Alexander D’Hooghe

Overkapping Antwerpse Ring: intendant Alexander D’Hooghe gaat project volgende acht jaar begeleiden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) stelt Alexander D’Hooghe aan als intendant om de uitvoering van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding in de komende acht jaar te begeleiden. D’Hooghe en zijn team kunnen zo verder bouwen op het werk dat ze sinds eind 2015 verricht hebben. “Met dit nieuwe mandaat voor D’Hooghe en de opname van Manu Claeys (van actiegroep stRaten-generaal, red.) in de raad van bestuur van de BAM is het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid duurzaam verankerd”, klinkt het.

 

Tags: 

Intendant: "Overkapping kan klaar zijn in 2025"

 

Architect Alexander D'Hooghe, de intendant die de overkapping van de Antwerpse Ring begeleidt, zegt dat de volledige overkapping in zeven jaar klaar kan zijn. "Ik hoop mijn werk af te kunnen ronden tegen 2025 of 2027." Dat zei de intendant op een seminarie over Antwerpen op de Mipim-vastgoedbeurs in Cannes.

Tags: 

Open brief aan de Antwerpenaar: “Ons openbaar vervoer scoort ondermaats, de auto is nog steeds maatgevend”

Antwerpen - In het Zuiderpershuis loopt nog tot zaterdag het Kaffee van Antwerpen. Daar kijken we dertig jaar vooruit in de tijd, elke dag rond een ander thema. In de zogenaamde toogdialogen geven experten hun visie op het Antwerpen van 2050. Vrijdag 8 december zit Herman Welter mee aan de toog, mobiliteitsexpert en journalist.

Tags: 

Actiegroepen steunen ‘radicaal haventracé’ en ‘Oosterweel Light’

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Dat tracé lekte onlangs uit, wordt de volgende dagen verder gedetailleerd en ontsluit het Antwerpse verkeer via enkele ingrepen in het noorden van de stad. De Oosterweelverbinding verdwijnt daarin niet helemaal, maar wordt een ‘Oosterweel Light’. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadpleging mogelijk niet meer nodig.

Tags: 

Compromisvoorstel Oosterweel wordt doorgelicht

Het compromisvoorstel van Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe wordt door het Verkeerscentrum beoordeeld op zijn merites voor de verkeersdoorstroming. Het voorstel wordt ook financieel tegen het licht gehouden.

Tags: