de buurt een onaanvaardbaar lage ambitie.

 

Voor de buurt en Ademloos hoeft niet het hele project op de schop. Maar ze eisen wel garanties voor meer groen, minder (sluip)verkeer, gezonde lucht- en geluidskwaliteit en voor betaalbaar wonen (inclusief een oplossing voor de bedreigde sociale woningen).

 

Dat het protest breed gesteund wordt in de buurt, mag blijken uit de eerste crowdfunding eind mei om de eerste fase van onderzoek door een advocaat te betalen. Op een week tijd was er 1.500 euro opgehaald. In totaal is er intussen 4.000 euro gedoneerd om een rechtszaak mogelijk te maken. Hiermee werd een verzoekschrift tot vernietiging ingediend bij de Raad van State. Voor de volgende fase is nog eens 6.000 euro nodig. ‘Halen we dat bedrag niet bij elkaar, dan kunnen we helaas niet verder’, zegt het Damcomité.

 

Een bijdrage storten kan op BE14 7310 3416 4583 op naam van het Damcomité.

 

Persbericht Damcomité & Ademloos, 2019-09-08

 

 

 

  • Damcomité & Ademloos

Tags: