Ademloos

Ademloos strijdt voor een gezonde stad

De vzw Ademloos gaat voor een gezondere leefomgeving voor de Antwerpenaar, en een beperking van luchtvervuiling, lawaai en milieubedreigingen.

 

een burgerbeweging

Actie gestoeld op kennis

Ademloos was de tweede burgerbeweging die zich verzette tegen het rond maken van de ring om Antwerpen. Het afdwingen en winnen van een volksraadpleging om de Lange Wapper (brug en viaduct over de Schelde) niet te bouwen, zorgde voor een groot maatschappelijk draagvlak. Met dat mandaat ijvert Ademloos voor een betere levenskwaliteit. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwde focus op gezondheidsaspecten zoals luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Toekomstverbond

Van weerwerk naar samenwerking

Sinds 2017 is Ademloos een prominent lid van het Toekomstverbond. Onze acties met een publiek-politieke agenda hebben plaatsgemaakt voor overleg en bemiddeling. Het gezondheidsdiscours is nu vooral een hefboom voor een maximale uitvoering van leefbaarheidsprojecten binnen het kader van het Toekomstverbond. Verder blijven we activiteiten organiseren en verwante bewegingen ondersteunen. Onze positionering is anders dan bij de oprichting in 2008. Maar de thema’s in ons DNA zijn onveranderd: vervuiling, lawaai en milieubedreigingen beperken en een gezondere stad realiseren voor de Antwerpenaars.

Samen we staan we sterker. Grondig informeren en transparant communiceren blijven onze kerntaken.