ambitienota

Actiegroepen zijn nog steeds niet tevreden met het nieuwe plan hoewel het een volledige overkapping bevat 

 

Er is een nieuwe wending in het Oosterweel-dossier. Intendant Alexander D'Hooghe legt een plan op tafel voor de volledige overkapping van de Antwerpse ring. Dat was de eis van de actiegroepen, maar toch zijn zij niet helemaal tevreden. "De volksraadpleging gaat voorlopig door."

 

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos

14 november 2016

 

Ambitienota overkappingsintendant relevant document

Maar aanpak kwestie 3de Scheldekruising (Oosterweel of haventracé) nog niet uitgeklaard

 

Vandaag maakte overkappingsintendant Alexander D’Hooghe zijn ambitienota bekend.

Ringland ziet zeer positieve krachtlijnen in de ambitienota ‘over de ring’ van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, die vandaag is voorgesteld. Dat neemt niet weg dat er rond een aantal belangrijke knelpunten nog tal van vragen onbeantwoord blijven. Het overleg daarover loopt volop. De burgerbeweging hoopt dat dat eerstdaags tot concretere resultaten leidt, tot een echte consensus.
 

Positieve krachtlijnen