oosterweel light

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een 'radicaal haventracé' of 'Oosterweel Light'. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, kan een juridische veldslag bij de Raad van State vermeden worden.

Het compromis is eigenlijk een combinatie van twee tracés. Het Oosterweeltracé zou aangelegd worden zoals gepland, maar alleen voor lokaal verkeer (nvdr: niet zoals gepland dus).

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal menen dat het onlangs door intendant Alexander D’Hooghe gelanceerde denkspoor in het Oosterweeldossier een kans verdient. Mogelijk ligt de sleutel voor een oplossing in zijn voorstel om het doorgaand verkeer over een ‘radicaal haventracé’ te leiden en de Oosterweelverbinding om te vormen tot een stedelijke ontsluitingsweg, ‘Oosterweel light’. Een open vizier op het debat dringt zich op.

Ook Groen reageert verheugd op het voorstel tot compromis van actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal in het Oosterweeldossier. De partij roept de Vlaamse regering nu op om “dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus”. Dan moeten echter wel de voorbereidingswerken voor de Oosterweelverbinding stopgezet worden, klinkt het, om te vermijden dat iedereen voor voldongen feiten wordt gesteld.

De actiegroepen Straten-generaal, Ringland en Ademloos hebben hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Dat tracé leidt doorgaand en zwaar (haven)verkeer af via het noorden van Antwerpen. De Oosterweelverbinding wordt dan een ‘Oosterweel Light’ voor lokaal verkeer. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadpleging mogelijk niet meer nodig.

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zijn bereid om zich achter een afgeslankte Oosterweelverbinding te scharen in combinatie met een noordelijk haventracé voor doorgaand verkeer van en naar het Waasland. Het gaat om een verdere uitwerking van het voorstel tot compromis tussen actiegroepen en de Vlaamse overheid dat overkappingsintendant Alexander D'Hooghe onlangs op tafel legde. "Dit is een kans op een doorbraak", klinkt het in koor.

 

Oosterweel Light in de kanaalzone

Is dit dan eindelijk het compromis over Oosterweel? En waar blijft de oplossing van het Brusselse geluidsnormendossier? Dit moet u gelezen hebben voor u aan tafel gaat.

lees het nieuws in De Morgen, want onze redactie gaat nu eten.

22-02-2017
http://www.demorgen.be/nieuws/van-brusselse-geluidsboetes-tot-oosterweel-light-dit-moet-u-weten-voor-u-gaat-eten-b736f1d9/

Pages