Toekomstverbond

 

Dames en heren van de pers,
heren van het Toekomstverbond (TKV) 

goede middag,

dit is sinds de aankomst van de intendant op 1 januari 2016 slechts de derde persconferentie van de actoren van dit verbond, die dit tekenden op 15 maart 2017, ruim 20 jaar na het besluit de Ring 1 te sluiten, meer dan  5 ministers van openbare werken geleden.
15 maart 2017 was dus een historische dag, waar vele wijze woorden werden gesproken.
Van mij zelf wil ik er drie in herinnering brengen:
1) een ongelooflijke blijdschap dat conflict werd vervangen door proberen om samen te werken,
2) mislukken geen optie; teveel tijd was al verloren, op dat moment twintig jaar,
3) we waren elkaars gevangenen; alleen samenwerken kon werken.

Het Toekomstverbond legde het speelveld vast, de doelstellingen van de partijen, de spelregels.
Toen startte, één dag later een gigantisch experiment.
Ik vergelijk het met de oude gewoonte uit de Nederlandse scheepsbouw uit de naoorlogse jaren: als een scheepsbouwer een schip verkocht aan Brazilië, bouwde hij daar eerst een nieuwe scheepswerf, daarna het eerste schip, daarna tientallen schepen in dezelfde regio.
Iedere vergelijking loopt mank, maar dat is toch ongeveer wat wij deden.
De samenwerkingsstructuren moesten nog ingevuld worden, maar tegelijk moesten talloze processen voortgezet worden, maar met een vaste blik op hetgeen overeengekomen was, minstens qua noodzakelijke verdere onderzoeken.

Dit brengt mij bij de eerste quote die ik schreef voor deze persconferentie.
Dit is een quote in beeldspraak en ze luidt als volgt:
op 15 maart 2017 werd het grootste publieke werk van Vlaanderen voorzichtig tijdelijk op een zandbank afgemeerd, onder deskundige leiding, schriftelijk vastgelegd in een Verbond. Een reusachtige tanker moest gekeerd.
op 21 december 2018 was de H.M. Oosterweel definitief  aangepast om haar herschreven toekomstige opdracht te gaan vervullen.
op 7 februari 2019 zal ze opnieuw van wal steken voor een vraagsturende vaart van lange duur in lightere omstandigheden. Tot stichtend voorbeeld van het hele gewest. Van koers en werkmethode veranderen, het kan!

Ik ben als wat oudere man met zeer geringe technische vaardigheden zeer blij dit proces te hebben meegemaakt.
Ik stel vast dat partijen naar elkaar toegroeiden bijvoorbeeld in de vraagstukken qua ideologische grenzen als vraagsturende of vraagvolgende benaderingen, op het vlak van de bemanning van het stuurcommittee van de werkgemeenschap, onder de inspirerende leiding van Peter Vermeulen, dat de lopende werkbanken naar een performant werkritme toegroeien, dat volop gestudeerd en gesleuteld wordt om de gewenste modal split van 5O/5O tegen 2030 voor te bereiden, dat de luchtproblematiek dieper onderzocht zal worden, waarbij zowel naar hoogtechnologische controlemechanismen zal worden gekeken als naar de noodzakelijke doorrekeningen om tot een fossielvrij transport en vervoerssysteem te komen, te beginnen met diesel.
   “zo zal ook Ademloos haar doelstelling halen: een gezonde stad en stadsgewest voor iedereen, niet meer, niet minder."

Alllemaal hoopvol en fascinerdend.
Als afsluitend element van deze twee jaar Toekomstverbond hebben de burgerbewegingen de N.V. BAM uitgenodigd een deel van de presentatie op de 26ste Horta avond, donderdag 7 februari, voor haar rekening te nemen.
Een absolute noviteit.

Daarna kan de H.M. Oosterweel van wal steken richting open zee.
Wij wensen haar een behouden vaart.
 
Wim van Hees
 
 
  • Wim van Hees

Tags: