oosterweel light

Wat Barcelona en Comú én Oosterweel met elkaar gemeen hebben

De voorbije Horta-avond over Oosterweel was er geen zoals de 25 voorgaande. Tien jaar geleden was er óók een volle zaal, maar dan om de overwinning in een referendum tegen de Lange Wapper en … de BAM te vieren. De Antwerpse burgerbewegingen, stRaten-generaal, Ademloos en later Ringland, hebben van zich doen spreken en hoe.


Manu Claeys, Wim Van Hees en Peter Vermeulen werden het vertrouwde gezicht, niet van ‘ de drie mannen en een paardenkop’, zoals Kris Peeters als minister-president dat ooit beweerde, maar van een geduchte beweging van onderuit.

Tags: 

Oosterweel: wanneer trekt de mist op? Stevige discussies over knelpunten in tracé

 

Antwerpen beleefde donderdag een mistige ijsdag en voorlopig hangt er ook mist over de vooruitgang in de Oosterweelverbinding. Volgende week, op 7 februari, houden de actiegroepen hun 26ste Horta-avond. De hamvraag is of ze voor de Oosterweel Light veel doorbraken kunnen melden. Er zouden nog stevige discussies woeden.

Tags: 

Manu Claeys: Het wordt een Oosterweel-Light!

 

stRaten generaal, Ademloos en Ringland hebben hun evaluatie van het  Antwerps bestuursakkoord neergepend in een open brief  aan het nieuw stadsbestuur. Manu Claeys van stRaten Generaal ziet een aantal goede punten in het akkoord, maar heeft ook een aantal fundamentele vragen: de overkapping en de modal shift.

Tags: 

Gekibbel over breedte van kanaaltunnels Oosterweel

 

Het is geen uitgemaakte zaak hoeveel rijstroken de vier kanaaltunnels van de Oosterweelverbinding zullen tellen. Bart De Wever (N-VA) wil twee rijstroken voor elke rijrichting, de actiegroepen gaan voor één rijstrook. “We geraken er wel uit”, denkt Manu Claeys (stRaten-generaal).

 

Tags: 

“Oosterweelknoop kan compacter én goedkoper”

Ringland onderzoekt volop hoe de plannen voor een overkapping van de ring kunnen worden verbeterd. In februari lanceerde de burgerbeweging daarvoor een crowdfunding. En die loopt behoorlijk goed. “De onrust van onze achterban over het lot van het Noordkasteel en de gaten in de Ring vertalen zich in een grote steun.”

 

Bijna 33.000 van de vooropgestelde 40.000 euro haalde Ringland ondertussen binnen. Hiermee kan Ringland twee studies bekostigen die twee knelpunten bij de overkapping van de Antwerpse Ring nader zullen onderzoeken.

Tags: 

Uw mening : Ringdagen

Dat de Ringdagen een groot succes zijn, staat nu al vast. Maar het wordt hoog tijd dat er een realistisch financieel plan wordt uitgewerkt om die volledige overkapping - lees: Ringland - te realiseren. Het investeringsklimaat met lage rentevoeten en veel opgepot kapitaal is nog nooit zo goed geweest. Door een combinatie van een volkslening, crowdfunding en interessante fiscale voordelen moet het mogelijk zijn om de benodigde miljarden voor een veilige en volledig overkapte Ring bijeen te krijgen, zowel bij particulieren als grote investeerders.

Tags: 

Food* for thought voor Ademloos, Ringland en Straten Generaal

Met dit opiniestuk over het recente succes van de genoemde actiegroepen wil ik een klassieke communicatietechniek eren, namelijk die van de 'sandwichtechniek' (*vandaar de food for thought). Die methode houdt in dat je kritiek verpakt tussen twee gematigde of zelfs postieve boodschappen. Spoiler alert: het is een zeer fundamentele kritiek.

Tags: 

N-VA wint politieke slag om Oosterweel

Lex Moolenaar kijkt terug op de politieke week en zoekt uit hoe het verder moet.
 
DOORZICHT 

Belangrijkste bom onder de verkiezingen in Antwerpen is ontmijnd 

Het ‘historische’ akkoord van deze week over Oosterweel is op politiek vlak een grote overwinning voor N-VA. In de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar in Antwerpen heeft de partij de grootste bom onschadelijk gemaakt.
 

Tags: 

"Samen een goeie pint drinken doet al heel veel"

In één jaar flikte Brusselaar Alexander D'Hooghe een kunstje waar anderen al 20 jaar hun tanden op stukbeten. De intendant van Oosterweel is dan ook een wereldvermaard architect die in New York streed tegen orkanen en in Zuid-Korea het grootste kunstmatige eiland ter wereld creëerde. Zijn succesformule? "Veel praten. En af en toe samen een goeie pint drinken."

Tags: 

Na meer dan tien jaar strijd: overwinning voor Antwerpse burgerbewegingen

Na meer dan tien jaar strijd, actie en druk van verschillende actiegroepen voor de leefbaarheid in Antwerpen en voor een vlotte mobiliteit rond Antwerpen is er vandaag eindelijk een compromis uit de bus gekomen. Het ‘Toekomstverbond’, zoals het compromis wordt genoemd, bestaat uit een radicaal haventracé enerzijds, en een Oosterweel-light anderzijds.

Tags: 

Pages