oosterweel light

foto Bob Van Mol

De Antwerpse actiegroepen steunen een compromisvoorstel voor Oosterweel, maakten ze bekend op een persconferentie. Ze vragen wel financiële garanties voor de overkapping.

 
De Raad van State legde recent een bom onder de Oosterweelverbinding. De audit van de Raad van State vindt dat alternatieven onvoldoende waren onderzocht. Het definitieve oordeel van de Raad van State wordt in april verwacht, maar intussen is er achter de schermen grondig overlegd.

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Dat tracé lekte onlangs uit, wordt de volgende dagen verder gedetailleerd en ontsluit het Antwerpse verkeer via enkele ingrepen in het noorden van de stad. De Oosterweelverbinding verdwijnt daarin niet helemaal, maar wordt een ‘Oosterweel Light’. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadpleging mogelijk niet meer nodig.

Pages