haventracé

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wil geen grote verklaringen afleggen over het aanbod van Antwerpse actiegroepen om een vernietigingsprocedure van het Oosterweelproject stop te zetten mits garanties over een overkapping en een taboeloze tracévergelijking. Ringland en stRaten-generaal hadden aangeboden om de procedures voor de vernietiging van Oosterweel in te trekken mits garanties over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés zonder taboes mogen worden vergeleken.

Ringland wil vredespact Oosterweel

Actiegroepen zijn bereid juridische strijd voor Raad van State te staken

"Als er garanties zijn over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés zonder taboes mogen worden vergeleken, dan zijn we bereid de procedures voor de vernietiging van Oosterweel in te trekken.' Dat aanbod aan de Vlaamse regering doen Peter Vermeulen van Ringland en Manu Claeys van stRaten-generaal in een dubbelinterview met De Tijd.

 

Het is exact zeven jaar geleden dat de Antwerpenaren naar de stembus trokken voor het referendum over Oosterweel. De plannen voor de Oosterweel-verbinding werden toen weggestemd. Actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland zijn momenteel opnieuw handtekeningen aan het verzamelen voor een nieuw referendum. De kaap van 47.000 handtekeningen is net vandaag overschreden.

Het is exact zeven jaar geleden dat voor het eerst in Antwerpen een volksraadpleging werd gehouden. De Antwerpenaren stemden toen de plannen voor de Oosterweelverbinding weg.
De actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland verzamelen op dit moment handtekeningen voor een nieuw referendum.

En net vandaag zijn ze voorbij de kaap van 47.000 handtekeningen, en zoveel werden er in 2009 goedgekeurd.

Pages